Військово-медична підготовка

Військово-медична підготовка : підручник для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів України I-IV рівнів акредитації / М. І. Бадюк [та ін.]; за ред. Бадюка М.І. ; Укр. військ.-мед. акад. МО України. - 2-ге вид., допов. - Київ : МП Леся , 2016. - 481 с. : іл. - Бібліогр.: с. 479.
Б-98147

Підручник містить системне викладення основних засад провідних розділів військової медицини - організації медичного забезпечення військ, військово-польової хірургії, військово-польової терапії, військової токсикології і радіології, військової гігієни, військової епідеміології та медичного постачання із врахуванням сучасних досягнень військової та військово-медичної науки. У підручнику викладені форми і методи організації медичного забезпечення частини (підрозділу) у сучасних умовах, а також розглянуті основи військово-польової хірургії і військово-польової терапії, принципи надання медичної допомоги пораненим і хворим в умовах застосування противником сучасної зброї, а також організація їх лікування на етапах медичної евакуації. Викладені основні положення санітарно-гігієнічного і протиепідемічного забезпечення військ. Наведені основи організації забезпечення медичним майном і технікою. Підручник відповідає Навчальним програмам, що затверджені Міністерством охорони здоров’я України і призначений для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів України I-IV рівнів акредитації.

Зміст:
Розділ І. Основи організації медичного забезпечення військ. - С. 9
Глава 1. Історія військової медицини в Україні. - С. 9
1.1. Виникнення і розвиток військової медицини. - С. 9
1.2. Становлення та розвиток військової медицини в Україні. Емблема військової медицини Збройних Сил України. - С. 33
Глава 2. Основні завдання медичної служби Збройних Сил України на воєнний час. - С. 46
2.1. Основні завдання медичної служби ЗС України на воєнний час, їх зміст і значення. - С. 46
2.2. Умови діяльності медичної служби та їх вплив на організацію медичного забезпечення військ. - С. 53
2.3. Організаційна структура медичної служби Збройних Сил України. - С. 55
2.4. Категорії особового складу медичної служби. - С. 59
Глава 3. Уражаюча дія сучасної зброї та характеристика санітарних втрат. - С. 61
3.1. Загальні втрати особового складу військ. Класифікація та характеристика санітарних втрат. - С. 61
3.2. Величина санітарних втрат, фактори, що впливають на їх розміри. Сучасна структура санітарних втрат, її залежність від зброї, що використовує противник. - С. 66
3.3. Коротка характеристика сучасної зброї. - С. 69
3.4. Вплив величини і структури санітарних втрат на організацію медичного забезпечення військ. - С. 91
Глава 4. Основи організації лікувально-евакуаційного забезпечення військ. - С. 98
4.1. Лікувально-евакуаційне забезпечення військ. Головні етапи розвитку системи лікувально-евакуаційного забезпечення. - С. 98
4.2. Сутність і принципи сучасної системи лікувально-евакуаційного забезпечення. - С. 104
4.3. Етап медичної евакуації, завдання, вимоги до розгортання та принципова схема його розгортання. Намети, що використовує медична служба. - С. 107
4.4. Види та обсяг медичної допомоги. Заходи першої медичної та долікарської (фельдшерської) допомоги. - С. 117
4.5. Медичне сортування. Організація та принципи медичного сортування поранених і хворих. - С. 122
4.6. Медична евакуація, мета та порядок її проведення. Санітарно-транспортні засоби. - С. 124
4.7. Особливості організації і проведення лікувально-евакуаційного забезпечення при ліквідації наслідків застосування противником засобів масового ураження. - С. 136
Глава 5. Організація медичного забезпечення механізованої роти. - С. 140
5.1. Обов'язки та оснащення стрільця-санітара взводу та санітарного інструктора роти. - С. 141
5.2. Надання першої медичної допомоги на полі бою. - С. 143
5.3. Медичне оснащення, що використовується для виносу поранених з поля бою. - С. 155
5.4. Способи наближення до поранених і виносу їх в укриття. - С. 161
5.5. Перенесення поранених на ношах. - С. 163
5.6. Правила перенесення поранених в різних умовах. - С. 164
Глава 6. Організація надання долікарської (фельдшерської) допомоги пораненим і хворим у медичному пункті батальйону. - С. 167
6.1. Завдання, особовий склад та оснащення медичного пункту батальйону. - С. 167
6.2. Обов’язки фельдшера батальйону – начальника медичного пункту батальйону. - С. 169
Глава 7. Медичне забезпечення механізованої роти й батальйону в оборонному та наступальному боях. - С. 171
7.1. Склад та призначення Збройних Сил України. - С. 171
7.2. Військові підрозділи, частини, з’єднання та о’бєднання Сухопутних Військ Збройних Сил України. - С. 174
7.3. Сучасний загальновійськовий бій та його характерні особливості. - С. 178
7.4. Види загальновійськового бою, його характерні риси та основні принципи. - С. 180
7.5. Організаційна структура механізованого батальйону (навчальна). - С. 182
7.6. Побудова оборони механізованого батальйону, роти. Ротний опорний пункт. - С. 184
7.7. Бойовий порядок механізованого батальйону, роти у наступальному бою. - С. 185
7.8. Умови діяльності медичної служби в оборонному бою. - С. 187
7.9. Медичне забезпечення механізованої роти в оборонному бою. - С. 188
7.10. Медичне забезпечення механізованого батальйону в оборонному бою. - С. 190
7.11. Умови діяльності медичної служби у наступальному бою. - С. 192
7.12. Медичне забезпечення механізованої роти у наступальному бою. - С. 194
7.13. Медичне забезпечення механізованого батальйону у наступальному бою. - С. 197
Глава 8. Організація надання медичної допомоги в медичній роті механізованої бригади. - С. 203
8.1. Завдання та організація медичної служби механізованої (танкової) бригади. - С. 203
8.2. Призначення, завдання, організаційно-штатна структура і оснащення медичної роти бригади. - С. 205
8.3. Порядок розгортання медичної роти. - С. 209
8.4. Організація роботи функціональних підрозділів медичної роти. - С. 211
Розділ ІI. Основи військово-польової хірургії. - С. 227
Глава 1. Організація хірургічної допомоги пораненим під час війн та збройних конфліктів. - С. 227
1.1. Зміст і завдання військово-польової хірургії. - С. 227
1.2. Сучасна вогнепальна рана. - С. 230
1.3. Медична допомога та етапне лікування при вогнепальних пораненнях. - С. 233
1.4. Комбіновані ураження. - С. 235
1.5. Принципи надання медичної допомоги та лікування при комбінованих ураженнях. - С. 237
1.5.1. Комбіновані радіаційні ураження. - С. 237
1.5.2. Комбіновані хімічні ураження. - С. 239
1.5.3. Комбіновані термомеханічні ураження. - С. 241
Глава 2. Травматичний шок і синдром тривалого роздавлювання (травматичний токсикоз). - С. 244
2.1. Травматичний шок. - С. 244
2.2. Принципи профілактики і лікування травматичного шоку, етапне лікування поранених. - С. 248
2.3. Синдром тривалого роздавлювання (травматичний токсикоз). - С. 252
2.4. Принципи етапного лікування поранених з синдром тривалого роздавлювання. - С. 258
Глава 3. Термічна травма. - С. 261
3.1. Опікова травма. Етапне лікування опіків. - С. 261
3.2. Відмороження. - С. 274
3.3. Профілактика та лікування відморожень і замерзань на етапах медичної евакуації. - С. 278
Розділ ІІI. Основи військово-польової терапії. - С. 281
Глава 1. Організація терапевтичної допомоги під час війн та збройних конфліктів. - С. 281
1.1. Зміст і завдання військово-польової терапії. - С. 281
1.2. Особливості бойової терапевтичної патології. Медична допомога і етапне лікування терапевтичних хворих (уражених). - С. 284
Глава 2. Радіаційні ураження. - С. 286
2.1. Біологічна дія іонізуючого випромінювання і патогенез променевої хвороби. - С. 286
2.2. Гостра променева хвороба, етапне лікування. - С. 287
2.3. Комбіновані радіаційні ураження. Особливості патогенезу, клініки і лікування. - С. 296
Глава 3. Ураження отруйними речовинами. - С. 304
3.1. Отруйні речовини нервово-паралітичної дії, етапне лікування. - С. 305
3.2. Отруйні речовини шкірно-наривної дії, етапне лікування. - С. 309
3.3. Отруйні речовини загальнотоксичної дії, етапне лікування. - С. 312
3.4. Отруйні речовини задушливої дії, етапне лікування. - С. 314
3.5. Отруйні речовини психотоміметичної дії, етапне лікування. - С. 317
3.6. Отруйні речовини подразнюючої дії, етапне лікування. - С. 320
Глава 4. Захворювання внутрішніх органів при вогнепальних пораненнях, термічних ураженнях, відмороженнях і від впливу вибухової хвилі. - С. 325
4.1. Захворювання внутрішніх органів у поранених. - С. 325
4.2. Опікова хвороба. - С. 327
4.3. Відмороження. - С. 331
4.4. Вплив вибухової (ударної) хвилі. - С. 332
Глава 5. Особливості виникнення, перебігу та лікування захворювань внутрішніх органів у воєнний час. - С. 335
Розділ ІV. Основи військової токсикології та радіології. - С. 337
Глава 1. Предмет і завдання військової токсикології та радіології. - С. 337
Глава 2. Заходи медичної служби щодо захисту особового складу військ і медичних підрозділів від впливу отруйних і радіоактивних речовин. - С. 345
Глава 3. Спеціальна обробка при зараженні отруйними і радіоактивними речовинами. - С. 356
Розділ V. Основи військової гігієни. - С. 366
5.1. Основи організації санітарно-гігієнічних заходів у військах. - С. 367
5.2. Гігієна розміщення військ у польових умовах. - С. 369
5.3. Гігієна харчування військ. - С. 370
5.4. Гігієна польового водопостачання військ. - С. 376
5.5. Гігієна пересування військ. - С. 380
5.6. Санітарний нагляд за лазнево-пральним обслуговуванням військ, за похованням померлих і загиблих, пропаганда гігієнічних знань та здорового способу життя серед особового складу військ. - С. 382
5.6.1. Санітарний нагляд за лазнево-пральним обслуговуванням особового складу. - С. 382
5.6.2. Санітарний нагляд за похованням померлих та загиблих військовослужбовців. - С. 383
5.6.3. Пропаганда гігієнічних знань та здорового способу життя серед особового складу військ. - С. 384
5.7. Особливості військової праці в різних родах військ. - С. 384
Розділ VІ. Основи військової епідеміології. - С. 390
Глава 1. Завдання і основні принципи протиепідемічного захисту військ. - С. 391
Глава 2. Характеристика протиепідемічних сил і засобів. - С. 399
Глава 3. Протиепідемічний захист на етапах медичної евакуації. - С. 402
Глава 4. Санітарно-епідеміологічна розвідка. - С. 405
Глава 5. Протиепідемічний захист військ в умовах застосування противником бактеріологічної зброї. - С. 409
Розділ VІІ. Основи організації забезпечення медичним майном і технікою. - С. 414
Глава 1. Медичне постачання Збройних Сил України, його зміст, завдання і принципи. - С. 414
Глава 2. Медичне майно, його класифікація та характеристика за призначенням. Поняття комплекту медичного майна. - С. 417
Глава 3. Медико-тактична характеристика комплектів для надання першої медичної допомоги, долікарської (фельдшерської), першої лікарської та кваліфікованої медичної допомоги. - С. 422
Глава 4. Розгортання, оснащення й обсяг роботи аптеки медичної роти бригади та військово-польового пересувного госпіталю. - С. 460
Глава 5. Правила зберігання медичного майна у військових частинах і на медичних складах в польових умовах. - С. 463
Глава 6. Захист медичного майна від уражаючих факторів сучасної зброї. - С. 471
Глава 7. Облік і звітність в аптеках військових частин, лікувальних закладах і на медичних складах. - С. 473