Судова медицина та психіатрія

Судова медицина та психіатрія : навч. посіб. / В. В. Кікінчук, С. М. Лозова, В. О. Гусєва [та ін.]. - Харків : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2019. - 183 с.
Б-99308
Харківський національний університет внутрішніх справ
2019
183

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сукупність медичних та психіатричних знань, що необхідні слідчому, працівнику оперативних підрозділів для ефективної організації досудового розслідування вбивств, заподіяння тілесних ушкоджень, згвалтувань та інших злочинів. Навчальний посібник структуровано на розділи, глави та параграфи, що відображають зміст основних тем курсу судової медицини та психіатрії.
Зміст:
Розділ 1. Судова медицина.. - С. 5
Глава 1. Предмет судової медицини. Правові та організаційні основи судово-медичної експертизи. - С. 5
1.1. Предмет судової медицини. - С. 5
1.2. Правові та організаційні основи судово-медичної експертизи. - С. 8
Питання для самоперевірки та контролю засвоєння знань. - С. 18
Глава 2. Судова травматологія. - С. 19
2.1. Поняття судової травматології. - С. 19
2.2. Особливості ушкоджень тупими предметами. - С. 21
2.3. Особливості ушкоджень гострими знаряддями. - С. 33
2.4. Ушкодження від пострілу із вогнепальної зброї (вогнепальні ушкодження). - С. 39
2.5. Ушкодження від дії електроструму. - С. 42
2.6. Ушкодження від дії високих та низьких температур. - С. 44
Питання для самоперевірки та контролю засвоєння знань. - С. 47
Глава 3. Смерть і трупні явища. - С. 48
3.1. Поняття смерті та її види. Термінальні стани,що передують настанню смерті. - С. 48
3.2. Особливості виявлення трупних явищ та деякі правила їх опису в протоколі огляду. - С. 63
Питання для самоперевірки та контролю засвоєння знань. - С. 64
Глава 4. Особливості огляду і дослідження трупа на місці виявлення. - С. 65
4.1. Загальні положення. - С. 65
4.2. Правила огляду трупа. - С. 72
4.3. Особливості огляду місця виявлення розчленованих і скелетованих трупів. - С. 79
Питання для самоперевірки та контролю засвоєння знань. - С. 81
Глава 5. Підготовка та призначення судово-медичної експертизи. - С. 82
5.1. Загальні положення. - С. 82
5.2. Особливості підготовки окремих видів судово-медичних експертиз. - С. 83
5.3. Призначення судово-медичних експертиз. - С. 92
Питання для самоперевірки та контролю засвоєння знань. - С. 98
Глава 6. Особливості огляду і судово-медичного дослідження об'єктів (речових доказів) біологічного походження. - С. 99
6.1. Дослідження слідів крові. - С. 99
6.2. Дослідження слідів сперми. - С. 112
6.3. Дослідження слідів слини, поту і сечі. - С. 116
6.4. Дослідження волосся. - С. 119
Питання для самоперевірки та контролю засвоєння знань. - С. 122
Розділ 2. Судова психіатрія. - С. 123
Глава 7. Загальні положення судової психіатрії. - С. 123
7.1. Історія виникнення і розвитку судової психіатрії. Мета, предмет і завдання судової психіатрії. - С. 123
7.2. Організаційно-правові основи судово-психіатричної діяльності. - С. 129
7.3. Поняття осудності, обмеженої осудності та неосудності. Критерії неосудності. - С. 130
Питання для самоперевірки та контролю засвоєння знань. - С. 135
Глава 8. Причини виникнення психічних розладів. - С. 136
8.1. Поняття про симптоми і синдроми психічних розладів. - С. 136
8.2. Розділи сприйняття: види та ознаки. - С. 136
8.3. Розлади пам'яті: види та ознаки. - С. 138
8.4. Розлади мислення: види та ознаки. - С. 139
8.5. Розлади емоцій: види та ознаки. - С. 142
8.6. Розлади рухової (психомоторної) діяльності: види та ознаки. - С. 144
8.7. Розлади волі: види та ознаки. - С. 146
8.8. Розлади свідомості: види та ознаки. - С. 149
Питання для самоперевірки та контролю засвоєння знань. - С. 152
Глава 9. Узагальненні групи психічних розладів, що становлять медичний критерій неосудності (хронічні психічні розлади, тимчасові психічні розлади, слабоумство, інші хворобливі стани психіки). - С. 153
9.1. Хронічні психічні розлади. - С. 153
9.2. Тимчасові психічні розлади (виключні стани). - С. 160
9.3. Слабоумство. - С. 163
9.4. Інші хворобливі стани. - С. 167
Питання для самоперевірки та контролю засвоєння знань. - С. 170