Синтез і аналіз біологічно активних речовин і лікарських субстанцій

Синтез і аналіз біологічно активних речовин і лікарських субстанцій : тези доповідей Всеукраїнської наково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 80-річчю з дня народження доктора фармацевтичних наук, професора О.М. Гайдукевича (12-13 квітня 2018 р.) м. Харків / Нац. фармац. ун-т ; редкол.: А. А. Котвіцька [та ін.]. - Харків : НФаУ, 2018. - 403 с. : табл., іл. - Бібліогр.: в кінці ст.
Б-98007

Збірка містить матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Синтез і аналіз біологічно активних речовин і лікарських субстанцій" (12-13 квітня 2018 р.). Матеріали згруповано за науковими напрямками: конструювання, синтез і модифікація біологічно активних сполук, дослідження зв’язку структура - активність, методи фармакологічного скринінгу; сучасні підходи до створення нових лікарських та косметичних засобів, функціональних харчових та дієтичних добавок; аналітичні аспекти у синтезі біологічно активних сполук та створенні нових лікарських засобів; контроль якості лікарської рослинної сировини, фітопрепаратів, парфумерно-косметичних засобів та функціональних харчових добавок; сучасний фармацевтичний аналіз та стандартизація ліків; хіміко-токсикологічний аналіз біологічно активних речовин та лікарських засобів. Для широкого кола науковців та практичних працівників фармації і медицини.

Зміст:
Сафонов, В. А. Косметико-фармацевтическая компания «Грин Фарм Косметик» / В. А. Сафонов, В. В. Николов. - С. 3
Конструювання, синтез і модифікація біологічно активних сполук, дослідження зв’язку структура-активність, методи фармакологічного скринінгу. - С. 7
Gritsenko, I. S. Synthesis, antibacterial and antifungal activity of derivatives of 1,3,4-oxadiazoles / I. S. Gritsenko [et all.]. - С. 8
Другие авторы: Alferova D. A., Parkhomenko V. Yu., Kazakov G. P.
Losieva, D. Immunomodulatory effect of lactobacilli and bifidobacteria / D. Losieva. - С. 9
Novodvorskiy, E. M. Synthesis and properties of derivative 2-amino-9Н-3,4,9-triazafluoren / E. M. Novodvorskiy, O. V. Khilya. - С. 10
Petrusha, Yu. Yu. Research of biological activity of S-pyridine-derivatives carboxylic acids / Yu. YU. Petrusha [et all.]. - С. 11
Другие авторы: Omelyanchik L. O., Brazhko O. A., Zavgorodniy M. P.
Petrushova, L. A. Synthesis, spatial structure and analgesic activity of ethyl 4-hydroxy-l-phenyl-2,2-dioxo-lH-2λ6,l- benzothiazine- 3-carboxylate / L. A. Petrushova, I. V. Ukrainets, T. V. Alexeeva. - С. 12
Shakina, L. A. Pharmacological study of an ointment with extract of licorice root on the experimental model of non-allergic contact dermatitis / L. A. Shakina, L. M. Maloshtan. - С. 14
Александрова, К. В. Скринінгове дослідження антиоксидантної активності похідних ксантиніл-7-ацетатних кислот / К. В. Александрова, Д. М. Сінченко, О. Б. Макоїд. - С. 15
Антипенко, О. М. Методи синтезу N-заміщених 2-(1H-тетразоло-5-іл)анілінів / О. М. Антипенко. - С. 16
Бігдан, О. А. Пошук біологічно активних сполук серед нових водорозчинних похідних 4-R-5-(2-Д-4-фторфеніл)-1,2,4-тріазол-3-тіонів / О. А. Бігдан, В. В. Парченко. - С. 17
Бондарєв, Є. В. Вплив препаратів глюкозаміну та ацетилсаліцилової кислоти на артеріальний тиск за умов експериментальної холодової травми / Є. В. Бондарєв. - С. 18
Боровков, В. Л. Синтез заміщених 3,4-дихлорфенілсечовин на основі діючої речовини гербіциду Лінурон / В. Л. Боровков, А. М. Демченко. - С. 20
Бражко, О. А. Синтез та фізико-хімічні властивості S-(гетерил)тіозаміщених лактату / О. А. Бражко [та ін.]. - С. 21
Другие авторы: Завгородній М. П., Сільванович О. О., Лагрон А. В., Завгородній В. М.
Бур'ян, Г. О. Поліморфні модифікації етил-4-метил-2,2-діксо-1H- 2λ6,1-бензотіазин-3-карбоксилату та їх властивості / Г. О. Бур'ян [та ін.]. - С. 22
Другие авторы: Українець І. В., Волощук Н. І., Бондаренко П. С.
Бучкевич, І. Р. Дослідження впливу амінокислотних похідних 6,7-N-заміщеного 1,4-нафтохінону на морфологію зародків в’юна впродовж ембріогенезу / І. Р. Бучкевич [та ін.]. - С. 24
Другие авторы: Яремкевич О. С., Хом'як С. В., Губрій З. В., Новіков В. П.
Васько, О. В. Синтез біс-заміщених 3,4-дихлорфенілсечовин на основі гідразидів дікарбонових кислот / О. В. Васько, А. М. Демченко. - С. 26
Вельчинська, О. В. Нові антиметаболіти пуринового обміну - молекулярна суміш гетероциклу з бактеріальним лектином / О. В. Вельчинська. - С. 27
Верховодова, Ю. В. Вивчення впливу екстрактів шавлії лікарської на діурез у щурів / 31
Власов, С. В. Докінгові дослідження нових НПЗЗ із ряду похідних тієно[2,3-D]піримідин-6-карбонових кислот по відношенню до ЦОГ / С. В. Власов [та ін.]. - С. 32
Другие авторы: Яковлєва Л. В., Коваленко С. М., Черних В. П.
Волковой, В. А. Пошук нових антигіпоксантів серед похідних 1-фенетил-5,7-дигідро-1Н-піроло[2,3-D]піримідін-2,4,6-тріону / В. А. Волковой [та ін.]. - С. 33
Другие авторы: Решетняк Н. В., Колісник С. В., Ситнік К. М.
Гладков, Є. С. Синтез нових оксі- та амінопохідних 5-метилтетразолу / Є. С. Гладков [та ін.]. - С. 34
Другие авторы: Оніпко О. В., Демидов О. О., Манвелян А. А., Гіюк В. М.
Голік, М. Ю. Похідні аліфатичних α-амінокислот які виявляють антимікробну дію / М. Ю. Голік, А. М. Комісаренко, Т. П. Осолодченко. - С. 35
Голік, М. Ю. Закономірності зв'язку "будова-діуретична дія" в ряду N-бензил-6-гідрокси-2-метил-4-оксо-2,4- дигідро-1H-піроло[3,2,1-IJ]хінолін-5-карбоксамідів / М. Ю. Голік [та ін.]. - С. 36
Другие авторы: Українець І. В., Сидоренко Л. В., Сім Г.
Городня, М. О. Синтез та біоцидні властивості галогенідів 1-ациларилхінолінія / М. О. Городня, Н. Р. Демченко, С. В. Ткаченко. - С. 37
Григорів, Г. В. Трикомпонентний синтез нових конденсованих аміно-4H-піран-3-карбонітрилів на основі 1,2-бензоксатіїн-4(3Н)-он 2,2-діоксиду / Г. В. Григорів [та ін.]. - С. 38
Другие авторы: Лега Д. О., Черних В. П., Шемчук Л. А.
Гудзенко, О. В. Модифікація a-L-Рамнозидаз Еupenicillium erubescens та Сryptococcus albidus / О. В. Гудзенко, Н. В. Борзова. - С. 39
Даниленко, Л. М. Кардиопротекторные эффекты производных 5-гидроксиникотиновой кислоты при доксорубицин-индуцированной кардиомиопатии / Л. М. Даниленко [и др.]. - С. 41
Другие авторы: Даниленко А. П., Котельникова А. С., Тимохина А. С.
Демченко, С. А. Синтез та противірусна активність бромідів 2-арил-3-гідрокси-2,5,6,7,8. 9-3Н-імідазо [1,2-А]азепінію / С. А. Демченко, Л. С. Бобкова. - С. 42
Деркач, Г. О. Дослідження взаємодії 2-іміно-тіазолідин-4-ону з диметилацеталем N,N-диметилформаміду та тріетилортоформіатом / Г. О. Деркач [та ін.]. - С. 43
Другие авторы: Голота С. М., Труфін Я. О., Сурма Р. С., Соронович І. І., Куцик Р. В., Лесик Р. Б.
Деркач, Н. В. Исследование цитопротекторного действия феносина / Н. В. Деркач. - С. 44
Друговіна, В. В. Біологічна активність сполук в ряду похідних 2,5-дихлор-2-[3-(R-феніл)-акрилоїламіно]бензойних кислот / В. В. Друговіна [та ін.]. - С. 45
Другие авторы: Сергієнко О. М., Яременко В. Д., Березнякова Н. Л.
Євлаш, А. С. 4-заміщені хіноліну як основа для синтезу конденсованих похідних / А. С. Євлаш [та ін.]. - С. 46
Другие авторы: Бражко О. А., Завгородній М. П., Бражко О. О., Корнет М. М.
Єрьоміна, Г. О. Пошук нових біологічно активних речовин протимікробної дії у ряду N-морфолін-4-іл-N'-(R-феніл)тіосечовин / Г. О. Єрьоміна [та ін.]. - С. 47
Другие авторы: Комісаренко А. М., Єрьоміна З. Г., Осолодченко Т. П., Перехода Л. О.
Жегунова, Г. П. Протизапальні властивості деяких похідних N-R-антранілових кислот / Г. П. Жегунова. - С. 48
Жуков, И. О. Синтез ансамблей гетероциклов, содержащих ядра 1,2,3-триазола, 1,2,4-триазола и 1,3,4-тиадиазола / И. О. Жуков, С. Н. Коваленко. - С. 49
Зубков, В. О. Запалення і старіння. Нові мішені та перспективи створення протизапальних препаратів / В. О. Зубков. - С. 50
Зубков, В. О. Порівняння одностадійного і послідовного методів синтезу пірано[3,2-С]хінолінів / В. О. Зубков [та ін.]. - С. 51
Другие авторы: Сич І. А., Єрьоміна З. Г., Кізь О. В.
Зурабишвили, Д. С. Синтез и превращения производных 1-гетероарил-2-(ациламино-, ациламинофенил-)адамантана / Д. С. Зурабишвили [и др.]. - С. 52
Другие авторы: Ломидзе М. О., Гоголашвили И. Н., Самсония Ш. А.
Іванченко, Д. Г. Синтез, реакції, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних 8-бромотеоброміну / Д. Г. Іванченко [та ін.]. - С. 54
Другие авторы: Романенко М. Л., Самура І. Б., Шарапова Т. А., Макоїд О. Б.
Ігнатова, Т. В. Синтез та вивчення фізико-хімічних властивостей 2-((5-фенетил-4-R-4H-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)нітрилів / Т. В. Ігнатова, А. Г. Каплаушенко, Ю. С. Фролова. - С. 55
Казунін, М. С. Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості заміщених птеридинтріону / М. С. Казунін. - С. 56
Касянюк, Е. Ю. Противовоспалительная активность настоя из листьев ежевики сизой / Е. Ю. Касянюк, О. В. Мушкина. - С. 57
Климень, Г. В. Вплив цитрату ванадію на гематологічний профіль вагітних самок щурів / Г. В. Климень, Р. Я. Іскра. - С. 60
Коробко, Д. Б. Цілеспрямований пошук оригінальних антирадикальних агентів у ряду 7-R-8-гідразинозаміщених 1,3-диметилксантину / Д. Б. Коробко, А. В. Романюк, Л. С. Логойда. - С. 62
Кратенко, Р. І. Визначення продуктів біотрансформації краун-етерів в організмі щурів / Р. І. Кратенко. - С. 63
Крупина, Т. В. Синтез и исследование полимеров, содержащих биологически активные силатрановые фрагменты / Т. В. Крупина, О. В. Баранов, В. В. Истратов. - С. 65
Лаба, Є. -О. В. Дослідження взаємодії (2Е)-N-[(1(R)1-фенілетил]-3-(2-тієніл)проп-2-ен-1-аміну з цитраконовим ангідридом / Є. -О. В. Лаба [та ін.]. - С. 67
Другие авторы: Литвин Р. З., Кінжибало В. В., Горак Ю. І., Обушак М. Д.
Левашов, Д. В. Синтез нових похідних 2-аміно-3-ціано- 5,6,7,8-тетрагідро-4H-хромену / Д. В. Левашов [та ін.]. - С. 68
Другие авторы: Лета Д. О., Черних В. П., Шемчук Л. А.
Лета, Д. О. Синтез та дослідження гетероциклізації метилового естеру N-(етоксикарбонілметил)-2-метансульфоніламінобензенової кислоти / Д. О. Лета [та ін.]. - С. 69
Другие авторы: Левашов Д. В., Черних В. П., Шемчук Л. А.
Лелюх, М. І. Дослідження залежності «структура - протипухлинна активність» для 5-арил(ізатин)іліденпохідних 2-(5-арил-1,3,4-оксадіазол-2-іл)імінотіазолідин-4-онів / М. І. Лелюх. - С. 70
Лелюх, М. І. Вивчення протипухлинної активності in vitro S-(5-amiho-l,3,4-тіадіазол-2-іл)-N-(4-хлорофеніл)тіоацетаміду / М. І. Лелюх. - С. 72
Літвіненко, Д. Ф. Доклінічні токсикометричні дослідження нового антигіпоксанта ОКАГЕРМ-4 / Д. Ф. Літвіненко. - С. 73
Малай, В. И. Синтез и исследование фотохромных свойств бис-спиропирана на основе природного соединения госсипола, проявляющего выраженное физиологическое действие / В. И. Малай [и др.]. - С. 74
Другие авторы: Ожогин И. В., Лукьянова М. Б., Лукьянов Б. С.
Мартиненко, Ю. В. Цілеспрямований пошук гіпоглікемічних засобів серед N-заміщених ізоіндолів, сполучених через «ЛІНКЕРНІ» групи з хіназоліновим, триазоло[1,5-с]-хіназоліновим та триазольним фрагментами / Ю. В. Мартиненко, С. І. Коваленко. - С. 75
Матвійчук, О. П. Скринінгове дослідження спазмолітичної дії нових 7,8-дизаміщених похідних теофіліну / О. П. Матвійчук, А. В. Таран, А. В. Матвійчук. - С. 77
Мерзлікін, С. І. Синтез та фармакологічні дослідження солей діакамфа з метформіном / С. І. Мерзлікін, Н. І. Горбенко. - С. 79
Монька, Н. Я. Синтез тюсульфоестерів з бензилфталімідним фрагментом та віртуальний скринінг їх біологічної активності / Н. Я. Монька [та ін.]. - С. 81
Другие авторы: Василюк С. В., Хоміцька Г. М., Шиян Г. Б., Лубенець В. І., Новіков В. Л.
Моспанова, О. В. Хімічна модифікація бензенової частини молекули N-(піридин-3-ілметил)-4 гідрокси-6,7- диметокси-2-оксо- 1,2-дигідрохінолін-3-карбоксаміду / О. В. Моспанова, І. В. Українець, Л. О. Гріневич. - С. 83
Назаренко, О. А. Сравнительное исследование эффективности разлиных соединений лития при экспериментальном аллоксановом сахарном диабете у крыс / О. А. Назаренко, О. А. Громова, В. И. Демидов. - С. 85
Наконечна, А. В. Синтез S-фталімідоалкільних естерів 2-заміщених бензентіосульфокислот та скринінг їх біологічної активності / А. В. Наконечна [та ін.]. - С. 87
Другие авторы: Бондаренко С. П., Шиян Г. Б., Монька Н. Я., Маліцька А. В., Новіков В. П., Лубенець В. І.
Огородник, О. Г. Синтез та властивості похідних 2-метилмеркапто-6-метилпіримідин-4-ону / О. Г. Огородник [та ін.]. - С. 89
Другие авторы: Євсейчик Я. О., Янченко В. О., Демченко А. М.
Остапець, М. О. Вплив сухого екстракту з трави герані болотної на систему антизсідання та фібринолізу за умов хронічного експерименту / М. О. Остапець. - С. 90
Пацай, І. О. Простий реактор для лабораторного органічного синтезу / І. О. Пацай. - С. 91
Піткович, Х. Є. Біологічна активність продуктів арилювання 3-арилсиднонів / Х. Є. Піткович [та ін.]. - С. 93
Другие авторы: Литвин Р. З., Нещадін А. О., Бліндер О. О., Обушак М. Д.
Подольський, І. М. Виявлення опіоїдергічного механізму анальгетичної дії атристаміну / І. М. Подольський. - С. 95
Рахмонов, Р. О. Синтез и ИК-спектральные характеристики 2,5-дизамещенных (6-n-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4|-тиадиазолов / Р. О. Рахмонов [и др.]. - С. 96
Другие авторы: Саидов Н. Б., Зоидова М. Т., Мухидинов З. К., Ходжибаев Ю.
Ребрик, А. О. Синтез та дослідження на протитуберкульозну активність деяких амідованих похідних 2-(бензоїламіно)(1-R-2-оксо-1,2-дигідро-3Н-індол-2-іліден)оцтової кислоти / А. О. Ребрик [та ін.]. - С. 97
Другие авторы: Алтухов О. О., Шаповалова О. В., Алферова Д. О.
Редькін, Р. Г. Синтез гексил-похідних спіро[індол-3,1'-піроло[3,4-С]пірол]-2,4',6'-триону, їх антимікробні властивості та оцінка in silico як потенційних інгібіторів стафілококової депдроскваленсинтази / Р. Г. Редькін, В. П. Черних. - С. 98
Романенко, М. І. Синтетичні дослідження з пошуку біоактивних сполук серед похідних 8-тіотеобромін-1-ілетанаміду / М. І. Романенко [та ін.]. - С. 99
Другие авторы: Іванченко Д. Г., Самура І. Б., Александрова К. В., Макоїд О. Б.
Северіна, Г. І. Синтез алкілованих похідних 1-(4-бромофенiл)-1,5-дигідро-4H-піразоло[3,4-D]піримідин-4-ону як перспективних антиконвульсантів / Г. І. Северіна, В. А. Георгіянц. - С. 100
Сидоренко, Л. В. Синтез і діуретична дія моно- та диметилзаміщених 7-гідрокси-5-оксо-2,3-дигідро-1Н,5Н-піридо[3,2,1-ij]хінолін-6-карбоксанілідів / Л. В. Сидоренко [та ін.]. - С. 101
Другие авторы: Українець І. В., Голік М. Ю., Черненок І. М.
Сингаєвський, В. Дослідження реакції [3+2] циклоприєднання у синтезі нових похідних 1,4-нафтохінону / В. Сингаєвський [та ін.]. - С. 102
Другие авторы: Слесарчук М., Самборський В., Шах Ю., Кархут А., Половкович С., Новжов В.
Ситнік, К. М. Синтез та дослідження реакційної здатності похідних 3-(2-гідрокси-2,2-дифенілацетиламіно)-2-оксо-2-тюксо-1,2,3,4-тетрагідрохіназоліну / К. М. Ситнік, М. В. Старінова, С. В. Колісник. - С. 104
Ситнік, К. М. Дослідження протимікробної дії N’-арилiден-2-оксо-3,3-дифеніл-2,3-дигідро-1Н-тієно-[3,4-b]пірол-6-карбогідразидів / К. М. Ситнік [и др.]. - С. 105
Другие авторы: Осолодченко Т. П., Колісник С. В., Цапко Є. О.
Сінченко, Д. М. Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних ксантиніл-7-алканових та ксантиніл-8-тіоалканових кислот / Д. М. Сінченко. - С. 106
Снежко, Л. А. Синтез СА-Р покрытий на сплавах титана из водных растворов / Л. А. Снежко [и др.]. - С. 108
Другие авторы: Банах О., Жорно Т., Gay Р. -А., Калиниченко О. А., Головенко В. А., Гуревина Н. Л., Роенко Е. В.
Стасевич, М. В. Біологічний потенціал дитіокарбаматів 9,10-антрахінону / М. В. Стасевич [та ін.]. - С. 110
Другие авторы: Зварич В. І., Копак Н. А., Лунін В. В., Новіков В. П.
Стасевич, М. В. Insilico скринінг та експериментальне тестування цитотоксичної дії в ряду похідних 9,10-антрахінону / М. В. Стасевич [та ін.]. - С. 112
Другие авторы: Зварич В. І., Загородня С. Д., Повниця О. Ю., Чайка М. А., Новіков В. П.
Сушко, О. Інтенсивність процесів пероксидного окиснення ліпідів у крові щурів за експериментально індукованого діабету та впливу цитрату хрому / О. Сушко, Р. Іскра, Л. І. Понкало. - С. 115
Сюмка, Є. І. Неочікуваний синтез похідних етилен-N,N'-біс(спіроіндол-3,3'-піроло[3,4-С)пірол-2a',5a'-дигідро-2,2',6'(1H,1'H,5'H)-триону) / Є. І. Сюмка [та ін.]. - С. 116
Другие авторы: Ситнік К. М., Шемчук Л. А., Черних В. П.
Сюмка, Є. І. Синтез похідних 1'-(гексаметилен-N-малеїнімідо)спіроіндол-3,3'-піроло[3,4-С]пірол-2a',5a'-дигідро-2,2',6'(1H,1'H,4'H)триону та їх бiс-аналогів для пошуку нових антимікробних агентів / Є. І. Сюмка [та ін.]. - С. 117
Другие авторы: Глєбова К. В., Шемчук Л. А., Черних В. П.
Толкачова, Н. В. Біологічна активність екстракту Myrtus communis L. / Н. В. Толкачова [та ін.]. - С. 119
Другие авторы: Комаровська-Порохнявець О. З., Баранович Д. Б., Кульчицька М. Ю., Новіков В. П.
Українець, І. В. Особливості синтезу та просторової будови 4-метил-2,2-діксо-1H-2λ6,1-бензотіазин-3-карбонової кислоти / І. В. Українець [та ін.]. - С. 121
Другие авторы: Хамза Г. М., Бур'ян Г. О., Мальченко О. В.
Хаврона, М. Ю. Одержання та дослідження гострої токсичності фітокомплексу Герані болотної з протизапальною активністю / М. Ю. Хаврона, І. Л. Бензель. - С. 123
Цапко, Є. О. Синтез біологічно активних похідних хіназолін-4(3Н)-ону 1,2,2-триметилциклопентановим фрагментом у другому положенні / Є. О. Цапко, К. М. Ситнік. - С. 125
Цеменко, К. В. Діуретична активність галенових та новогаленових екстрактів брусниці звичайної / К. В. Цеменко. - С. 126
Чаленко, Н. М. Синтез біс-мефенамідокаліксарену та його антиексудативна активність / Н. М. Чаленко [та ін.]. - С. 127
Другие авторы: Родж Р. В., Кальченко В. І., Сирова Г. О.
Шаблыкин, О. В. Синтез новых 2-арил-3-оксазолилоксиранов / О. В. Шаблыкин, М. А. Волошенюк, В. С. Броварец. - С. 129
Шатинська, О. А. Вплив цитрату магнію на вміст магнію у тканинах нирок і печінки щурів з експериментальним цукровим діабетом / О. А. Шатинська, Р. Л. Іскра. - С. 130
Шебеко, С. К. Модифікація фармакодинаміки аміноцукрів при лікуванні діабетичної нефропатії в експерименті / С. К. Шебеко. - С. 132
Шестеренко, Ю. А. Кінетика інгібування тирозинази деякими похідними бензиліденаніліну / Ю. А. Шестеренко, І. І. Романовська, О. В. Севастьянов. - С. 133
Шипидченко, М. В. Синтез и свойства сульфонилмочевин на основе метилурацила / М. В. Шипидченко, А. Д. Исак. - С. 135
Щокіна, К. Г. Вплив рекомбінантного антагоніста рецепторів інтерлейкіну-1 на перебіг стреоїдного діабету у щурів / К. Г. Щокіна [та ін.]. - С. 137
Другие авторы: Уланова В. А., Бутко Я. О., Бєлік Г. В.
Яременко, В. Д. Стратегія пошуку біологічно активних сполук в ряду похідних акридину в Національному фармацевтичному університеті / В. Д. Яременко [та ін.]. - С. 139
Другие авторы: Друговіна В. В., Сергієнко О. М., Перехода Л. О.
Сучасні підходи до створення нових лікарських та косметичних засобів, функціональних харчових та дієтичних добавок. - С. 140
Petrina, R. Features of obtaining of new medicines on the basis of callus biomass of medicinal plants / R. Petrina [et all.]. - С. 141
Другие авторы: Lupiy Kh., Khomiyak S., Novikov V.
Sakhanda, I. V. Phytotherapy for treatment of hypertension / I. V. Sakhanda, K. L. Kosyachenko. - С. 142
Автина, Н. В. Разработка состава, технологии и норм качества полимерных пленок с декспантенолом / Н. В. Автина, О. В. Харитонова, Т. В. Автина. - С. 143
Азизова, А. Н. Комплексы платины (ІІ) и палладия (ІІ) с лекарственными препаратами / А. Н. Азизова [и др.]. - С. 145
Другие авторы: Тагиев Д. Б., Касумов Ш. Г., Сулейманова Г. С., Гасанов Х. И.
Алмакаєва, Л. Г. Вибір підсолоджувача для лікарського препарату «Плюща сироп» / Л. Г. Алмакаєва [та ін.]. - С. 146
Другие авторы: Науменок Л. Г., Бєгунова Н. В., Доля В. Г., Алмакаев М. С.
Антонюк, С. Б. Перспективний метод отримання ТВІ білку для вакцини проти ВІЛ/СНІД / С. Б. Антонюк, О. О. Воронцов. - С. 147
Безвесільна, А. В. Купажовані рослинні олії як жирова основа для косметичних продуктів / А. В. Безвесільна. - С. 149
Бутко, Я. О. Фармакологічні дослідження топікальних препаратів в глюкокортикостероїдами / Я. О. Бутко, Г. В. Бєлік, А. В. Таран. - С. 150
Газиева, А. С. Координационное соединение ацетата ванадила (II) с хинальдиновой кислотой / А. С. Газиева, М. Фатхуллаева, А. А. Шабилалов. - С. 152
Голяк, Н. С. Фармацевтическая разработка состава спрея для назального применения / Н. С. Голяк, О. Г. Сечко. - С. 153
Дорская, Е. В. Извлечение липидов из плазмы in vitro сополимером с группами моноэтаноламина в условиях, моделирующих клинические / Е. В. Дорская, С. М. Пестов. - С. 155
Дорская, Е. В. Полимерные сорбенты с группами различных аминов для извлечения липидов и глобулинов из плазмы / Е. В. Дорская, П. А. Семяшкина, С. М. Пестов. - С. 157
Єзерська, О. І. Сучасні підходи до розробки косметичних засобів для догляду за шкірою навколо очей / О. І. Єзерська, Ю. М. Заболотна. - С. 159
Зарівна, Н. О. Розробка технології одержання густого екстракту чебрецю повзучого / Н. О. Зарівна [та ін.]. - С. 161
Другие авторы: Поляк О. Б., Логойда Л. С., Михалків М. М.
Заярнюк, Н. Л. Покращення стабільності лікарського засобу «Налтетлонг» / Н. Л. Заярнюк [та ін.]. - С. 162
Другие авторы: Собетов Б. Г., Федорова О. В., Кричовська А. М., Новіков В. П.
Звягинцева, Т. В. Современные подходы к созданию новых лекарственных средств за счет включения наночастиц серебра / Т. В. Звягинцева, С. И. Миронченко, И. В. Гринь. - С. 163
Коваленко, М. М. Актуальність створення інноваційних ліків / М. М. Коваленко, О. І. Михалик. - С. 164
Кононенко, Н. М. Роль патологічної фізіології в підготовці сучасного провізора / Н. М. Кононенко. - С. 166
Кучеренко, Л. І. Вибір раціональних допоміжних речовин з метою створення таблеток L-триптофану з тіотриазоліном методом вологої грануляції / Л. І. Кучеренко, І. А. Мазур, С. О. Борсук. - С. 167
Кучеренко, Л. І. Розробка нових лікарських засобів на основі морфолінію тіазотату / Л. І. Кучеренко [та ін.]. - С. 169
Другие авторы: Мазур І. А., Хромильова О. В., Скорина Д. Ю., Німенко Г. Р.
Лупак, О. М. Антиоксидантна активність суцвіть рослин Сalendula officinalis, вирощених в умовах Передкарпаття за дії біостимулятора росту «Вермистим» / О. М. Лупак, Г. Л. Антоняк. - С. 170
Мазур, Л. С. Исследование кинетики деградации аскорбиновой кислоты в образцах карамели на основе экстрактов лекарственного растительного сырья / Л. С. Мазур, А. Н. Дорохович, С. М. Губский. - С. 171
Миргородська, В. Д. Сироватка як профілактичний засіб по догляду за шкірою обличчя / В. Д. Миргородська, Т. М. Авдієнко. - С. 173
Михалик, О. І. Дослідження нових флуореніліденгідразидів / О. І. Михалик, М. М. Коваленко. - С. 174
Перехода, Л. О. Підбір оптимального розчинника для проведення реакції синтезу похідного 2-R-іміно-1Д-тіазоліну за допомогою квантово-хімічних розрахунків перехідних станів / Л. О. Перехода [та ін.]. - С. 175
Другие авторы: Єрьоміна Г. О., Єрьоміна З. Г., Шейкіна Н. В., Красовський І. В., Красовська М. В., Стороженко І. П.
Петровська, А. С. Порівняльна характеристика методів синтезу наночастинок срібла / А. С. Петровська, О. Ю. Вашкевич. - С. 177
Рибачук, В. Д. Вибір раціонального зволожувача для отримання гранул на основі збору серцево-судинного / В. Д. Рибачук, К. О. Войцехівська. - С. 179
Рибачук, В. Д. Цеоліт природній - перспективна речовина для створення косметичних скрабів / В. Д. Рибачук, О. В. Шаповалова. - С. 181
Рибка, О. В. Обґрунтування комплексу антиоксидантів для емульсійних косметичних кремів / О. В. Рибка, А. П. Бєлінська, Т. О. Овсяннікова. - С. 182
Снегирьова, Д. В. Спосіб одержання солі магнію сукцинату для комбінованого орального розчину / Д. В. Снегирьова, Л. Г. Алмакаєва. - С. 183
Сохибназарова, Х. А. Выделение и очистка антимикробной субстанции из супернатанта культуры L.plantarum 42 / Х. А. Сохибназарова [и др.]. - С. 184
Другие авторы: Миралимова Ш. М., Кутлиева Г. Д., Єлова Н. А.
Старовойтова, С. А. Пробиотики и функциональные продукты питания при расстройствах нервной системы / С. А. Старовойтова. - С. 186
Сумська, О. П. Використання похідних акридину для створення нових біологічно активних матеріалів / О. П. Сумська, Н. В. Панченко, О. В. Іщенко. - С. 188
Тимошенко, Е. Ю. Проблема использования антибиотиков. Обзор докдладов ВОЗ / Е. Ю. Тимошенко. - С. 190
Федорова, О. В. Метилсульфонілметан (MSM) - допомога шкірі, волоссю, суглобам / О. В. Федорова [та ін.]. - С. 192
Другие авторы: Заярнюк Н. Л., Петріна Р. О., Новіков В. П.
Хамдамов, У. И. Синтез биологически активных веществ на основе координационных соединений Ni(II), Cu(II) с глутаровой кислотой / У. И. Хамдамов, М. Фатхуллаева, А. А. Шабилалов. - С. 193
Хрокало, Л. А. Хімічний пілінг із гліколевою кислотою як альтернатива агресивним абразивним скрабам / Л. А. Хрокало, К. І. Новгородська. - С. 194
Шевченко, В. О. Створення комбінованого лікарського засобу для орального застосування в однодозових полімерних контейнерах / В. О. Шевченко, С. М. Ролік-Аттіа, С. О. Повєткін. - С. 195
Шовковая, О. В. Изучение констант ионизации секнидазола в водных растворах / О. В. Шовковая [и др.]. - С. 196
Другие авторы: Клименко Л. Ю., Шовковая З. В., Хмельницкая А., Гриценко И. С.
Штриголь, С. Ю. Перспективи застосування сировини яглиці звичайної (Aegopodium podagraria L.) У складі харчових продуктів, які мають сприятливі метаболічні властивості / С. Ю. Штриголь [та ін.]. - С. 197
Другие авторы: Євлаш В. В., Погожих М. І., Товчига О. В., Степанова С. І., Койро О. О.
Аналітичні аспекти у синтезі біологічно активних сполук та створенні нових лікарських засобів. - С. 199
Blazheyevskiy, M. Ye. Iodometric determination of cystamine dihydrochloride in tablet formulations using diperoxyadipic acid / M. Ye. Blazheyevskiy, V. P. Moroz. - С. 200
Blazheyevskiy, M. Ye. Kinetic investigation of famotidine S-oxidation reaction by means of potassium caroate using iodometric method / M. Ye. Blazheyevskiy, Yu. Yu. Serdiukova, L. O. Dubenska. - С. 202
Blazheyevskiy, M. Ye. Colorimetric determination of the acetylcholinesterase inhibitors using the acetylcholin-catalyzed oxidation of 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine by hydrogen peroxide / M. Ye. Blazheyevskiy, O. V. Kovalska. - С. 204
Blazheyevskiy, M. Ye. A chemiluminescent method for the quantitative determination of L-cystine / M. Ye. Blazheyevskiy, N. Yu. Bondarenko. - С. 205
Bondarenko, N. Yu. Determination of N-acetylcysteine by chemiluminescence method / N. Yu. Bondarenko, M. Ye. Blazheyevskiy. - С. 207
Tkach, V. V. The theoretical evaluation of (9-trifenilfosfazo)acridine as a mediator in electrochemical analysis of hydroxylamine / V. V. Tkach [et all.]. - С. 209
Другие авторы: De Oliveira S. C., Ivanushko Y. G., Zavhorodnii M. P., Brazhko O. A., Körnet M. M., Yagodynets P. I.
Алферова, Д. О. Кислотно-основні властивості заміщених N-фенілантранілової кислоти / Д. О. Алферова [та ін.]. - С. 211
Другие авторы: Свечнікова О. М., Гриценко І. С., Сулейман М. М., Петухова І. Ю.
Антрапцева, Н. М. Синтез фосфатов магния-кобальта (ІІ) тригидратов / Н. М. Антрапцева, Г. Н. Била, К. В. Тягний. - С. 213
Антрапцева, Н. М. Состав и свойства продуктов тепловой обработки цинк-манган (ІІ) дигидрофосфатов / Н. М. Антрапцева, В. А. Калибабчук, И. А. Новак. - С. 214
Аугунас, С. В. Міждисциплінарна практика в управлінні фармакотерапією пацієнта в умовах функціонування амбулаторій загальної практики-сімейної медицини / С. В. Аугунас. - С. 215
Белов, К. В. Анализ биологически активных субстанций методами ЯМР спектроскопии на примере алкалоидов / К. В. Белов, И. Е. Еремеев, И. А. Ходов. - С. 217
Ваньо, М. П. Вольтамперометрія 3-нітро-1-(5-бензилтіазо Л-2-ІЛ) азо-нафтален-2-oлу / М. П. Ваньо [та ін.]. - С. 219
Другие авторы: Тимошук О. С., Федишин О. С., Загірська О. С.
Гордієнко, А. Д. Експрес-метод оцінювання антиоксидантної активності лікарських речовин методом полярографії / А. Д. Гордієнко, М. Є. Блажеєвський, О. О. Мозгова. - С. 220
Гриценко, І. С. Особливості сучасного викладання аналітичної хімії в Національному фармацевтичному університеті / І. С. Гриценко [та ін.]. - С. 221
Другие авторы: Жукова Т. В., Колісник С. В., Костіна Т. А., Мороз В. П.
Гриценко, І. С. Психолого-педагогічні методи дослідження щодо аналізу викладання аналітичної хімії у НФаУ / І. С. Гриценко [та ін.]. - С. 223
Другие авторы: Петухова І. Ю., Динник К. В., Савохіна М. В.
Гриценко, І. С. Впровадження іноваційних технологій викладання дисципліни аналітична хімія в НФаУ / І. С. Гриценко, І. Ю. Петухова, О. А. Тихонова. - С. 225
Зубеня, Н. В. Дослідження іонних асоціатів граміну / Н. В. Зубеня, Ж. О. Кормош. - С. 227
Кайдалова, Л. Г. Інноваційні методики викладання семінарських занять з дисципліни «Аналітична хімія» / Л. Г. Кайдалова, О. Г. Кизим. - С. 228
Кархут, А. І. Азо-біс-ціанурхлорид як дієн у оберненій реакції дільса-альдера / А. І. Кархут, С. В. Половкович, В. П. Новіков. - С. 230
Кизим, О. Г. Іонометричний аналіз на кафедрі аналітичної хімії НФаУ / О. Г. Кизим, І. Ю. Петухова. - С. 231
Колісник, С. В. Реакційна здатність етилових естерів N-[(2-оксоіндолін-3-іліден)-2-оксіацетил] амінокислот / С. В. Колісник [та ін.]. - С. 233
Другие авторы: Свечнікова О. М., Винник О. Ф., Коряк А. С.
Левітін, Є. Я. Встановлення середнього розміру наночастинок зразка Ag@Fe3О4 методом скануючої електронної мікроскопії / Є. Я. Левітін [та ін.]. - С. 235
Другие авторы: Чан Т. М., Криськів О. С., Ярошенко А. О.
Луганська, О. В. Іоноселективні електроди з полімерними пластифікованими мебранами / О. В. Луганська, І. В. Іващенко. - С. 236
Луганська, О. В. Використання рідинних іоноселективних електродів для визначення поверхнево-активних речовин / О. В. Луганська, Є. І. Лимарь. - С. 238
Миколів, С. І. Дослідження структури пероксидаз для імуноферментного аналізу / С. І. Миколів, В. О. Красінько. - С. 240
Пацай, І. О. Універсальний аналізатор МТЕСН PG-410 для електрохімічних методів аналізу / І. О. Пацай, О. В. Бабій. - С. 242
Ридчук, П. В. Комплекс платини з 5-гідроксиіміно-4-іміно-1,3-тіазолідин-2-оном як потенційний протипухлинний препарат та аналітична форма у вольтамперометричному аналізі / П. В. Ридчук, О. С. Тимошук, Л. І. Коваль. - С. 244
Романовська, І. І. Вивчення особливостей енантіоселективного гідролізу естеру 3-гідрокси-1,4-бенздіазепін-2-ону з використанням карбоксилестераз Rapana venosa / І. І. Романовська [та ін.]. - С. 245
Другие авторы: Севастьянов О. В., Шестеренко Є. А., Волошина В. В., Топтиков В. А., Шестеренко Ю. А.
Рябухіна, Т. С. Спектрофотометричне визначення аскорбінової кислоти за допомогою оптичного зонду / Т. С. Рябухіна, Ю. Тирпак, Я. Р. Базель. - С. 247
Свечнікова, О. М. Дослідження кількісних співвідношень структура-протизапальна активність в ізоструктурному ряді N-фенілантранілової кислоти / О. М. Свечнікова, С. В. Колісник, О. Ф. Винник. - С. 248
Скорина, Д. Ю. Вивчення особливостей взаємодії 6-R-3-(2-амінфеніл)- 2H-[1,2,4]триазин-5-онів із фталевим ангідридом / Д. Ю. Скорина, О. Ю. Воскобойнік, С. І. Коваленко. - С. 249
Скрипинець, Ю. В. Флуоресцентне вивчення взаємодії діазепаму з сироватковим альбуміном людини / Ю. В. Скрипинець [та ін.]. - С. 250
Другие авторы: Мальцев Г. В., Єгорова А. В., Антонович В. П.
Ткач, В. В. Математичний опис електрохімічної поведінки аскорбінової кислоти на триазольному похідному, модифікованому пурином / В. В. Ткач [та ін.]. - С. 252
Другие авторы: Парченко В. В., Гоцуля А. С., Луганська О. В., Романів Л. В., Луканьова С. М., де Олівейра С. С., Парамо-Гарсія Уожанір, Ягодинець П. І.
Ткач, В. В. Теоретическое описание определение антиарина на электроде, модифицированном композитом поли(акридиновый оранжевый) - оксигидроокись кобальта / В. В. Ткач [и др.]. - С. 254
Другие авторы: де Оливейра С. С., да Силва Ж. Р., Луганская О. В., Бражко А. А., И Гала Э. Бриоза, Ягодинец П. И.
Контроль якості лікарської рослинної сировини, фітопрепаратів, парфумерно-косметичних засобів та функціональних харчових добавок. - С. 256
Toxanbayeva, Zh. S. Determination and quantification of free and bound amino acids in Barbarea vulgaris / Zh. S. Toxanbayeva, Sh. S. Egizbaeva, S. K. Seidaliyeva. - С. 257
Воробйова, В. І. Дослідження компонентного складу екстракту жмиху абрикоса одержаного різними розчинниками / В. І. Воробйова [та ін.]. - С. 259
Другие авторы: Чигиринець О. Е., Шакун А. С., Сисова О. В., Ровінська А. А.
Гапоненко, В. П. Вивчення хімічного складу листя Rhododendron sichotence Pojark / В. П. Гапоненко, Д. Н. Вусик, О. Л. Левашова. - С. 261
Гордєй, К. Р. Сесквітерпенові лактони маруни дівочої / К. Р. Гордєй, М. Ю. Золотайкіна, Т. М. Гонтова. - С. 262
Гриненко, У. В. Визначення кількісного вмісту водорозчинних полісахаридів в листі та насінні шпинату городнього сортів «Красень полісся» та «Фантазія» / У. В. Гриненко, І. О. Журавель. - С. 264
Делян, Є. П. Дослідження кількісного та якісного складу біологічно активних речовин в сухому екстракті з трави осоту городнього / Є. П. Делян. - С. 265
Дуюн, І. Ф. Дослідження накопичення похідних азулену в лікарський рослинній сировині перспективних видів роду Achillea L. / І. Ф. Дуюн, О. В. Мазулін, Г. П. Смойловська. - С. 266
Ефременко, Л. А. Изучение условий экстракции дубильных веществ и гидроксикоричных кислот сивца лугового (Succisa pratensis Moench) / Л. А. Ефременко, А. Ю. Малютина, А. В. Васильченко. - С. 268
Керимов, Ю. Б. Фармакогностическое изучение надземной массы Prangos ferulacea Lindl. в стадии начала вегетации / Ю. Б. Керимов [и др.]. - С. 270
Другие авторы: Исаев Д. И., Керимли Є. Г., Ахмедов Є. Ю.
Кисличенко, В. С. Розробка методу кількісного визначення глюкозинолатів у коренеплодах редьки посівної / В. С. Кисличенко [та ін.]. - С. 272
Другие авторы: Омельченко З. І., Бурлака І. С., Гліченко Н.
Кисличенко, О. В. Визначення показників якості сланей пармелії бороздчатої / О. В. Кисличенко, В. В. Процька, І. О. Журавель. - С. 273
Котенко, О. М. Розробка складу та технології лікарської форми антимікробної дії / О. М. Котенко, Ю. Г. Валігура, Н. В. Живора. - С. 274
Кречун, А. В. Хроматографічний аналіз амінокислот рослин родини Iridaceae / А. В. Кречун [та ін.]. - С. 275
Другие авторы: Михайленко О. О., Ковальов В. М., Ковальов С. В.
Кузнецова, М. М. Визначення числових показників у сировині капусти городньої / М. М. Кузнецова, І. О. Журавель, В. В. Гуцол. - С. 276
Кузнецова, В. Ю. Визначення технологічних параметрів лушпиння цибулі ріпчастої / В. Ю. Кузнецова, В. С. Кисличенко. - С. 277
Кучмістова, О. Ф. Викладення питань проведення контролю якості препаратів рослинного походження на етапі післядипломної освіти / О. Ф. Кучмістова, О. П. Шматенко, В. О. Кучмістов. - С. 278
Леонтієв, Б. С. Визначення числових показників рослинної сировини калини звичайної / Б. С. Леонтієв, К. С. Скребцова. - С. 279
Маркін, О. М. Органічні кислоти плодів горобини звичайної i горобини домашньої / О. М. Маркін, О. В. Криворучко. - С. 280
Ніженковська, І. В. Дослідження кислотного складу трави та коренів живокосту лікарського / І. В. Ніженковська, О. В. Афанасенко, Р. М. Хоменко. - С. 281
Нурматов, Т. М. Низкотемпературный способ получение льняных масел и исследование с биодобавками гетеровалентных и гетероядерных координационных соединений / Т. М. Нурматов [и др.]. - С. 282
Другие авторы: Рахимова М. М., Саидов Н. Б., Кабутаршоева Н. У.
Полонець, О. В. Дослідження сортів хризантеми садової у якості перспективної лікарської рослинної сировини / О. В. Полонець [та ін.]. - С. 284
Другие авторы: Сіра Л. М., Марчишин С. М., Демидяк О. Л.
Пономарьова, Л. М. Визначення сумарного вмісту поліфенольних сполук в екстракті з листя Ginkgo biloba L. / Л. М. Пономарьова, Р. А. Ярощук, І. М. Коваленко. - С. 286
Попик, А. І. Вивчення елементного складу листя бузку звичайного сорту Gortenziya / А. І. Попик. - С. 287
Попова, Н. В. Сравнительный жирнокислотный анализ сафлора красильного / Н. В. Попова [и др.]. - С. 289
Другие авторы: Барашовець О. В., Зинченко А. А., Науменко Л. С.
Правлоцкая, А. С. Метод «отпечатка пальцев» в сочетании с хемометрией как инновационный способ оценки качества лекарственного растительного сырья / А. С. Правлоцкая [и др.]. - С. 291
Другие авторы: Новиков О. О., Писарев Д. И., Малютина А. Ю.
Саидов, Н. Б. Полезные свойства и химический состав сельдерея / Н. Б. Саидов, Т. М. Нурматов, Н. У. Кабутаршоева. - С. 292
Самойлова, В. А. Леткі речовини квіток дерену лікарського / В. А. Самойлова, О. В. Криворучко. - С. 294
Стадницька, Н. Є. Дослідження настоянки первоцвіту весняного на вміст фенольних сполук / Н. Є. Стадницька [та ін.]. - С. 295
Другие авторы: Дякон І. В., Місик Я. Т., Губицька І. І., Новіков В. П.
Степанова, С. І. Портулак городній (Portulaca oleracea L.) - перспективне джерело α-ліноленової кислоти / С. І. Степанова, М. В. Міщенко. - С. 297
Стешенко, Я. М. Визначення вмісту тимолу в траві видів роду Thymus L. / Я. М. Стешенко, О. В. Мазулін, Г. В. Мазулін. - С. 298
Струс, О. Є. Дослідження показників якості мила з сапропелем / О. Є. Струс, Н. П. Половко. - С. 300
Тахиров, И. А. Действие суммы биологически активных смесей, полученных из ясеня обыкновенного (Frâxinus excelsior) и зопника колючего (Phlomis pungens), на активность фермента антиоксидантной системы - супероксиддисмутазы в структурах головного мозга и периферической крови белых крыс в сравнении с действием мексидола и α-токоферола / И. А. Тахиров [и др.]. - С. 301
Другие авторы: Асметов В. Я., Сулейманов Т. А., Ганиев М. М., Ахмедов Є. Ю.
Феденко, В. С. Перспективи використання спектроскопії відбиття для контролю якості плодів шипшини / В. С. Феденко. - С. 303
Федоровська, М. І. Розробка методів контролю якості складної настойки «Стимуфіт» / М. І. Федоровська, Н. П. Половко. - С. 304
Федосов, А. І. Дослідження сульфуровмісних сполук часнику посівного / А. І. Федосов, В. С. Кисличенко, О. М. Новосел. - С. 306
Фуклева, Л. А. Визначення аскорбінової кислоти в рослинній сировині чебрецю звичайного півдня України / Л. А. Фуклева, О. В. Мазулін, О. В. Гречана. - С. 307
Хортецька, Т. В. Встановлення вмісту аукубіну в рослинній сировині видів роду Plantago L. / Т. В. Хортецька, Г. П. Смойловська, О. В. Мазулін. - С. 309
Шиморова, Ю. Є. Визначення кількісного вмісту гідроксикоричних кислот у сировині пастернаку посівного / Ю. Є. Шиморова, В. С. Кисличенко, Л. М. Горяча. - С. 311
Шинковенко, І. Л. Полісахариди трави підмаренника чіпкого / І. Л. Шинковенко [та ін.]. - С. 312
Другие авторы: Ільїна Т. В., Ковальова А. М., Комісаренко А. М.
Яременко, М. С. Використання фармакопейних методик при вивченні флавоноїдів в сировині лепехи звичайної / М. С. Яременко, Т. М. Гонтова, Е. Е. Котова. - С. 313
Сучасний фармацевтичний аналіз та стандартизація ліків. - С. 315
Maga, I. M. Using azo coupling reaction то determine the 4-ethoxyethylaniline as tryazene / I. M. Maga. - С. 316
Байва, П. П. Дослідження зразків гелю «Фузіпан-дерма» для визначення терміну придатності / П. П. Байва, О. Є. Макарова. - С. 317
Безрук, І. В. Обгрунтування використання високоефективної рідинної хроматографії в процесно-аналітичній технології при виробництві субстанції сальбутамолу сульфату / І. В. Безрук [та ін.]. - С. 318
Другие авторы: Матерієнко А. С., Губарь С. М., Георгіянц В. А.
Бугайова, В. В. Розробка та валідація спектрофотометричної методики кількісного визначення метформіну гідрохлориду у складі препарату «Метформін САНДОЗ» / В. В. Бугайова, С. О. Васюк. - С. 320
Глущенко, А. В. Разработка методики количественного определения сопутствующих примесей в детском сиропе / А. В. Глущенко, В. А. Георгиянц, А. С. Материєнко. - С. 321
Дмитрієвський, Д. І. Розробка методів стандартизації водного витягу “Афлуфіт” з імунотропними властивостями / Д. І. Дмитрієвський, О. Д. Нем'ятих, О. П. Гудзенко. - С. 322
Дмитрієвський, Д. І. Визначення калію сорбату у сиропі та желе з імунотропними властивостями / Д. І. Дмитрієвський, О. Д. Нем'ятих, Н. А. Шрам. - С. 323
Доброва, А. О. Розробка пробопідготовки для методики одночасного спектрофотометричного визначення кількісного вмісту амоксициліну та калія клавуланату / А. О. Доброва [та ін.]. - С. 325
Другие авторы: Головченко О. С., Котов А. Г., Георгіянц В. А.
Донченко, А. О. Спектрофотометричне визначення мельдонію / А. О. Донченко, С. О. Васюк. - С. 326
Дорош, А. В. Розробка методики контролю якості активних фармацевтичних інгредієнтів капсул / А. В. Дорош, Н. Ю. Бевз. - С. 327
Жанмирадов, Н. Определение стабильности и срока годности экстемпоральной лекарственной формы кислоты аскорбиновой с глюкозой / Н. Жанмирадов [и др.]. - С. 329
Другие авторы: Алексеева Т. В., Здорик А. А., Бурьян А. А., Данилова И. А.
Кизим, О. Г. Розробка та дослідження складу мембрани гентаміцин селективного електроду / О. Г. Кизим, І. Ю. Петухова. - С. 330
Кобзар, Н. П. Розробка методів аналізу сірки в лікарській формі аптечного виготовлення / Н. П. Кобзар [та ін.]. - С. 332
Другие авторы: Таран С. Г., Кізь О. В., Шибка А. К.
Костів, О. І. Використання сульфаніламіду та сульфатіазолу для визначення вмісту амоксициліну у лікарських формах та валідація розроблених методик / О. І. Костів, О. Я. Коркуна, І. А. Грийцаровська. - С. 333
Котов, С. А. Актуальність сучасної фармакопейної стандартизації гарбуза насіння / С. А. Котов, Т. М. Гонтова, Е. Е. Котова. - С. 335
Малецька, О. Р. Застосування диазолю червоного ЖЖ для спектрофотометричного визначення карведилолу у таблетках / О. Р. Малецька. - С. 337
Ніженковська, І. В. Розробка та валідація методики визначення клотримазолу в лікарських формах методом спектрофотометрії / І. В. Ніженковська, О. В. Афанасенко, П. В. Заєць. - С. 338
Олексів, Л. В. Визначення азолідонових похідних за допомогою іонів паладію (II) / Л. В. Олексів, О. С. Тимошук. - С. 339
Осипчук, Л. І. Ідентифікація та кількісне визначення варденафілу методом ГХ-МС / Л. І. Осипчук, І. Й. Галькевич. - С. 340
Парнюк, Н. В. Валїдація методики кількісного визначення субстанції броміду 1-β-фенілетил-4-аміно-1,2,4- триазолію спектрофотометричним методом / Н. В. Парнюк, Л. І. Кучеренко, О. О. Портна. - С. 341
Подольян, Ю. О. Розробка методик контролю якості АФІ в протизудній суспензії, виготовленій в умовах аптеки / Ю. О. Подольян, Н. Ю. Бевз, О. В. Криванич. - С. 343
Половко, Н. П. Химический состав арганового масла / Н. П. Половко, Хашами Мохамед. - С. 344
Постой, В. В. Щодо розробки методик контролю якості досліджуваного гелю / В. В. Постой, Л. І. Вишневська. - С. 345
Селютин, О. А. Инфузионные растворы: производители, источники загрязнения, проблема наличия нетестируемых примесей, пути ее решения / О. А. Селютин [и др.]. - С. 346
Другие авторы: Новиков О. О., Жилякова Е. Т., Зинченко А. А.
Сиданко, Л. Н. Стандартизация показателей качества и разработка методов их контроля для таблеток Фозиноприла / Л. Н. Сиданко [и др.]. - С. 348
Другие авторы: Назарова Е. С., Вербова Ю. М., Казаринов Н. А.
Сич, І. В. Розробка методів контролю якості потенційної протисудомної субстанції N-(5-етил-[1,3,4|тіадіазол-2-іл)-2-нітробензаміду / І. В. Сич [та ін.]. - С. 349
Другие авторы: Перехода Л. О., Сич І. А., Гріневич Л. О., Єрьоміна З. Г.
Сухарев, С. М. Спектрофотометричне визначення суми карбонільних сполук / С. М. Сухарев [та ін.]. - С. 350
Другие авторы: Марійчук Р. Т., Онисько М. Ю., Сухарева О. Ю.
Умінська, К. А. Дослідження хімічної стабільності мазі Симановського / К. А. Умінська, Л. П. Савченко, В. А. Георгіянц. - С. 351
Чернякова, В. Ю. Розробка методик аналізу холіну саліцилату в складі комбінованого стоматологічного гелю / В. Ю. Чернякова [та ін.]. - С. 352
Другие авторы: Матерієнко А. С., Грудько В. О., Маслій Ю. С.
Чикалова, С. О. Використання методу визначення речовин, що відновлюють, у методиках контролю очистки технологічного обладнання / С. О. Чикалова [та ін.]. - С. 353
Другие авторы: Леонтьев Д. А., Леонтьев Д. Д., Воловик Н. В.
Хіміко-токсикологічний аналіз біологічно активних речовин та лікарських засобів. - С. 354
Slabiak, O. I. Study of efavirenz extraction from aqueous solutions / O. I. Slabiak [et all.]. - С. 355
Другие авторы: Ivanchuk I. M., Klimenko L. Yu., Mykytenko O. Ye.
Баюрка, С. В. Визначення нейролептика сульпіриду в крові методом УФ-спектрофотометріїї / С. В. Баюрка, С. А. Карпушина. - С. 356
Баюрка, С. В. Виявлення та ідентифікація атомоксетину в умовах загального ТШХ-скринінгу лікарських речовин / С. В. Баюрка, С. А. Карпушина, Л. Ю. Томаровська. - С. 357
Бондар, В. С. Застосування тонкошарової хроматографії для аналізу клопідогрелю та його метаболіту / В. С. Бондар, Л. С. Аносова, З. В. Шовкова. - С. 358
Галькевич, І. Й. Застосування двостадійної трердофазної екстракції для очищення проб крові при визначенні психотропних речовин / І. Й. Галькевич. - С. 359
Гегедиш, Л. Р. Виявлення нандрололу у сечі за допомогою хромато-мас-спектроскопії / Л. Р. Гегедиш, Ю. І. Бідченко. - С. 361
Дармограй, Н. М. ГХ-МС-визначення агомелатину у сечі / Н. М. Дармограй, І. Й. Галькевич. - С. 363
Клименко, Л. Ю. Подбор реагентов для визуализации производных 5-нитроимидазола в методе ТСХ / Л. Ю. Клименко [и др.]. - С. 364
Другие авторы: Шовковая О. В., Шкарлат Г. Л., Шовковая З. В., Єль Хардузи С., Кизь О. В.
Мерзлікін, С. І. Розробка методик ізолювання ламотриджину з біологічних об’єктів / С. І. Мерзлікін, К. В. Коваленко, Т. В. Кучер. - С. 365
Нетьосова, К. Ю. Дослідження похідних фторхінолону методом хроматографії в тонких шарах сорбенту / К. Ю. Нетьосова [та ін.]. - С. 367
Другие авторы: Євсєєва Л. В., Бондарь Н. Г., Губін Ю. І., Журавель І. О.
Погосян, О. Г. Вивчення ступеню екстракції ніфедипіну з водних розчинів органічними розчинниками / О. Г. Погосян. - С. 369
Полуян, С. М. Використання електрофорезу на папері у хіміко-токсикологічному аналізі для виявлення муколітичних засобів / С. М. Полуян, А. О. Бур'ян. - С. 370
Трут, С. Н. Разработка и валидация ВЭЖХ/ДМД-МС-методики количественного определения доксиламина / С. Н. Трут [и др.]. - С. 371
Другие авторы: Клименко Л. Ю., Микитенко Е. Е., Костина Т. А.
Чорна, О. В. Хіміко-токсикологічне дослідження методом хроматографії в тонких шарах сорбенту бензидаміну - потенційного об'єкту немедичного застосування / О. В. Чорна [та ін.]. - С. 372
Другие авторы: Чорний В. А., Журавель І. О., Чубенко О. В.
Шкарлат, Г. Л. Дослідження екстракції метронідазолу з водних розчинів / Г. Л. Шкарлат [та ін.]. - С. 373
Другие авторы: Клименко Л. Ю., Шовкова З. В., Жалолов М., Таран С. Г.