Терапевтична стоматологія

Терапевтична стоматологія : підручник : у 4 т. / за ред. А. В. Борисенка. - 3-є вид. - Київ : Медицина, 2020. - Т. 2 : Карієс. Пульпіт. Періодонтит. Ротовий сепсис. - 590 с.
В-10079
Медицина
2020
590

Видання присвячено найпоширенішим стоматологічним захворюванням: некаріозним ураженням твердих тканин зубів, карієсу та його ускладненням (пульпіту та періодонтиту). У підручнику висвітлені основні методики обстеження хворого з ураженням твердих тканин зубів: карієсом і його ускладненнями. Викладено клінічну картину та лікування некаріозних уражень твердих тканин зубів. Надано основні відомості про найпоширеніше захворювання людини - карієс зубів, причини його виникнення та розвиток. Описано клінічну картину, діагностику та диференціальну діагностику карієсу з іншими подібними за клінічною картиною захворюваннями. Наведено методи лікування карієсу з застосуванням сучасних медикаментозних засобів і пломбувальних матеріалів. Описано причини та механізми розвитку запалення пульпи зуба - пульпіту, його клінічну картину, основні принципи діагностики та лікування з використанням сучасних методів знеболювання. Докладно розглянуто етіологію, патогенез, клінічну картину запалення періодонта - періодонтиту. Наведено основні методи його лікування. Значну увагу приділено типовим лікарським помилкам під час лікування карієсу зубів, пульпіту та періодонтиту, описано їхні причини, методи профілактики й усунення.
Зміст:
Передмова. - С. 3
Методи обстеження хворого. - С. 5
Опитування хворого. - С. 5
Об'єктивне обстеження. - С. 9
Огляд хворого . - С. 9
Додаткові та функціональні методи дослідження. - С. 23
Лабораторні методи дослідження. - С. 33
Медична картка (історія хвороби) хворого стоматологічного профілю. - С. 34
Некаріозні ураження твердих тканин зубів. - С. 41
Ураження зубів, які виникають у період фолікулярного розвитку. - С. 43
Ураження зубів, які виникають після прорізування. - С. 60
Карієс зубів. - С. 86
Теорії виникнення карієсу зубів. - С. 88
Хіміко-паразитарна теорія. - С. 89
Фізико-хімічні теорії. - С. 91
Нейротрофічна теорія карієсу. - С. 92
Трофічна (біологічна) теорія карієсу І.Г. Лукомського. - С. 93
Теорія карієсу А.Є. Шарпенака. - С. 95
Робоча концепція карієсу А.І. Рибакова. - С. 96
Протеоліз-хеляційна теорія. - С. 97
Сучасні бачення виникнення карієсу. - С. 98
Карієсогенні чинники загального характеру. - С. 98
Місцеві карієсогенні чинники. - С. 101
Порушення резистентності зубних тканин. - С. 114
Класифікація карієсу. - С. 117
Клінічна картина карієсу. - С. 127
Початковий карієс. - С. 127
Поверхневий карієс. - С. 131
Середній карієс. - С. 132
Глибокий карієс. - С. 137
Спеціальні методи діагностики карієсу. - С. 141
Диференціальна діагностика карієсу. - С. 146
Лікування карієсу. - С. 155
Ремінералізувальна терапія карієсу. - С. 157
Оперативне лікування карієсу (пломбування). - С. 169
Підготовка ротової порожнини. - С. 170
Знеболювання під час лікування зубів. - С. 174
Препарування каріозних порожнин. - С. 196
Пломбування каріозних порожнин. - С. 208
Загальне лікування карієсу. - С. 232
Помилки й ускладнення, що виникають під час лікування карієсу. - С. 238
Помилки й ускладнення, що виникають під час препарування та пломбування каріозної порожнини. - С. 239
Помилки й ускладнення, що виникають під час препарування каріозних порожнин. - С. 239
Помилки й ускладнення, що виникають під час пломбування каріозних порожнин. - С. 242
Помилки й ускладнення, що виникають під час застосування композиційних матеріалів. - С. 244
Помилки й ускладнення, що виникають після лікування карієсу. - С. 248
Пульпіт. - С. 252
Анатомо-гістологічні та функціональні особливості пульпи зуба. - С. 252
Кровопостачання пульпи. - С. 254
Іннервація пульпи. - С. 256
Функції пульпи. - С. 257
Вікова анатомія порожнини зуба та вікові особливості пульпи. - С. 259
Етіологія і патогенез пульпіту. - С. 261
Етіологія пульпіту. - С. 262
Патогенез пульпіту. - С. 269
Класифікація пульпіту. - С. 275
Клініка, патологічна анатомія, діагностика, диференціальна діагностика пульпіту. - С. 278
Обстеження хворого з пульпітом. - С. 278
Гострий пульпіт. - С. 280
Клініка, діагностика, диференціальна діагностика. - С. 280
Диференціальна діагностика гострого пульпіту. - С. 289
Хронічний пульпіт. - С. 294
Клініка, патологічна анатомія, діагностика. - С. 294
Загострений хронічний пульпіт. - С. 299
Хронічний пульпіт із внутрішньою резорбцією кореня. - С. 300
Пульпіт, ускладнений періодонтитом (гострим, хронічним або загостреним). - С. 302
Диференціальна діагностика різних форм хронічного пульпіту. - С. 303
Лікування пульпіту. - С. 307
Знеболювання під час лікування пульпіту. - С. 307
Місцеве знеболювання. - С. 308
Загальне знеболювання. - С. 317
Загальні принципи лікування. - С. 319
Хірургічні методи лікування пульпіту. - С. 332
Невідкладна допомога при пульпіті. - С. 378
Помилки й ускладнення, що виникають під час лікування пульпіту. - С. 380
Помилки, що виникають під час діагностики пульпіту. - С. 380
Помилки й ускладнення під час проведення знеболювання. - С. 381
Помилки й ускладнення, що виникають під час лікування пульпіту за біологічним методом. - С. 383
Помилки й ускладнення під час виконання методу вітальної ампутації й екстирпації пульпи. - С. 383
Помилки й ускладнення під час вибору та виконання девітальних методів лікування. - С. 389
Ускладнення, що виникають у віддалений період після лікування. - С. 390
Періодонтит. - С. 392
Анатомо-гістологічні та функціональні особливості періодонта. - С. 392
Функції періодонта. - С. 394
Етіологія і патогенез періодонтиту. - С. 395
Етіологія періодонтиту. - С. 395
Патогенез періодонтиту. - С. 399
Патогенез гострого періодонтиту. - С. 401
Патогенез хронічного періодонтиту. - С. 404
Класифікація періодонтиту. - С. 407
Клініка та діагностика періодонтиту. - С. 409
Клініка, діагностика, диференціальна діагностика гострого періодонтиту. - С. 409
Клініка, діагностика, диференціальна діагностика хронічного періодонтиту. - С. 416
Загострений хронічний періодонтит. - С. 424
Лікування періодонтиту. - С. 425
Консервативний метод лікування періодонтиту. - С. 427
Пломбування кореневого каналу. - С. 452
Фізичні методи лікування періодонтиту. - С. 459
Результат лікування періодонтиту. - С. 469
Консервативно-хірургічні методи лікування періодонтиту. - С. 470
Хірургічні методи лікування періодонтиту. - С. 471
Помилки й ускладнення, що виникають під час ендодонтичного лікування пульпіту та періодонтиту. - С. 471
Помилки під час діагностики періодонтиту. - С. 472
Помилки й ускладнення, що виникають під час ендодонтичного лікування періодонтиту. - С. 473
Помилки й ускладнення, пов'язані з препаруванням каріозної порожнини та створенням ендодонтичного доступу. - С. 473
Помилки й ускладнення, пов'язані з інструментальним обробленням кореневого каналу. - С. 476
Помилки й ускладнення, пов'язані з обтурацією кореневого каналу. - С. 488
Змішані помилки й ускладнення. - С. 490
Ускладнення, що виникають у віддалений термін після лікування періодонтиту. - С. 492
Ротовий сепсис. - С. 494
Тести для самостійного контролю. - С. 505
Некаріозні ураження твердих тканин зубів. - С. 505
Карієс. - С. 513
Пульпіт. - С. 534
Періодонтит. - С. 558