Урологія

Патофізіологія нирок за нефролітіазу / Т. М. Бойчук, Ю. Є. Роговий, О. І. Арійчук. - Чернівці : Буковина друк, 2018. - 193 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 171-193.
Б-98060
Бойчук, Т. М.

У монографії узагальнено нові дані щодо особливостей патофізіології сечокам'яної хвороби та підвищення ефективності лікування пацієнтів шляхом визначення факторів ризику та корекції методів лікування.

Зміст:
Розділ 1. Сечокам’яна хвороба: епідеміологія, етіологія, патогенез та сучасні методи лікування нефролітіазу. - С. 17
1.1. Епідеміологія сечокам’яної хвороби. - С. 17
1.2. Етіологія та патогенез нефролітіазу. - С. 23
1.3. Особливості дистанційної ударно-хвильової літотрипсії. - С. 28
1.4. Роль цитокінів у розвитку змін при сечокам’яній хворобі. - С. 34
1.5. Консервативна терапія сечокам’яної хвороби. - С. 38
Розділ 2. Сучасні методи дослідження нефролітіазу. - С. 43
2.1. Дослідження функціонального стану нирок та процесів клубочково-канальцевого і канальцево-канальцевого балансу. - С. 47
2.2. Дослідження фібринолізу сечі. - С. 50
2.3. Визначення цистатину С у плазмі крові. - С. 51
2.4. Імуноферментні дослідження. - С. 51
Розділ 3. Патофізіологічний аналіз змін функції нирок за умов утворення ниркових каменів розміром 0,6 - 1,0 см верхньої, середньої ділянок чашечки та верхньої третини сечоводу. - С. 55
Розділ 4. Аналіз процесів клубочково-канальцевого та канальцево-канальцевого балансу за умов нефролітіазу з розміром конкрементів 0,6 - 1 см верхньої, середньої чашки та верхньої третини сечоводу. - С. 87
Розділ 5. Роль цистатину С, фібринолізу, необмеженого протеолізу, цитокінів у патогенезі нефролітіазу з розміром конкрементів 0,6 - 1 см верхньої, середньої чашки та верхньої третини сечоводу. - С. 105
Розділ 6. Шляхи патогенетичної корекції нефролітіазу з розміром конкрементів 0,6 - 1 cм верхньої, середньої чашки і верхньої третини сечоводу за допомогою ударно-хвильової літотрипсії апаратом “ДУЕТ МАГНА” та препаратом блемарен. - С. 121
Розділ 7. Концепція патофізіології нирок за розвитку нефролітіазу. - С. 134