Теоретичні і практичні основи процесу сестринського догляду за пацієнтами

Теоретичні і практичні основи процесу сестринського догляду за пацієнтами : навч. посіб. / Р. О. Сабадишин, О. В. Маркович, Б. З. Чижишин [та ін.]. - Вінниця : Нова кн., 2020. - 237 с.
Б-99226
Нова книга
2020
237

При поданні практичного матеріалу одна з ряду подібних алгоритмічних інструкцій описується детально, у вигляді повного технологічного процесу її виконання, інші – скорочено, з метою уникнення перенавантаження посібника типовою одноманітною інформацією. Посібник “Практикум з клінічного медсестринства в хірургії” призначений для студентів вищих медичних навчальних закладів І–ІІІ рівнів акредитації і створений відповідно до навчальної програми з дисципліни “Медсестринство в хірургії”, затвердженої Департаментом кадрової політики, освіти і науки МОЗ України для спеціальності “Сестринська справа”.
Зміст:
Розділ 1. Сестринський процес як революційна форма сестринського догляду. - С. 8
1.1. Основні віхи в розвитку сестринської справи. - С. 9
1.2. Поняття про сестринський процес. - С. 12
1.2.1. Модель сестринського процесу за В. Хендерсон. - С. 17
1.2.2. Коротке ознайомлення з етапами сестринського процесу . - С. 22
Розділ 2. Перший етап сестринського процесу - обстеження пацієнта медичною сестрою. - С. 33
2.1. З'ясування стану здоров'я пацієнта шляхом загального розпитування. - С. 34
2.1.1. Загальні правила медсестринського розпитування. - С. 35
2.1.2. Основні правила спілкування медичної сестри з пацієнтом. - С. 38
2.2. Опитування по системах органів. - С. 39
2.2.1. Оцінка медичною сестрою стану серцево-судинної системи. - С. 39
2.2.2. Оцінка медичною сестрою стану системи органів дихання. - С. 41
2.2.3. Оцінка медичною сестрою стану органів черевної порожнини. - С. 43
2.2.4. Оцінка медичною сестрою стану прямої кишки. - С. 54
2.2.5. Оцінка медичною сестрою стану органів сечовидільної системи. - С. 55
2.2.6. Оцінка медичною сестрою стану центральної нервової системи. - С. 56
2.2.7. Оцінка медичною сестрою стану органів опорно-рухового апарату. - С. 59
2.2.8. Оцінка медичною сестрою стану органів ендокринної системи. - С. 60
2.2.9. Оцінка медичною сестрою алергічного стану пацієнта. - С. 60
2.2.10. Оцінка медичною сестрою реакції пацієнта на біль. - С. 61
2.3. Шляхи подолання медичною сестрою конфліктних ситуацій. - С. 62
2.4. Об'єктивне обстеження хворого медичною сестрою. - С. 64
2.4.1. Діагностичне значення загального огляду пацієнта. - С. 65
2.4.2. Діагностичне значення зовнішнього вигляду пацієнта. - С. 66
2.4.3. Діагностичне значення конституційного типу пацієнта. - С. 67
2.4.4. Діагностичне значення психічного стану пацієнта. - С. 68
2.4.5. Діагностичне значення положення хворого в ліжку. - С. 70
2.4.6. Діагностичне значення статури й постави пацієнта. - С. 70
2.4.7. Діагностичне значення порушення ходи пацієнта. - С. 71
2.4.8. Діагностичне значення стану харчування пацієнта. - С. 72
2.4.9. Діагностичне значення стану шкірних покривів пацієнта. - С. 74
2.4.10. Діагностичне значення наявності набряків у пацієнта. - С. 75
2.4.11. Діагностичне значення загального стану пацієнта. - С. 76
2.5. Локальний огляд окремих частин тіла пацієнта. - С. 77
2.5.1. Діагностичне значення огляду голови та її органів. - С. 77
2.5.2. Діагностична цінність огляду шиї. - С. 82
2.5.3. Діагностична цінність огляду грудної клітки. - С. 82
2.5.4. Діагностичне значення огляду черевної стінки. - С. 85
2.5.5. Діагностичне значення огляду кісток і суглобів. - С. 85
2.6. Діагностичне значення пальпації. - С. 87
2.6.1. Діагностичне значення пальпації лімфатичної системи. - С. 88
2.7. Діагностичне значення перкусії та аускультації. - С. 89
2.8. Визначення медичною сестрою стану судинної системи і показників терморегуляції. - С. 90
2.8.1. Діагностичне значення визначення характеристик пульсу. - С. 90
2.8.2. Діагностичне значення вимірювання артеріального тиску. - С. 92
2.8.3. Діагностичне значення вимірювання температури (термометрії). - С. 93
2.9. Діагностичне значення лабораторного дослідження. - С. 94
2.10. Діагностичне значення інструментальних та апаратних методів дослідження. - С. 96
Розділ 3. Другий етап сестринського процесу (сестринська діагностика). - С. 101
3.1. Виявлення проблем пацієнта. - С. 102
3.2. Класифікація проблем пацієнта. - С. 103
3.3. Причина виникнення проблем пацієнта. - С. 106
3.4. Постановка медсестринського діагнозу. - С. 107
3.4.1. Основні елементи і правила сестринського діагнозу. - С. 110
3.5. Алгоритми сестринської діагностики за основними потребами пацієнта. - С. 111
3.5.1. Фундаментальна потреба пацієнта в можливості нормально дихати. - С. 112
3.5.2. Фундаментальна потреба пацієнта в можливості споживати адекватну їжу і рідину. - С. 114
3.5.3. Фундаментальна потреба пацієнта у фізіологічних відправленнях. - С. 118
3.5.4. Фундаментальна потреба пацієнта в необхідності рухатися. - С. 120
3.5.5. Фундаментальна потреба пацієнта в необхідності сну і відпочинку. - С. 121
3.5.6. Фундаментальна потреба пацієнта в необхідності підтримувати температуру тіла на нормальному рівні. - С. 123
3.5.7. Фундаментальна потреба пацієнта в нормальному спілкуванні. - С. 125
3.5.8. Фундаментальна потреба пацієнта в особистій гігієні, у можливості вибирати відповідний одяг, самостійно одягатися і роздягатися. - С. 127
3.5.9. Фундаментальна потреба людини в праці і відпочинку. - С. 129
3.5.10. Фундаментальна потреба уникати небезпечних факторів навколишнього середовища та не створювати небезпеки іншим людям. - С. 131
3.5.11. Фундаментальна потреба у задоволенні психологічних, соціальних та духовних проблем пацієнта. - С. 132
Розділ 4. Третій етап процесу сестринського догляду - планування догляду. - С. 138
4.1. Мета (цілі) сестринського догляду. - С. 139
4.2. Планування медсестринських втручань для відновлення кожної порушеної потреби. - С. 141
4.2.1. Складання плану догляду . - С. 143
4.2.2. Оприлюднення плану сестринського догляду за пацієнтом. - С. 145
4.3. Практичний аспект сестринського планування порушених потреб пацієнта. - С. 145
4.3.1. Аспекти типового сестринського планування при порушенні фундаментальної людської потреби нормально дихати. - С. 146
4.3.2. Аспекти типового сестринського планування при порушенні фундаментальної людської потреби споживати адекватну їжу і рідину. - С. 149
4.3.3. Аспекти типового сестринського планування при порушенні фундаментальної людської потреби у фізіологічних відправленнях. - С. 153
4.3.4. Аспекти типового сестринського планування при порушенні фундаментальної людської потреби в необхідності рухатися. - С. 157
4.3.5. Аспекти типового сестринського планування при порушенні фундаментальної людської потреби сну і відпочинку. - С. 160
4.3.6. Аспекти типового сестринського планування при порушенні фундаментальної людської потреби підтримувати температуру тіла. - С. 163
4.3.7. Аспекти типового сестринського планування при порушенні фундаментальної людської потреби нормального спілкування. - С. 166
4.3.8. Аспекти типового сестринського планування при порушенні фундаментальної людської потреби в особистій гігієні та можливості одягатися на свій розсуд. - С. 169
4.3.9. Аспекти типового сестринського планування при порушенні фундаментальної людської потреби в праці та самообслуговуванні. - С. 171
4.3.10. Аспекти типового сестринського планування при порушенні фундаментальної людської потреби підтримки безпечного навколишнього середовища для пацієнта. - С. 174
Розділ 5. Четвертий етап сестринського процесу - виконання плану догляду. - С. 177
5.1. Методи і структура сестринських втручань. - С. 179
5.2. Види сестринської діяльності. - С. 180
5.3. Вибір заходів догляду за хворими. - С. 188
5.4. Діапазон надання сестринської допомоги. - С. 190
5.5. Медсестринські втручання при основних фізіологічних потребах. - С. 191
5.5.1. Сестринські втручання при порушенні базової проблеми – нормального дихання. - С. 192
5.5.2. Сестринські втручання при порушенні базової проблеми – споживати адекватну їжу і рідину. - С. 194
5.5.3. Сестринські втручання при порушенні фундаментальної людської потреби у фізіологічних відправленнях. - С. 202
5.5.4. Сестринські втручання при порушенні базової потреби рухатись та підтримувати відповідне положення свого тіла. - С. 206
5.5.5. Сестринські втручання при порушенні базової потреби підтримувати особисту гігієну. - С. 209
5.5.6. Сестринські втручання при порушенні базової потреби пацієнта в сні і відпочинку. - С. 212
5.5.7. Сестринські втручання при порушенні базової потреби підтримувати температуру тіла. - С. 214
5.6. П’ятий етап сестринського процесу. - С. 216
5.6.1. Основні правила оформлення документації та реєстрації сестринських втручань. - С. 216
5.6.2. Оцінка ефективності догляду та корекція його при необхідності . - С. 217
Розділ 6. Значення положень сестринського процесу для розвитку медсестринства в Україні. - С. 223
6.1. Значення сестринського процесу для надання кваліфікованої медичної допомоги. - С. 225
6.2. Інноваційні напрями розвитку сестринського процесу. - С. 227
6.3. Поняття про стандарти професійної діяльності медичної сестри . - С. 228
6.4. Перспективи розвитку медсестринства в Україні. - С. 233