Українська наукова стоматологічна школа

Опис: Українська наукова стоматологічна школа: історичні нариси : до сторіччя формування Української наукової стоматологічної школи / за ред. : І. П. Мазур, О. В. Павленка, І. Л. Скрипник. – Кропивницький : Поліум, 2020. – 222 с.
Шифр ННМБУ: В-10173
Видавець: Поліум
Рік видання: 2020
Сторінок: 222
Науково-популярне видання присвячено століттю Української наукової стоматологічної школи. У хронологічній послідовності висвітлено етапи формування, становлення і розвитку школи, визначено події в житті стоматологічної спільноти України. Представлено основні складові частини Української наукової стоматологічної школи – стоматологічну освіту, фундаментальні наукові дослідження, систему надання стоматологічної допомоги та об’єднавчу діяльність громадських професійних організацій. Видання призначено для фахівців стоматологічної галузі, істориків, викладачів ЗВМО, лікарів-інтернів, студентів стоматологічних факультетів, усіх, хто цікавиться розвитком стоматології в Україні.
Зміст:
Українська наукова стоматологічна школа: етапи формування, становлення і розвитку. – С. 9
Стоматологічна освіта в Україні. – С. 17
Сузір’я стоматологічних закладів освіти та науки України. – С. 18
Стоматологічна освіта – рушійна сила розвитку стоматологічної галузі. – С. 21
Історичні аспекти організації стоматологічної служби в Україні. – С. 28
Асоціація стоматологів України – громадське об’єднання стоматологів України. – С. 34
Стоматологічний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. – С. 40
Організація та становлення Харківського одонтологічного факультету (1921-1931). – С. 51
Державна установа “Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України”. – С. 56
Університетська школа консервативної стоматології у Львові. – С. 63
Львівська університетська школа ортопедичної стоматології. – С. 72
Нариси історії організації, розвитку та сьогодення університетської школи дитячої стоматології у Львові. – С. 76
Одеський національний медичний університет. – С. 80
Стоматологічний факультет та кафедри Донецького національного медичного університету. – С. 85
Стоматологічний факультет Дніпропетровської медичної академії МОЗ України. – С. 91
Історичні віхи стоматологічного факультету Української медичної стоматологічної академії. – С. 96
Івано-Франківський національний медичний університет. – С. 102
Стоматологічний факультет Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова. – С. 108
Стоматологічний факультет ДВНЗ “Тернопiльський державний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського МОЗ України”. – С. 114
Запорізький державний медичний університет. – С. 119
Стоматологічний факультет вищого навчального закладу України “Буковинський державний медичний університет”. – С. 122
Кримський державний медичний університет імені C.І. Георгієвського. – С. 124
Державний заклад “Луганський державний медичний університет”, м. Рубіжне . – С. 124
Післядипломна освіта та безперервний професійний розвиток лікарів-стоматологів в Україні. – С. 125
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. – С. 127
Розвиток післядипломної освіти та безперервний професійний розвиток стоматологів на Слобожанщині. – С. 137
Запорізька медична академія післядипломної освіти: сторінки історії. – С. 146
Стоматологічна освіта в університетах Міністерства освіти і науки України. – С. 149
Стоматологічний факультет Ужгородського національного університету МОН України. – С. 149
Кафедра стоматології Медичного інституту Сумського державного університету – заклад вищої освіти Міністерства освіти та науки України. – С. 151
Українська військово-медична академія: підготовка військових лікарів-стоматологів. – С. 154
Приватний вищий навчальний заклад “Київський медичний університет”. – С. 157
Молодші спеціалісти з медичною освітою за фахом “стоматологія” та “ортопедична стоматологія” в системі стоматологічної допомоги. – С. 164
Українська школа щелепно-лицевої хірургії. – С. 167
Українська школа лазерної стоматології. – С. 174
Професійне об’єднання лікарів-пародонтологів України. – С. 180
Наука як продуктивна сила стоматологічної спільноти. – С. 183
Світове визнання українських вчених та співпраця з міжнародною стоматологічною спільнотою. – С. 186
Визнання наукових здобутків стоматології в Україні. – С. 197
Історія стоматології як фундамент для подальших досягнень галузі. – С. 203
Впровадження наукових досліджень у практику охорони здоров’я. – С. 206
Наукові форуми як джерело наукового та практичного спілкування стоматологічної спільноти. – С. 209
Українська наукова стоматологічна школа у формуванні молодого покоління науковців. – С. 213
Стоматологічна допомога в Україні. – С. 215
Епілог. – С. 217
Гімн Асоціації стоматологів України. – С. 218
Очільники Республіканського наукового товариства стоматологів України та Асоціації стоматологів України. – С. 219