Сучасні підходи до ведення пологів та післяпологового періоду при патологічному перебігу вагітності

Сучасні підходи до ведення пологів та післяпологового періоду при патологічному перебігу вагітності : навчальний посібник / А.М. Громова [та ін.]; за ред. А.М. Громової, Л.А. Нестеренко ; Укр. мед. стоматол. акад. МОЗ України. - Полтава : Укрпромторгсервіс, 2016. - 259 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 257-259.
Б-96301

У посібнику розглядаються зміни підходів до ведення вагітності та пологів, які передбачені протоколами МОЗ України та відповідають вимогам ВООЗ, потребують втілення новітніх технологій у навчальний процес. Звернута увага на основні етіопатогенетичні зміни при тій, чи іншій патології, внесені до лікування вимоги протоколів. У посібнику включені усі теми, рекомендовані навчальною програмою згідно з модуля 2.
Зміст[showhide]Розділ І. Ранні гестози. Гіпертензивні розлади під час вагітності. Прееклампсія. Еклампсія. (Тарасенко К. В.). - С. 5
Розділ II. Невиношування вагітності. (Крутікова Е. І.). - С. 48
Розділ III. Переношена вагітність. Аномалії скоротливої діяльності матки. (Мартиненко В. Б.). - С. 72
Розділ IV. Пологовий травматизм. Сучасні підходи до діагностики та лікування пологових травм матері та плода. (Шафарчук В. М.). - С. 92
Розділ V. Кровотечі в акушерстві. Кровотечі під час вагітності. Кровотечі в пологах. Кровотечі у післяпологовому періоді. Геморагічний шок. ДВЗ - синдром. (Нестеренко Л. А.). - С. 111
Розділ VI. Вагітність та пологи при екстрагінетальних захворюваннях. - С. 142
6.1. Ведення вагітності та пологів при цукровому діабеті. (Тарасенко К. В.). - С. 142
6.2. Ведення вагітності та пологів при захворюваннях серцево-судинної системи. (Нестеренко Л. А.). - С. 169
6.3. Ведення вагітності та пологів при захворюваннях нирок. (Мартиненко В. Б.). - С. 183
6.4. Анемія під час вагітності (Крутікова Е.). - С. 193
Розділ VII. Показання, протипоказання, умови та технічні особливості оперативних втручань в акушерстві. (Мітюніна Н. І.). - С. 207
Розділ VIII. Післяпологові септичні захворювання. (Кетова О. М.). - С. 239[/showhide]