Вегетативні дисфункції у дітей. Пароксизмальна вегетативна недостатність

Вегетативні дисфункції у дітей. Пароксизмальна вегетативна недостатність / В. Г. Майданник [та ін.]. - Київ : Логос , 2017. - 300 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с.262-300.
Б-97106

Зміст:
Розділ 1. Історія дослідження, термінологія, епідеміологія та фактори ризику формування вегетативних дисфункцій у дітей та підлітків. - С. 14
1.1. Історія дослідження та термінологія порушень вегетативної нервової системи. - С. 14
1.2. Класифікація вегетативних дисфункцій у дітей. - С. 22
1.3. Епідеміологія вегетативних дисфункцій у дітей в Україні. - С. 46
Розділ 2. Етіологія та патогенез вегетативних дисфункцій у дітей. - С. 50
Розділ 3. Методи оцінки стану вегетативної нервової системи та особливості діагностики вегетативних дисфункцій у дітей (за участю проф. О.І. Сміяна). - С. 64
Розділ 4. Лікування вегетативних дисфункцій. - С. 88
4.1. Немедикаментозне лікування. - С. 88
4.2. Медикаментозне лікування. - С. 97
Розділ 5. Пароксизмальна вегетативна недостатність (ПВН) у дітей. - С. 115
5.1. Епідеміологічне дослідження поширення пароксизмальної вегетативної недостатності серед дитячого населення Києва. - С. 116
5.2. Етіологічні та патогенетичні фактори ризику виникнення і прогресування пароксизмальної вегетативної недостатності у дітей. - С. 122
5.2.1. Анте-, інтра- та постнатальні фактори. - С. 124
5.2.2. Значення психологічного стресового фактора. - С. 125
5.2.3. Гормональний статус та стан щитоподібної залози у хворих на ПВН. - С. 127
5.2.4. Хронічні вогнища інфекції (хронічний тонзиліт, рецидивний бронхіт) у хворих на ПВН. - С. 128
5.2.5. Нутритивний статус дітей, хворих на ПВН. - С. 130
5.2.6. Вертеброгенний фактор у розвитку ПВН. - С. 131
Розділ 6. Роль психологічних особливостей у прогресуванні ПВН у дітей та методи лікування (за участю Мойсієнко М.Б., Тарнавської Є.В.). - С. 134
6.1. Значення психологічних розладів за даними літератури. - С. 134
6.2. Психодіагностика хворих на пароксизмальну вегетативну недостатність. - С. 136
6.3. Особливості психологічного стану дітей, хворих на ПВН. - С. 137
6.4. Психокорекційні заходи у хворих на ПВН. - С. 138
6.4.1. Групова психотерапія. - С. 139
6.4.2. Музикотерапія та арттерапія. - С. 142
6.4.3. Результати ефективності лікування за даними психологічного тестування. - С. 143
6.4.4. Ефективність використання седативних фітопрепаратів у комплексній терапії хворих на ПВН. - С. 146
Розділ 7. Стан вегетативного гомеостазу, особливості гемодинаміки та лікувальна корекція ПВН на фоні супутньої патології у дітей (за участю Прохорович Т.П., Матусової М.О.). - С. 151
7.1. Клінічна характеристика хворих на ПВН. - С. 151
7.2. Нові підходи до оцінки артеріального тиску у хворих на ПВН. - С. 153
7.3. Патологія бронхолегеневої системи та щитоподібної залози у хворих на ПВН. - С. 156
7.3.1. Особливості рекурентної патології ЛОР-органів та рецидивних процесів у дихальній системі у хворих на ПВН. - С. 156
7.3.2. Патологія щитоподібної залози у хворих на ПВН. - С. 159
7.4. Стан вегетативного гомеостазу та його лікувальна корекція у хворих на ПВН на фоні супутньої патології. - С. 161
7.5. Оцінка клінічної ефективності лікування хворих на ПВН на фоні супутньої патології. - С. 164
7.6. Лікувальна корекція вегетативних порушень у хворих на ПВН на фоні супутньої патології. - С. 166
7.7. Функціональний стан ЦНС за даними ЕЕГ та лікувальна корекція. - С. 172
7.8. Стан центральної та периферичної гемодинаміки у хворих на ПВН на фоні супутньої патології та без неї. - С. 175
7.9. Зміни показників гемодинаміки під впливом лікування. - С. 180
7.9.1. Оцінка ефективності лікування хворих на ПВН на фоні супутньої патології. - С. 180
7.9.2. Динаміка стану гемодинаміки в результаті лікування хворих на ПВН препаратами седативної дії. - С. 182
Розділ 8. Патологія шийного відділу хребта та методи її лікування у хворих на ПВН (за участю Кулик В.О., Крепосняк А.О.). - С. 185
8.1. Клінічна характеристика хворих на ПВН на фоні патології шийного відділу хребта. - С. 185
8.2. Біоелементологія у дітей з пароксизмальною вегетативною недостатністю на фоні патології шийного відділу хребта. - С. 194
8.3. Вміст нутрієнтів у фактичному раціоні харчування дітей, хворих на ПВН, на фоні патології ШВХ. - С. 199
8.4. Зміни мінеральної щільності кісткової тканини. - С. 206
8.5. Міофасціальні дисфункції у дітей, хворих на ПВН, на фоні патології ШВХ. - С. 208
8.6. Вплив патології шийного відділу хребта на церебральний кровообіг та функціонування центральної нервової системи. - С. 215
8.7. Лікувальна корекція стану хворих на пароксизмальну вегетативну недостатність за наявності патології шийного відділу хребта. - С. 219
8.7.1. Спеціалізована дієта з урахуванням порушення поживних речовин у хворих на ПВН. - С. 219
8.7.2. Клінічна оцінка ефективності різних схем лікування. - С. 219
8.8. Вплив різних медикаментозних схем лікування на церебральну гемодинаміку, стан активності центральної нервової системи та тонус м’язів шиї та плечового поясу у хворих на пароксизмальну вегетативну недостатність з патологією шийного відділу хребта. - С. 235
Розділ 9. Профілактика ПВН у дітей та підлітків. - С. 241