Вірусні гепатити з парентеральним шляхом передачі: збудники, маркери інфекції, поширення та лабораторна діагностика

Вірусні гепатити з парентеральним шляхом передачі: збудники, маркери інфекції, поширення та лабораторна діагностика : навчальний посібник / І. В. Дзюблик [та ін.] ; за ред. І. В. Дзюблик ; Нац. мед. акад. післядилплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. - Суми : Сум. держ. ун-т, 2018. - 236 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 232-236.
Б-98107

У навчальному посібнику віддзеркалено сучасний рівень знань та понять з етіології, поширення в світі та в Україні, особливостей епідеміологічного процесу та сучасної лабораторної діагностики парентеральних вірусних гепатитів B, C, D, G, TT, SEN. Акцентована увага на маркери інфекції. Серед методів лабораторної діагностики детально викладені вірусологічні дослідження та роль імуноферментного аналізу, полімеразної ланцюгової реакції та швидких тестів. Окремий розділ присвячений основним підходам до контролю якості лабораторних досліджень. Для сприяння засвоєння матеріалу пропонується словник термінів, тестові питання та відповіді до них, основні висновки для щоденника практичного лікаря, список джерел інформації та додатки. Посібник призначений для лікарів, слухачів курсів післядипломної освіти, викладачів та студентів медичних закладів вищої освіти.

Зміст:
Розділ 1. Вірусний гепатит В. - С. 12
1.1. Збудник інфекції та його геном. - С. 12
1.2. Вірусний гепатит В та специфічні маркери інфекції. - С. 24
1.3. Особливості поширення вірусного гепатиту В та стисла характеристика епідемічного процесу. - С. 35
1.4. Лабораторна діагностика гепатиту В. - С. 66
1.5. Основні положення до щоденника практичного лікаря. - С. 76
Розділ 2. Вірусний гепатит С. - С. 79
2.1. Збудник інфекції та його геном. - С. 79
2.2. Вірусний гепатит С та специфічні маркери інфекції. - С. 85
2.3. Особливості поширення вірусного гепатиту С та стисла характеристика епідемічного процесу. - С. 95
2.4. Лабораторна діагностика гепатиту С. - С. 131
2.5. Основні положення до щоденника практичного лікаря. - С. 141
Розділ 3. Вірусний гепатит D. - С. 142
3.1. Збудник інфекції. - С. 142
3.2. Вірусний гепатит D та специфічні маркери інфекції. - С. 145
3.3. Особливості поширення вірусного гепатиту D та стисла характеристика епідемічного процесу. - С. 155
3.4. Лабораторна діагностика гепатиту D. - С. 166
3.5. Основні положення до щоденника практичного лікаря. - С. 168
Розділ 4. Вірусні гепатити G, ТТ, SEN. - С. 170
4.1. Гепатит G. - С. 170
4.2. Гепатит ТТ. - С. 180
4.3. Гепатит SEN. - С. 187
4.4. Основні положення до щоденника практичного лікаря. - С. 191
Розділ 5. Контроль якості лабораторних досліджень. - С. 193
5.1. Зовнішнє оцінювання якості. - С. 195
5.2. Внутрішньолабораторний контроль якості. - С. 196
Тестові питання для самоконтролю. - С. 207
Правильні відповіді на тестові питання. - С. 221
Словник наукових термінів та слів іншомовного походження. - С. 222
Список рекомендованої літератури та додаткових ресурсів, що містять корисну інформацію з питань парентеральних вірусних гепатитів. - С. 232