Теоретико-методичні основи фізичної реабілітації

Теоретико-методичні основи фізичної реабілітації/ фізичної терапії при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату / А. М. Герцик. - Львів : ЛДУФК, 2018. - 387 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 359-387.
Б-98309
Герцик, А. М.

У монографії представлено результати досліджень структурних компонентів, зв’язків, функцій і процесів фізичної реабілітації / фізичної терапії при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату. Розроблену інваріантну функціонально-морфологічну системну структуру може бути застосовано у різних напрямках фізичної терапії.

Зміст:
Розділ 1 Теорія систем як основа сучасної наукової методології. - С. 13
1.1. Поняття про систему. - С. 13
1.2. Класифікація систем. - С. 20
1.3. Системний підхід у методології наукового пізнання. - С. 23
1.4. Синергетичний підхід у системних дослідженнях. - С. 30
1.5. Аналіз та синтез у теорії систем. - С. 36
Розділ 2 Моделювання системи фізичної реабілітації/фізичної терапії при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату. - С. 48
2.1. Поняття про моделювання систем. - С. 48
2.2. Опис системи фізичної реабілітації/фізичної терапії. - С. 52
2.3. Основні поняття фізичної реабілітації/фізичної терапії при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату. - С. 59
2.4. Базові моделі системи фізичної реабілітації/фізичної терапії при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату. - С. 74
2.5. Основні міжнародні класифікації в охороні здоров’я. - С. 78
2.6. Структура Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я. - С. 82
2.7. Модель функціонування та обмежень життєдіяльності. - С. 88
2.8. Визначення порушень діяльності опорно-рухового апарату в Міжнародній класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я. - С. 91
Розділ 3 Особливості формування системи фізичної реабілітації/фізичної терапії. - С. 106
3.1. Фізична реабілітація як варіант педагогічної та дидактичної систем. - С. 106
3.2. Відповідність професій «фахівець з фізичної реабілітації» та «фізичний терапевт». - С. 116
3.3. Трансформування спеціальності «Фізична реабілітація» у спеціальність «Фізична терапія». - С. 125
Розділ 4 Морфологічний опис системи фізичної реабілітації/фізичної терапії при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату. - С. 135
4.1. Мета, цілі, завдання та результат фізичної реабілітації/фізичної терапії. - С. 135
4.2. Ресурси та ефективність фізичної реабілітації/фізичної терапії. - С. 143
4.3. Технології фізичної реабілітації/фізичної терапії. - С. 146
4.4. «Фізичний терапевт» як підсистема фізичної терапії при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату. - С. 158
4.5. Ресурси підсистеми «фізичний терапевт». - С. 164
4.6. «Пацієнт» як підсистема фізичної терапії при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату. - С. 170
4.7. Ресурси підсистеми «пацієнт». - С. 177
4.8. Зв’язки системи фізичної терапії. - С. 180
Розділ 5 Інформаційний опис системи фізичної реабілітації/фізичної терапії при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату. - С. 191
5.1. Фізична терапія як інформаційна система. - С. 191
5.2. Особливості управління складними ієрархічними системами. - С. 195
5.3. Фізична терапія як об’єкт управління. - С. 201
5.4. Координація діяльності центрів ухвалення рішень у фізичній терапії. - С. 203
5.5. Інформаційна взаємодія лікаря та фізичного терапевта. - С. 208
5.6. Інформаційна взаємодія фізичного терапевта й пацієнта. - С. 212
Розділ 6 Функціональний опис системи фізичної реабілітації/фізичної терапії при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату. - С. 219
6.1. Обстеження у фізичній реабілітації/фізичній терапії при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату. - С. 219
6.1.1. Спостереження. - С. 223
6.1.2. Опитування. - С. 226
6.1.3. Тестування та вимірювання. - С. 229
6.1.4. Аналіз зібраних даних. - С. 238
6.2. Планування у фізичній реабілітації/фізичній терапії при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату. - С. 241
6.2.1. Прогнозування. - С. 247
6.2.2. Визначення цілей втручання. - С. 249
6.2.3. Формування технології втручання. - С. 258
6.2.4. Формування технології контролю. - С. 260
6.2.5. Письмове оформлення індивідуальної програми фізичної реабілітації/фізичної терапії. - С. 261
6.3. Втручання у фізичній реабілітації/фізичній терапії при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату. - С. 263
6.3.1. Фізична терапія при больовому синдромі. - С. 268
6.3.2. Фізична терапія при втраті рухливості суглобів. - С. 276
6.3.2.1. Особливості втрати та відновлення амплітуди руху. - С. 276
6.3.2.2. Засоби та методи відновлення амплітуди руху. - С. 283
6.3.3. Фізична терапія при втраті силових якостей. - С. 289
6.3.3.1. Прояви, оцінювання та причини втрати м’язової сили. - С. 289
6.3.3.2. Особливості відновлення сили при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату. - С. 295
6.3.3.3. Тренування м’язів зі зниженим рівнем сили. - С. 302
6.3.4. Функціональне тренування. - С. 313
6.3.4.1. Особливості функціонального тренування у фізичній терапії. - С. 313
6.3.4.2. Відновлення основних рухових функцій. - С. 318
6.3.5. Втручання на різних стадіях загоєння. - С. 325
6.3.5.1. Втручання на стадії запалення. - С. 325
6.3.5.2. Втручання на стадії проліферації. - С. 330
6.3.5.3. Втручання на стадії ремоделювання та дозрівання. - С. 334
6.4. Контроль та його підсистеми. - С. 340
6.4.1. Збір даних про результати втручання. - С. 341
6.4.2. Аналіз контрольних показників. - С. 345