Урологія

Клінічна анатомія над'яєчка / Б. В. Грицуляк [та ін.]; за ред. Грицуляка Б. В. ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, Івано-Франків. нац. мед. ун-т. - Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2018. - 81 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 68-81.
Б-98272

В монографії узагальнені результати власних досліджень і даних вітчизняних та зарубіжних авторів з морфології над'яєчка чоловіків різного віку, в умовах варикоцеле, пахвинної грижі, після пластики пахвинного каналу, при орхоепідидиміті та водянці яєчка. Подані відомості про ангіографію артерій і вен над'яєчка, організацію його мікроциркуляторного русла та тканинних компонентів на макро- і мікроскопічному рівні за названих вище умов.

Зміст:
Розділ 1. Кровоносні судини і паренхіма над'яєчок та стан еякуляту у чоловіків різного віку. - С. 8
Розділ 2. Особливості будови кровоносних судин і паренхіми над'яєчок та стан еякуляту у чоловіків зрілого віку в умовах варикоцеле. - С. 26
Розділ 3. Кровоносні судини і паренхіма над'яєчок та стан еякуляту у чоловіків зрілого віку в умовах косої пахвинної грижі. - С. 32
Розділ 4. Кровоносні судини і паренхіма над'яєчок та стан еякуляту у чоловіків зрілого віку після пластики задньої стінки пахвинного каналу. - С. 39
Розділ 5. Характер змін в кровоносних судинах і паренхімі над'яєчок та стан еякуляту у чоловіків зрілого віку після перенесеного епідидимоорхіту. - С. 45
Розділ 6. Характер змін в кровоносних судинах і паренхімі над'яєчок та стан еякуляту у чоловіків зрілого віку при водянці яєчка. - С. 55
Матеріали та методи дослідження. - С. 63