Сучасні підходи до стоматологічного лікування дефектів твердих тканин зубів

Бульбук О. В. Сучасні підходи до стоматологічного лікування дефектів твердих тканин зубів / О. В. Бульбук, М. М. Рожко, О. І. Бульбук. - Івано-Франківськ : Івано-Франків. НМУ, 2020. - 138 с.
Б-99378
Бульбук О. В.
Івано-Франківський національний медичний університет
2020
138

Монографія присвячена вивченню методик діагностики та обґрунтуванню вибору методу лікування пацієнтів із дефектами твердих тканин зубів. Проаналізовано сучасний стан проблеми. Висвітлені наукові дані про поширеність різних видів дефектів твердих тканин, про помилки на етапі вибору методу лікування дефектів твердих тканин. На основі результатів проведених досліджень висвітлені нові рекомендації щодо підвищення ефективності стоматологічного лікування хворих із дефектами твердих тканин зубів, шляхом впровадження розробленої анатомко-функціональної систематизації LOV/DD для диференційованої оцінки величини дефектів зубів.
Зміст:
Особливості стоматологічного лікування пацієнтів із дефектами твердих тканин зубів. - С. 8
Методи лікування стоматологічних пацієнтів із дефектами твердих тканин зубів. - С. 8
Сучасні підходи до вибору методу стоматологічного лікування дефектів твердих тканин зубів. - С. 15
Особливості клінічної картини руйнування зубів, що вплинуть на вибір методу стоматологічного лікування дефектів твердих тканин зубів. - С. 28
Основні методики дослідження пацієнтів із дефектами твердих тканин зубів. - С. 34
Загальна характеристика дослідження. - С. 34
Клінічні та додаткові методи дослідження. - С. 35
Клінічна оцінка реставрації згідно з критеріями USPHS. - С. 36
Визначення індексу руйнування оклюзійної поверхні зуба (ІРОПЗ). - С. 37
Антропометричні дослідження. - С. 38
Механіко-математичне моделювання контактної взаємодії реставрації із тканинами зуба. - С. 40
Досліджувані матеріали, що використовувалися в експерименті. - С. 41
Метод математичного розрахунку і обчислення об’ємів коронок зубів та об’ємів зубних порожнин для кожної групи зубів. - С. 42
Визначення наближених об’ємів зубних порожнин для кожної групи зубів. - С. 43
Метод фізичного розрахунку і обчислення об’ємів коронок зубів та об’ємів дефектів твердих тканин для кожної групи зубів. - С. 45
Методи статистичної обробки отриманих результатів. - С. 46
Результати обстеження пацієнтів із дефектами твердих тканин зубів. - С. 48
Поширеність і характеристика дефектів твердих тканин зубів у пацієнтів, які проживають на Прикарпатті. - С. 48
Загальна характеристика обстежених пацієнтів. - С. 55
Характеристика ускладнень, що виникають після стоматологічного лікування дефектів твердих тканин зубів. - С. 57
Результати експериментальних досліджень дефектів твердих тканин різних груп зубів. - С. 63
Механіко-математичне моделювання контактної взаємодії реставрації з тканинами зуба для уточненої оцінки міцності цієї композиції. - С. 64
Механіко-математична модель системи "зуб-пломба" або "зуб-вкладка". - С. 64
Розрахунок показників напружено-деформованого стану системи "зуб-пломба" або "зуб-вкладка". - С. 66
Результати дослідження напруженого стану системи "зуб-пломба" або "зуб-вкладка" та їх аналіз. - С. 68
Результати визначення об’ємів дефектів твердих тканин різних груп зубів. - С. 75
Результати визначення об’ємів коронкової порожнини різних груп зубів. - С. 80
Математичний розрахунок і обчислення об’ємів коронок зубів та об’ємів дефектів твердих тканин для кожної групи зубів. - С. 85
Визначення наближених об’ємів дефектів твердих тканин для кожної групи зубів. - С. 89
Удосконалення діагностичного процесу та розробка алгоритму лікування пацієнтів із дефектами твердих тканин зубів. - С. 92
Розробка способу діагностики і систематизації приясенних дефектів твердих тканин зубів. - С. 92
Розробка способу діагностики і систематизації дефектів твердих тканин зубів. - С. 95
Оцінка ефективності запропонованих систематизацій дефектів твердих тканин зубів та алгоритму вибору методу лікування дефектів твердих тканин зуба. - С. 108