Сучасні тенденції інтенсивної терапії в онкорадіології

Сучасні тенденції інтенсивної терапії в онкорадіології : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю (24 квіт. 2020 р., м. Харків) / Ін-т мед. радіології та онкології ім. С. П. Григор'єва НАМН України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразина, Харків. нац. мед. університет. - Харків, 2020. - 64 с. - (УРЖ. Укр. радіол. журн. Дод. 1; 2020).
Б-99418
2020
64

Зміст:
Красносельский, М. В. Надання невідкладної допомоги онкологічним хворим при стенозі гортані / М. В. Красносельский [и др.]. - С. 5
Другие авторы: Пономарьов І. М., Макарук О. В., Артюх С. В.
Шевцов, В. Г. Первинна меланома шкіри з метастазами у регіонарні лімфовузли у віддалені терміни після лікування / В. Г. Шевцов. - С. 8
Красносельський, Н. В. Трахеобронхиальная травма ятрогенного характера в стационаре: опыт специализированной клиники / Н. В. Красносельський, А. Н. Белый. - С. 11
Красносельський, М. В. Лікування хворих, радикально прооперованих з приводу раку шлунка, у яких виникла перфорація кукси шлунку в ранньому післяопераційному періоді / М. В. Красносельський, О. В. Мовчан, І. М. Пономарьов. - С. 13
Єгоров, О. О. Магнітно-резонансно-томографічне дослідження плаценти в результаті використання допоміжних репродуктивних технологій у жінок після органозберігаючого лікування пограничних пухлин і ранньої онкологічної патології яєчників / О. О. Єгоров. - С. 18
Волкова, Ю. В. Анестезіологічне забезпечення при лапароскопічній холецистектомії / Ю. В. Волкова, А. О. Майсурадзе, Д. І. Воронова. - С. 22
Волкова, Ю. В. Патофізіологічні аспекти індукції загальної анестезії у пацієнтів з ожирінням / Ю. В. Волкова, А. О. Майсурадзе, К. О. Зуб. - С. 25
Майсурадзе, А. А. Оксигенация во время длительной ларингоскопии у пациентов с ожирением / А. А. Майсурадзе, Е. В. Безега. - С. 31
Волкова, Ю. В. Вплив ожиріння на тривалість багатокомпонентної загальної анестезії при лапароскопічній холецистектомії / Ю. В. Волкова, А. О. Майсурадзе, Н. А. Бабченко. - С. 33
Майсурадзе, А. О. Вплив положення тіла на ефективність преоксигенації у пацієнтів з ожирінням / А. О. Майсурадзе, І. В. Чубук, Ю. В. Волкова. - С. 41
Науменко, В. О. Вплив передопераційного застосування прегабаліну на якість анестезіологічного захисту під час короткочасного знеболювання у пацієнток онкогінекологічного профілю в амбулаторних умовах / В. О. Науменко, Ю. В. Волкова, О. В. Кудінова. - С. 46
Майсурадзе, А. О. Особливості функціонування респіраторної системи у пацієнтів з ожирінням / А. О. Майсурадзе, К. О. Третьякова, Ю. В. Волкова. - С. 50
Волкова, Ю. В. Залежність ризику складної інтубації трахеї від ІМТ / Ю. В. Волкова, А. О. Майсурадзе, М. О. Трофименко. - С. 54
Волкова, Ю. В. Дослідження впливу препарату меглюміну натрію на рівень та прояви когнітивних розладів після застосування наркозу у хворих на ожиріння / Ю. В. Волкова, А. О. Майсурадзе, О. О. Обихвіст. - С. 57
Красносельськиий, М. В. Використання гіпохлориту натрію у хворих після мультиорганної операції з синдромом ентеральної недостатності в післяопераційному періоді / М. В. Красносельськиий, Є. М. Крутько, О. С. Павлюченко. - С. 61