Сучасні технології відновного лікування хворих із гострим коронарним синдромом

Сучасні технології відновного лікування хворих із гострим коронарним синдромом / М. І. Швед , Л. В. Левицька. - Київ : Медкнига, 2018. - 175 с. : табл., іл. - (Бібліотечка практикуючого лікаря). - Бібліогр.: с. 161-172.
Б-98411
Швед , М. І.

Книга присвячена сучасним алгоритмам діагностики і лікування гострого коронарного синдрому на основі оновлених рекомендацій Європейського кардіологічного товариства, в тому числі ведення пацієнтів із підозрою на ІМ без обструкції коронарних артерій (MINOCA). У монографії подаються детальні рекомендації з відбору пацієнтів у кардіореабілітаційні програми, підбору форм і методів фізичної реабілітації та контролю за процесом відновлення здоров’я. Особлива увага приділяється методикам індивідуальної кардіореабілітації залежно від функціонального класу, супутньої патології та власного фізичного ресурсу пацієнта. Важливою практично-орієнтованою складовою книги є додатки, в яких подається основний реабілітаційний ресурс.

Зміст:
Швед, М. І. Гострий коронарний синдром: сучасні алгоритми діагностики і лікування на основі оновлених рекомендацій Європейського кардіологічного товариства / М. І. Швед, Л. В. Левицька, С. Й. Липовецька. - С. 5
Швед, М. І. Інфаркт міокарда без обструкції коронарних артерій (МІNОСА) / М. І. Швед, Л. В. Левицька, С. Й. Липовецька. - С. 22
Швед, М. І. Кардіологічна реабілітація. Місце в структурі сучасної охорони здоров'я / М. І. Швед, Л. В. Левицька. - С. 24
Швед, М. І. Основи фізичної реабілітації осіб із серцево-судинними захворюваннями / М. І. Швед, Л. В. Левицька. - С. 28
Швед, М. І. Фізична реабілітація при стабільній ІХС, після ЧТКА та після інфаркту міокарда із збереженою фракцією викиду / М. І. Швед, Л. В. Левицька. - С. 28
Швед, М. І. Вибір фізичних навантажень для особливих груп хворих / М. І. Швед, Л. В. Левицька. - С. 36
Швед, М. І. Медична реабілітація хворих на інфаркт міокарда в Україні / М. І. Швед, Л. В. Левицька. - С. 65
Швед, М. І. Стаціонарний період реабілітації хворих на інфаркт міокарда. Стаціонарний (І) етап / М. І. Швед, Л. В. Левицька. - С. 67
Швед, М. І. Післястаціонарний період реабілітації хворих на ІМ. Санаторний (II) етап / М. І. Швед, Л. В. Левицька. - С. 83
Швед, М. І. Диспансерно-поліклінічний (III) етап реабілітації хворих на ІМ / М. І. Швед, Л. В. Левицька. - С. 99
Швед, М. І. Вторинна профілактика / М. І. Швед, Л. В. Левицька. - С. 112