Внутрішньогрудна компресія дихальних шляхів при об’ємних утвореннях межистіння у дітей

Внутрішньогрудна компресія дихальних шляхів при об'ємних утвореннях межистіння у дітей / О. К. Слєпов, О. В. Риженко, К. В. Латишов. - Київ : Задруга, 2018. - 287 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 259-287. Присвячено 25 річниці НАМН України
Б-98307
Слєпов, О. К.

Внутрішньогрудна компресія дихальних шляхів у дітей є маловивченим розділом хірургії дитячого віку. Авторами наведено анатомо-фізіологічні особливості дихальних шляхів у дітей, етіопатогенез, класифікацію, клінічні прояви, методи діагностики та лікування компресійних уражень дихальних шляхів, обумовлених патологією вилочкової залози, кістами та пухлинами межистіння. Представлено рідкісні клінічні випадки операцій при внутрішньогрудної компресії дихальних шляхів пухлинного генезу, різного морфологічного походження, серед яких і досвід хірургічного лікування ускладненої ентерогенної кісти межистіння у новонародженої дитини. В монографії показано, що в практиці дитячого хірурга можуть спостерігатись випадки виявлення внутрішньогрудної компресії дихальних шляхів злоякісного пухлинного генезу, і представлено лікувальну тактику при таких ситуаціях. Монографія стане корисною як для науковців, так і для лікарів практичної ланки охорони здоров’я: дитячих хірургів, педіатрів, сімейних лікарів, пульмонологів, ендокринологів, онкологів, лікарів променевої діагностики, анестезіологів та інших.

Зміст:
Розділ 1. Анатомо-фізіологічні особливості дихальних шляхів у дітей. - С. 11
Розділ 2. Сучасні погляди на етіопатоґенез, діагностику та методи лікування компресійних уражень дихальних шляхів, обумовлених патологією вилочкової залози, кістами та пухлинами межистіння, у дітей. - С. 18
Розділ 3. Клінічні спостереження. Методи дослідження. - С. 57
Розділ 4. Клініко-анатомічні особливості та ускладнення компресійних уражень дихальних шляхів пухлинного ґенезу у дітей. - С. 84
4.1 Клініко-анатомічні особливості ВКДШ при різних варіантах об’ємних новоутворень межистіння у дітей. - С. 84
4.2 Ускладнення компресії дихальних шляхів пухлинного ґенезу. - С. 131
4.3 Класифікація внутрішньогрудних компресій дихальних шляхів у дітей. - С. 139
Розділ 5. Лікування компресійних уражень дихальних шляхів пухлинного ґенезу у дітей. - С. 142
5.1 Передопераційна підготовка дітей, які потребують хірургічного лікування. - С. 142
5.2 Гіперплазії, кісти та пухлини вилочкової залози. - С. 148
5.3 Бронхогенні і ентерогенні кісти межистіння. - С. 166
5.4 Тератодермоїдні пухлини межистіння. - С. 190
5.5 Судинні пухлини межистіння. - С. 196
5.6 Нейрогенні пухлини межистіння. - С. 205
5.7 Інші пухлини межистіння злоякісного характеру. - С. 209
5.8 Ведення післяопераційного періоду при ВКДШ пухлинного ґенезу. - С. 214
Розділ 6. Результати лікування ВКДШ пухлинного ґенезу. - С. 223
6.1 Результати лікування ВКДШ при природженій та набутій патології вилочкової залози. - С. 223
6.2 Результати лікування ВКДШ при пухлинах і кістах межистіння. - С. 242