Сучасні аспекти ультразвукової діагностики в акушерстві та гінекології

Сучасні аспекти ультразвукової діагностики в акушерстві та гінекології / Л. Б. Маркін [та ін.]. - Львів : ЗУКЦ, 2018. - 111 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 111.
В-9760

У книзі стисло окреслена етіологія, клінічна характеристика та діагностичні критерії деяких ускладнень перебігу вагітності, вад розвитку плода, запальних захворювань та пухлин жіночих статевих органів. Тестові завдання та пояснення до них грунтуються на сучасних підходах оцінки рівня знань, що допоможе краще засвоїти матеріал.
Зміст:
Частина 1. Акушерство. - С. 7
1. Перший триместр вагітності. - С. 9
2. Другий і третій триместри вагітності (нормальна анатомія). - С. 15
3. Визначення терміну вагітності. - С. 18
4. Плацента. - С. 22
5. Ускладнення перебігу вагітності. - С. 26
6. Навколоплодові води. - С. 36
7. Генетичне обстеження. - С. 38
8. Антенатальна загибель плода. - С. 40
9. Аномалії плода. - С. 41
10. Хромосомна патологія плода. - С. 52
11. Інфекційні захворювання матері. - С. 54
12. Супутня патологія. - С. 55
Частина 2. Гінекологія. - С. 57
13. Нормальна анатомія жіночих статевих органів. - С. 59
14. Ультразвукові особливості фаз менструального циклу. - С. 62
15. Контрацепція. - С. 65
16. Безпліддя. - С. 67
17. Дитяча гінекологія. - С. 74
18. Постменопауза. - С. 76
19. Патологічна гінекологія. - С. 79
20. Екстрагенітальні ускладнення патології жіночих статевих органів. - С. 87
Критерії лабораторної діагностики. - С. 88
Тестові завдання. - С. 91
Пояснення до тестів. - С. 105