Військова епідеміологія

Військова епідеміологія : навчальний посібник / Н. О. Виноград , З. П. Василишин, Л. П. Козак. - Київ : Медицина, 2018. - 183 с. : табл. - Дод.: с.150-180. - Бібліогр.: с. 181-183.
Б-98325
Виноград Н. О.

Навчальний посібник для проведення практичних занять з військової епідеміології для студентів V курсу медичного факультету складено згідно з додатком до програми навчальної дисципліни «Епідеміологія» щодо вивчення студентами питань військової медицини та медицини катастроф, затвердженого 26 серпня 2014 року, та навчальних планів і програм циклів факультетів післядипломної освіти, з урахуванням вимог кваліфікаційних характеристик і стандартів освіти, на основі нормативно-директивних матеріалів МОЗ, МОН та МО України. У посібнику стисло викладено основи військової епідеміології та підходи до організації та проведення профілактичних і протиепідемічних заходів у військах у мирний час і особливі періоди, зокрема в разі використання противником біологічної зброї. Видання ілюстроване схемами, таблицями. Кожний розділ, окрім інформаційного блоку, містить питання для самоконтролю, тестові завдання і ситуаційні задачі, що дає змогу оцінювати ступінь засвоєння навчального матеріалу. Для студентів медичних закладів вищої освіти, навчальних закладів післядипломної освіти, лікарів різного фаху.

Зміст
Вступ. Чинники, що визначають розвиток епідемічного процесу у військах. - С. 6
Розділ 1. Протиепідемічний захист військ у мирний час і особливі періоди. Санітарно-епідеміологічна розвідка. - С. 9
1.1. Принципи організації протиепідемічного забезпечення військ. - С. 9
1.2. Заходи контролю розвитку епідемічного процесу у військах. - С. 17
1.2.1. Епідеміологічний аналіз: види, мета, задачі та основні напрями. - С. 17
1.2.2. Санітарно-епідеміологічна розвідка. - С. 19
1.2.3. Оцінювання санітарно-епідемічного стану військ і районів їх дислокації. - С. 26
Питання для самоконтролю. - С. 28
Тестові завдання. - С. 29
Ситуаційні задачі. - С. 37
Розділ 2. Біологічна зброя ймовірного противника. Біологічна розвідка. Заходи захисту особового складу в осередках біологічного зараження. - С. 39
2.1. Характеристики біологічної зброї як зброї масового ураження. - С. 39
2.2. Біологічна розвідка: мета, завдання і основні засади організації. - С. 43
2.2.1. Неспецифічна індикація. - С. 44
2.2.2. Специфічна індикація. - С. 45
2.3. Основні принципи і групи заходів захисту в осередках біологічного зараження в разі використання біологічної зброї. - С. 51
2.3.1. Обсервація. - С. 54
2.3.2. Карантин. - С. 57
2.4. Епідеміологічна характеристика окремих нозологічних форм інфекційних хвороб мікробного генезу і протиепідемічні заходи в осередках біологічного зараження. - С. 60
2.4.1. Бруцельоз. - С. 60
2.4.2. Вірусні геморагічні гарячки. - С. 64
2.4.2.1. Геморагічна гарячка Ласса. - С. 65
2.4.2.2. Геморагічна гарячка Марбург. - С. 69
2.4.2.3. Кримсько-Конго геморагічна гарячка. - С. 73
2.4.2.4. Хантавірусні гарячки. - С. 77
2.4.2.5. Хвороба, спричинена вірусом Ебола. - С. 80
2.4.3. Ку-гарячка. - С. 85
2.4.4. Меліоїдоз. - С. 88
2.4.5. Натуральна віспа. - С. 91
2.4.6. Орнітоз. - С. 95
2.4.7. Плямиста гарячка Скелястих гір. - С. 98
2.4.8. Сап. - С. 101
2.4.9. Сибірка. - С. 105
2.4.10. Туляремія. - С. 110
2.4.11. Чума. - С. 114
2.5. Природні токсини мікробного походження, що потенційно можуть бути використані як біологічна зброя. - С. 118
2.5.1. Токсин Clostridium botulinum. - С. 119
2.5.2. Токсин Clostridium perfringens. - С. 123
2.5.3. Токсин Staphylococcus aureus. - С. 124
2.5.4. Мікотоксини. - С. 127
2.5.4.1. Афлатоксини. - С. 128
2.5.4.2. Т-2 мікотоксини. - С. 130
Питання для самоконтролю. - С. 133
Тестові завдання. - С. 134
Ситуаційні задачі. - С. 144
Відповіді на ситуаційні задачі. - С. 145
Додаток 1. - С. 150
Додаток 2. Основні термінологічні поняття. - С. 160