Терапевтична стоматологія

Терапевтична стоматологія : підручник : у 4 т. / за ред. А. В. Борисенко. - 4-е вид., переробл. та допов. - Київ : Медицина, 2020. - Т. 1 : Пропедевтика терапевтичної стоматології. - 455 с.
В-10078
Медицина
2020
455

У підручнику висвітлена історія терапевтичної стоматології, розглянуті питання анатомічної, гістологічної будови зубів і слизової оболонки ротової порожнини, наведені дані про матеріали для пломбування каріозних порожнин і кореневих каналів зубів; методи препарування та пломбування каріозних порожнин і кореневих каналів. Видання доповнене новими відомостями щодо використання сучасної техніки, інструментарію, а також описані нові методики та матеріали для пломбування каналів, реставрації зубів і відновлення анатомічної функціональної коронки зуба.
Зміст:
Розділ 1. Історія розвитку стоматології. - С. 6
Стародавній Близький Схід. - С. 6
Античний світ. - С. 7
Середньовіччя. - С. 8
Розділ 2. Анатомічна будова постійних зубів. - С. 28
Розділ 3. Гістологічна будова твердих тканин зубів, пульпи, періодонта і слизової оболонки порожнини рота. - С. 52
Емаль. - С. 52
Дентин. - С. 64
Цемент. - С. 78
Пульпа зуба. - С. 79
Періодонт. - С. 83
Фізіологічні властивості твердих тканин зубів. - С. 88
Розділ 4. Розвиток зубів. - С. 92
Формування коронки зуба. - С. 94
Формування кореня зуба. - С. 97
Прорізування зуба. - С. 98
Формування постійних зубів. - С. 100
Розділ 5. Анатомо-фізіологічні та гістологічні особливості слизової оболонки порожнини рота. - С. 102
Анатомічні особливості окремих ділянок слизової оболонки порожнини рота. - С. 102
Гістологічні особливості будови слизової оболонки порожнини рота. - С. 105
Особливості гістологічної будови окремих ділянок слизової оболонки. - С. 107
Фізіологічні особливості слизової оболонки ротової порожнини. - С. 114
Розділ 6. Ротова рідина (слина). - С. 119
Властивості і склад слини. - С. 123
Функції слини. - С. 130
Розділ 7. Мікробна флора порожнини рота в нормі. - С. 136
Розділ 8. Організація та обладнання стоматологічного кабінету. - С. 142
Розділ 9. Пломбувальні матеріали. - С. 165
Постійні пломбувальні матеріали. - С. 165
Цементи. - С. 168
Металеві пломбувальні матеріали. - С. 190
Полімерні пломбувальні матеріали. - С. 201
Основні фізико-механічні властивості композиційних матеріалів. - С. 205
Компомери. - С. 272
Вкладки. - С. 275
Тимчасові пломбувальні матеріали. - С. 276
Матеріали для ізолювальних прокладок. - С. 281
Лікувальні пломбувальні матеріали. - С. 283
Пломбувальні матеріали для заповнення кореневих каналів зуба. - С. 287
Розділ 10. Препарування каріозних порожнин. - С. 298
Елементи сформованої каріозної порожнини. - С. 303
Етапи препарування каріозної порожнини. - С. 304
Препарування каріозних порожнин різних класів. - С. 313
Варіанти препарування каріозних порожнин. - С. 324
Особливості препарування каріозних порожнин залежно від виду пломбувальних матеріалів. - С. 325
Особливості препарування каріозних порожнин у разі пломбування композиційним матеріалом. - С. 330
Розділ 11. Пломбування каріозних порожнин. - С. 334
Помилки й ускладнення, що виникають під час застосування композиційних матеріалів. - С. 355
Розділ 12. Ендодонтія. - С. 360
Ендодонтичні інструменти. - С. 366
Підготовка ендодонтичних інструментів до клінічного застосування. - С. 378
Ендодонтичні наконечники. - С. 379
Методи ендодонтичного лікування зубів. - С. 382
Етапи лікування пульпіту різними методами. - С. 383
Антисептики. - С. 407
Галогенумісні засоби. - С. 407
Антибактеріальні препарати. - С. 410
Препарати кальцію гідроксиду. - С. 411
Протеолітичні ферменти. - С. 412
Сорбенти. - С. 412
Комбіновані пасти. - С. 415
Пломбування кореневих каналів. - С. 416
Способи пломбування кореневого каналу. - С. 417
Відновлення коронок зубів після ендодонтичного лікування. - С. 429
Помилки та ускладнення при проведенні ендодонтичного лікування. - С. 430
Висновок. - С. 433