Сучасні методи дослідження в гастроентерології

Сучасні методи дослідження в гастроентерології : навч. посіб. / уклад. : Ю. М. Степанов, С. В. Косинська, І. Я. Будзак [та ін.]. - Київ : Заславский О.Ю., 2019. - 151 с.
Б-99402
Заславский О.Ю.
2019
151

У посібнику подано методи діагностики при гастроентерологічних захворюваннях, порівняння різних методик та їх можливості, методи дослідження для встановлення діагнозу хворим. Матеріали розділів побудовано за єдиним планом, що включає опис методу, підготовку до дослідження, показання, протипоказання, інтерпретація даних та клінічне значення.
Зміст:
Ендоскопічні методи дослідження в гастроентерології. - С. 6
Апаратура. - С. 7
Показання для ендоскопічних досліджень. - С. 10
Методологія ендоскопічних досліджень. - С. 12
Маніпуляції. - С. 22
Ультразвукове дослідження органів травлення. - С. 25
Опис методу. - С. 25
Підготовка до дослідження. - С. 27
Інтерпретація результатів дослідження. - С. 29
Діагностичне значення. - С. 36
Еластометрія печінки апаратом "Фіброскан". - С. 39
Опис методу. - С. 39
Інтерпретація результатів дослідження. - С. 40
Клінічні значення результатів. - С. 41
Рентгенологічне дослідження органів травлення. - С. 42
Опис методу. - С. 42
Основні рентгенологічні ознаки окремих хвороб стравоходу. - С. 44
Основні рентгенологічні ознаки окремих хвороб шлунка й дванадцятипалої кишки. - С. 47
Основні рентгенологічні ознаки окремих хвороб тонкої кишки. - С. 51
Основні рентгенологічні ознаки окремих хвороб товстої кишки. - С. 52
Комп'ютерна томографія органів травлення. - С. 55
Опис методу. - С. 55
Інтерпретація результатів дослідження. - С. 56
Віртуальна колоноскопія. - С. 63
Магнітно-резонансна томографія. - С. 67
Опис методу. - С. 67
МРТ-ознаки деяких захворювань печінки. - С. 68
Радіоізотопні дослідження органів травлення. - С. 71
Опис методу. - С. 72
Морфологічні дослідження. - С. 78
Опис методу. - С. 78
Цитологічне дослідження відбитків біоптатів. - С. 80
Гістологічне дослідження біоптатів. - С. 80
Імуногістохімічне дослідження біоптатів. - С. 82
Морфометричне дослідження біоптатів. - С. 83
Дослідження біоптатів за допомогою методики напівтонких зрізів. - С. 85
Діагностичні критерії різних станів травлення при морфологічному дослідженні. - С. 86
Морфологічна діагностика захворювань печінки. - С. 87
РН-метрія. - С. 90
Методи моніторингу рН у стравоході. - С. 90
Методи визначення кислоутворюючої функції шлунка. - С. 94
Печінкові проби. - С. 100
Оцінка ступеня фіброзу печінки та підшлункової залози (неінвазивні сироваткові маркери). - С. 107
Індикаторні тести підшлункової залози. - С. 109
Визначення активності ферментів у крові, сечі, калі, дуоденальному вмісті. - С. 109
Оцінка стану травлення. - С. 112
Еластазний тест. - С. 113
Онкомаркери. - С. 114
Маркери запальних захворювань кишечника. - С. 117
Методи індикації інфекції Helicobacter pylori. - С. 131
Дихальні тести. - С. 135
Контрольні тестові завдання. - С. 141
Контрольні питання. - С. 143