Вертеброгенні попереково-крижові больові синдроми і остеодефіцит

Бабінець Л. С. Вертеброгенні попереково-крижові больові синдроми і остеодефіцит: клініко-патогенетичні аспекти, рефлексотерапевтичні методи лікування : наук.-метод. посіб. / Л. С. Бабінець, А. Л. Надкевич. - Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2019. - 174 с.
Б-99312
Бабінець Л. С.
ТНТУ ім. І. Пулюя
2019
174

Проблема вивчення болю в спині залишається актуальною в клінічній неврології та медицині, оскільки на сьогодні дегенеративнодистрофічні захворювання хребта займають одне з перших місць серед патологій, що призводять до непрацездатності та інвалідизації. Традиційна фармакотерапія больових синдромів, на думку багатьох дослідників, не дає адекватного знеболення, тому продовжується пошук більш ефективних способів введення знеболювальних та інших засобів, зокрема рефлексотерапевтичних. У ході проведеного науково-практичного дослідження розроблено оптимізовані програми лікування та комплексної реабілітації хворих з вертеброгенними рефлекторними попереково-крижовими больовими синдромами. Матеріали, викладені у науково-методичному посібнику можуть бути цінними для широкого кола фахівців-практиків у галузі медицини.
Зміст:
Глава 1. Сучасні погляди на виникнення та лікування вертеброгенних рефлекторних попереково-крижових больових синдромів та супутнього остеодефіциту (огляд літератури). - С. 11
1.1. Сучасні уявлення про етіологію та патогенез остеохондрозу попереково-крижового відділу хребта на тлі остеодефіциту. - С. 11
1.2. Сучасні аспекти комплексного лікування вертеброгенних рефлекторних попереково-крижових больових синдромів. - С. 21
1.3. Клініко-патогенетичні засади рефлексотерапії та її методів, можливості застосування при вертеброгенних рефлекторних попереково-крижових больових синдромах. - С. 26
Глава 2. Методики дослідження і лікування пацієнтів з вертеброгенними рефлекторними попереково-крижовими больовими синдромами та супутнім остеодефіцитом. - С. 36
2.1. Клінічна характеристика обстежених хворих. - С. 36
2.2. Комплекс загальноклінічного і лабораторно-інструментального дослідження хворих з вертеброгенними рефлекторними попереково-крижовими больовими синдромами. - С. 49
2.2.1. Об’єм загальноклінічних і неврологічних досліджень. - С. 49
2.2.2. Інсрументальні методи дослідження. - С. 51
2.2.3. Методи визначення показників цитокінового профілю і ендотеліальної дисфункції . - С. 53
2.2.4. Визначення параметрів синдрому перекисного окиснення ліпідів, системи антиоксидантного захисту та ендотоксикозу . - С. 55
2.3. Статистичний методи підрахунку. - С. 57
2.4. Характеристика лікувальних програм. - С. 58
Глава 3. Стан мінеральної щільності кісткової тканини та особливості клінічної симптоматики у хворих з вертеброгенними рефлекторними попереково-крижовими больовими синдромами. - С. 63
3.1. Оцінка стану кісткової системи у хворих з вертеброгенними рефлекторними попереково-крижовими больовими синдромами. - С. 63
3.2. Аналіз клінічної симптоматики у хворих з вертеброгенними рефлекторними попереково-крижовими больовими синдромами в залежності від стану кісткової тканини. - С. 70
Глава 4. Патогенетичні аспекти стану хворих з вертеброгенними рефлекторними попереково-крижовими больовими синдромами на тлі остеодефіциту. - С. 77
4.1. Стан показників ендогенної інтоксикації, перекисного окиснення ліпідів і системи антиоксидантного захисту у хворих з вертеброгенними рефлекторними попереково-крижовими больовими синдромами на тлі остеодефіциту. - С. 77
4.2. Особливості цитокінового профілю та ендотеліальної дисфункції хворих з з вертеброгенними рефлекторними попереково-крижовими больовими синдромами в залежності від стану кісткової маси та інших параметрів. - С. 81
4.3. Взаємозв’язки параметрів профілю цитокінів, перекисного окиснення ліпідів, ендотоксикозу, АОСЗ, нітрит-аніону хворих з вертеброгенними рефлекторними попереково-крижовими больовими синдромами від стану кістки та їх вплив на больовий синдром і мінеральну щільність кісткової тканини . - С. 88
Глава 5. Оцінка ефективності включення фармакопунктури мелоксикаму до загальноприйнятого лікування хворих з вертеброгенними рефлекторними попереково-крижовими больовими синдромами. - С. 100
5.1. Порівняльний аналіз впливу фармакопунктури на загальноклінічні параметри хворих з з вертеброгенними рефлекторними попереково-крижовими больовими синдромами. - С. 100
5.2. Оцінка показників ендогенної інтоксикації, перекисного окиснення ліпідів і системи антиоксидантного захисту у хворих з вертеброгенними рефлекторними попереково-крижовими больовими синдромами під впливом досліджуваних лікувальних програм з включенням мелоксикаму. - С. 105
5.3. Динаміка параметрів цитокінового профілю та ендотеліальної дисфункції хворих з вертеброгенними рефлекторними попереково-крижовими больовими синдромами під впливом досліджуваних лікувальних програм з включенням мелоксикаму. - С. 107
Глава 6. Клініко-патогенетичне обгрунтування включення класичної акупунктури та гомеосиніатрії до загальноприйнятого комплексного лікування хворих з вертеброгенними рефлекторними попереково-крижовими больовими синдромами. - С. 113
6.1. Оцінка динаміки клінічної симптоматики під впливом запропонованих програм. - С. 114
6.2. Аналіз динаміки показників ендогенної інтоксикації, перекисного окиснення ліпідів і системи антиоксидантного захисту у хворих з вертеброгенними рефлекторними попереково-крижовими больовими синдромами під впливом досліджуваних лікувальних програм з включенням голкорефлексотерапії та гомеосиніатрії. - С. 119
6.3. Динаміка параметрів цитокінового профілю та ендотеліальної дисфункції хворих з вертеброгенними рефлекторними попереково-крижовими больовими синдромами під впливом досліджуваних лікувальних програм з включенням альтернативних методів. - С. 122
6.4. Алгоритм диференційованого призначення лікувальних программ з включенням рефлексотерапії хворим з вертеброгенними рефлекторними попереково-крижовими больовими синдромами у поєднанні з остеодефіцитом. - С. 127