Судова медицина та судова психіатрія

Опис: Білецька Г. А. Судова медицина та судова психіатрія : підручник / Г. А. Білецька. – Харків : Право, 2020. – 375 с.
Шифр ННМБУ: Б-99686
Автор: Білецька Г. А.
Видавець: Право
Рік видання: 2020
Сторінок: 375
У підручнику висвітлюються питання судової медицини та судової психіатрії, що виникають у правовій практиці. У розділі І «Судова медицина» розглянуто питання танатології, травматології, механічної асфіксії, токсикології, впливу критичних температур, електрики та ін., які мають велике значення при розслідуванні злочинів, пов’язаних із заподіянням тілесних ушкоджень та смерті людині. Особливу увагу приділено питанням, що надаються до експертизи того чи іншого об’єкта. У розділі ІІ «Судова психіатрія» розглянуто організаційно-правові та науково-практичні засади судової психіатрії, а також основні розлади психічного здоров’я, симптоми та синдроми, що супроводжують їх клінічну картину, перебіг та причини виникнення душевних хвороб. Приділено увагу судово-психіатричній оцінці окремих психічних захворювань, що має значення при розгляді кримінальних проваджень і цивільних справ. Наведено коротку клінічну картину психічних порушень при різного роду наркоманіях та токсикоманіях.
Зміст:
Розділ 1. Судова медицина . – С. 9
1. Поняття, предмет, завдання та методи судової медицини. – С. 9
Контрольні питання та завдання. – С. 22
2. Судово-медична танатологія. – С. 23
Контрольні питання та завдання. – С. 40
3. Огляд місця події. – С. 40
Контрольні питання та завдання. – С. 67
4. Судово-медична характеристика механічної травми. – С. 67
Контрольні питання та завдання. – С. 89
5. Ушкодження від дії вогнепальної зброї. – С. 89
Контрольні питання та завдання. – С. 108
6. Вибухова травма. – С. 108
Контрольні питання та завдання. – С. 114
7. Механічна асфіксія. – С. 115
Контрольні питання та завдання. – С. 145
8. Дія критичних температур на організм людини. – С. 146
Контрольні питання та завдання. – С. 159
9. Дослідження трупів новонароджених дітей. – С. 159
Контрольні питання та завдання. – С. 174
10. Судово-медична токсикологія. – С. 174
Контрольні питання та завдання. – С. 204
11. Судово-медична експертиза живої особи (освідування). – С. 205
Контрольні питання та завдання. – С. 235
12. Судово-медична експертиза за матеріалами кримінальних впроваджень, цивільних справ та судових засідань. – С. 236
Контрольні питання та завдання. . – С. 239
Розділ ІІ. Судова психіатрія. – С. 240
1. Предмет і завдання судової психатрії. – С. 240
Контрольні питання та завдання. – С. 252
2. Питання осудності при судово-психіатричній експертизі обвинуваченого. Поняття осудності й неосудності. – С. 253
Контрольні питання та завдання. – С. 257
3. Судово-психіатрична експертиза свідків, потерпілих і засуджених. – С. 258
Контрольні питання та завдання. – С. 260
4. Судово-психіатрична експертиза у цивільному процесі. Питання недієздатності психічних хворих. – С. 260
Контрольні питання та завдання. – С. 261
5. Заходи медичного характеру, що застосовуються до психічно хворих, які вчинили суспільно небезпечні дії. – С. 262
Контрольні питання та завдання. – С. 265
6. Короткі відомості про будову нервової системи, вищу нервову діяльність та її порушення при психічних захворюваннях. – С. 265
Контрольні питання та завдання. – С. 268
7. Загальні відомості про психічні захворювання. – С. 268
Контрольні питання та завдання. – С. 270
8. Симптоми психічних розладів. – С. 270
Контрольні питання та завдання. – С. 288
9. Шизофренія. – С. 288
Контрольні питання та завдання. – С. 291
10. Епілепсія. – С. 292
Контрольні питання та завдання. – С. 294
11. Маніакально-депресивний психоз. – С. 295
Контрольні питання та завдання. – С. 297
12. Травматичні ураження головного мозку. – С. 297
Контрольні питання та завдання. – С. 299
13. Енцефаліти. – С. 300
Контрольні питання та завдання. – С. 301
14. Сифілітичні захворювання мозку. – С. 301
Контрольні питання та завдання. – С. 303
15. Судинні захворювання головного мозку. – С. 303
Контрольні питання та завдання. – С. 304
16. Психози пізнього віку. – С. 305
17. Психічні розлади при інфекційних захворюваннях, захворюваннях внутрішніх органів та порушеннях обміну речовин (симптоматичні психози). – С. 306
18. Алкоголізм. – С. 306
Контрольні питання та завдання. – С. 313
19. Олігофренія. – С. 313
Контрольні питання та завдання. – С. 315
20. Психопатії. – С. 315
Контрольні питання та завдання. – С. 317
21. Неврози та реактивні стани. – С. 317
Контрольні питання та завдання. – С. 320
22. Симуляція психічних розладів. – С. 321
Контрольні питання та завдання : 322
23. Клінічна картина токсикоманії. – С. 322
Контрольні питання та завдання. – С. 335
24. Клінічна картина наркоманії. – С. 335
Контрольні питання та завдання. – С. 361
Література. – С. 362