Судова психіатрія

Судова психіатрія : навчальний посібник / Р. І. Сибірна, А. В. Сибірний ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Львів : ЛьвДУВС, 2017. - 147 с. - Бібліогр.: с. 144-146.
Б-97384
Сибірна, Р. І.

Розкрито загальні поняття про судову психіатрію, її історичне становлення та міжнародну класифікацію психічних розладів, правове становище та регулювання стану психічно хворої людини в Україні, міжнародні правові стандарти щодо захисту прав осіб із психічними розладами, наведено і висвітлено близько 250 термінів, визначень та понять, які становлять предмет вивчення судової психіатрії, подано перелік основних нормативно-правових джерел із навчальної дисципліни "Судова психіатрія" та контрольні питання.
Зміст:
1. Загальні поняття про судову психіатрію. - С. 5
1.1. Поняття судової психіатрії та її історичний розвиток. - С. 5
1.2. Класифікація психічних розладів. - С. 8
1.3. Основні розлади при психічних захворюваннях. - С. 12
1.4. Становище людей із психічними розладами у суспільстві. - С. 28
1.5. Правове регулювання стану психічно хворої людини в Україні. - С. 30
1.6. Міжнародно-правові стандарти у сфері захисту прав осіб із психічними розладами. - С. 33
2. Термінологічний словник. - С. 37
3. Нормативно-правове забезпечення судово-психіатричної діяльності. - С. 62
3.1. Конституція України. - С. 62
3.2. Цивільний кодекс України. - С. 63
3.3. Кримінальний кодекс України. - С. 71
3.4. Кримінальний процесуальний кодекс України. - С. 79
3.5. Закон України «Про Національну поліцію». - С. 94
3.6. Закон України «Про психіатричну допомогу». - С. 96
3.7. Закон України «Про нотаріат». - С. 125
3.8. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я». - С. 127
3.9. Порядок проведення судово-психіатричної експертизи. - С. 127
3.10. Порядок проведення стаціонарної судово- психіатричної експертизи в психіатричних закладах осіб, які утримуються під вартою. - С. 134
4. Питання для самоконтролю. - С. 140