EBSCO

EBSCO

EBSCOhost — доступні через вебінтерфейс періодично оновлювані бази даних наукової інформації в галузях медицини, фізики, хімії, економіки та інших наук, які містять повні тексти більше 4600 журналів і близько 900 з них - рецензовані. Власником EBSCOhost є компанія EBSCO Publishing, яка, у свою чергу, є дочірньою компанією EBSCO Industries.
Cистема пошуку надає повні тексти та/або резюме рецензованих статей із наукових журналів, довідників та інших типів публікацій. Також надається доступ до інших державних і приватних баз даних у коледжах, університетах, бібліотеках, школах, медичних установах, державних установах і корпораціях. EBSCOhost включає в себе як бази даних, доступні як на умовах передплати, так і бази даних, які знаходяться у відкритому доступі. Можливий багатокритеріальний відбір контенту (за автором, назвою, темою, журналом або за тезаурусом, алфавітним списком ієрархічно пов’язаних термінів), що полегшує класифікацію та пошук інформації. Ця послуги доступна за періодичною підпискою.

https://web.p.ebscohost.com/ehost/search/selectdb?vid=0&sid=12bf1774-372a-44cc-ba8a-b8b88f269835%40redis