Цитоморфологічні особливості перехідноклітинного раку сечового міхура

Цитоморфологічні особливості перехідноклітинного раку сечового міхура : методичні рекомендації / Нац. ін-т раку, Укр. центр наук. мед. інформації та патент.-ліценз. роботи ; уклад.: Болгова Л. С. [та ін.]. - Київ : [б.в.], 2017. - 20 с. : іл. - Бібліогр.: с. 19.
Б-97455

Сьогодні в Україні метод цитологічного дослідження сечі не застосовується як скринінговий тест для пацієнтів з груп ризику та для моніторингу в процесі лікування і визначення рецидиву раку сечового міхура. Дані літератури свідчать про відомі дослідження, присвячені цитоморфологічним ознакам раку сечового міхура. Але в них недостатньо висвітлені розмірні параметри пухлинних клітин, що має особливе діагностичне значення при даній нозологічній формі. Цікавим є те, що до перших клінічних симптомів – гематурії, дізуричних розладів в сечі уже можуть виявлятися ракові клітини. Іновація методичних рекомендацій полягає у визначені особливостей розмірних параметрів пухлинних клітин раку сечового міхура, що сприятиме уточненню цитоморфології даного захворювання і підвищенню ефективності його цитологічної діагностики, а також може вважатися скринінговим тестом та важливим показником контролю ефективності лікування. Методичні рекомендації призначені для лікарів, які займаються цитологічною діагностикою, патологоанатомів, урологів, онкологів, терапевтів.
Зміст:
Розділ 1. Матеріал і методи досліджень. - С. 8
Мікрофотографії. - С. 9
Розділ 2. Загальні цитоморфологічні ознаки перехідноклітинного раку сечового міхура. - С. 13
Розділ 3. Основні типи цитоморфологічних препаратів при раку сечового міхура. - С. 15