Сучасні принципи діагностики та лікування пацієнтів із гострим ішемічним інсультом та ТІА

Сучасні принципи діагностики та лікування пацієнтів із гострим ішемічним інсультом та ТІА. Клінічні рекомендації, засновані на доказах : навчальний посібник / М. Є. Поліщук [та ін.];за заг. ред. М. Є. Поліщука ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика [та ін.]. - Київ : Гуляєв Д.В., 2018. - 201 с.
Б-98260

Навчальний посібник висвітлює питання надання медичної допомоги на догоспітальному та госпітальному етапах пацієнтам із гострим ішемічним інсультом та транзиторною ішемічною атакою. Посібник включає відібрані згідно вимог наказу МОЗ України від 29.12.2016 №1422 клінічні настанови, засновані на доказах, з коментарями та переліком клінічних рекомендацій, приведених за градацією за рівнями доказовості

Зміст:
Передумови. - С. 6
Відбір настанов-першоджерел. - С. 7
Адаптація системи обгрунтованості доказів, які використовуються. - С. 12
1. Обізнаність населення та освітні програми для населення та медичних працівників. - С. 16
2. Організація надання стаціонарної допомоги хворим з гострим інсультом. - С. 19
3. Надання допомоги хворим з інсультом на догоспітальному етапі. - С. 25
4. Транзиторна ішемічна атака. - С. 37
5. Невідкладні обстеження та діагностичні заходи після доставки в лікарню. - С. 43
6. Верифікація діагнозу (візуалізація серця, мозку та судин). - С. 49
7. Класифікація та оцінювання тяжкості ішемічних інсультів. - С. 55
8. Базисне (недиференційоване) лікування гострого інсульту, корекція порушень гомеостазу та моніторинг. - С. 66
9. Специфічне лікування в ранньому періоді ішемічного інсульту. - С. 77
9.1. Тромболітична терапія. - С. 77
9.2. Антитромботичні засоби в гострому періоді інсульту. - С. 85
9.3. Нейропротектори. - С. 87
10. Хірургічні втручання при ішемічному інсульті. - С. 89
11. Діагностика та лікування неврологічних ускладнень. - С. 94
11.1. Лікування набряку головного мозку та внутрішньочерепної гіпертензії при інсульті. - С. 95
11.2. Епілептичні напади. - С. 98
11.3. Післяінсультний біль. - С. 99
11.4. Спастичність після інсульту. - С. 101
12. Профілактика, діагностика та лікування соматичних ускладнень. - С. 105
12.1. Легеневі ускладнення, нозокоміальна пневмонія. - С. 105
12.2. Запобігання тромбоемболічним ускладненням у пацієнтів, що перенесли інсульт. - С. 110
12.3. Пролежні: класифікація, оцінювання ризику, профілактика та лікування. - С. 113
12.4. Порушення дефекації та сечовипускання. - С. 122
13. Рання реабілітація після інсульту. - С. 123
13.1. Мобілізація і рання реабілітація. - С. 123
13.2. Ерготерапія. - С. 127
14. Порушення ковтання та харчування при інсульті. - С. 135
14.1. Дисфагія. - С. 135
14.2. Нутритивна підтримка. - С. 147
15. Когнітивні порушення після інсульту. - С. 153
16. Емоційні розлади після інсультів. - С. 161
17. Вторинна профілактика. - С. 163
17.1. Рання вторинна профілактика. - С. 163
17.2. Антитромботична терапія при некардіоемболічному інсульті або ТІА. - С. 166
17.3. Вторинна профілактика інсульту при фібриляції передсердь (ФП). - С. 170
17.4. Ліпідзнижуюча терапія. - С. 173
18. Управління якістю та індикатори якості лікування. - С. 177
19. Правові засади надання допомоги при гострому інсульті. - С. 183