Вогнепальні поранення м’яких тканин склепіння черепа

Вогнепальні поранення м'яких тканин склепіння черепа : навчальний посібник / А. О. Данчин [та ін.] ; за ред.: А. В. Верби, О. Г. Данчина ; Військ.-мед. департамент МО України [та ін.]. - Київ : Лазурит-Поліграф, 2017. - 116 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 116.
В-9626

Навчальний посібник призначений для слухачів Української військово-медичної академії, студентів старших курсів медичних університетів, військових та цивільних нейрохірургів, а також військових хірургів загального профілю, котрі мають володіти навичками надання хірургічної допомоги при бойовій вогнепальній травмі м'яких тканин склепіння черепа на другому рівні лікувально-евакуаційного забезпечення та в мирних умовах при вогнепальному пораненні.
Зміст:
Глава 1. Ранова балістика. Механізми формування вогнепальної рани м’яких тканин склепіння черепа. Етіопатогенез інфекційних ускладнень. - С. 10
Глава 2. Статистичні дані, класифікація, хірургічна анатомія вогнепальних поранень склепіння черепа. - С. 24
Глава 3. Клініка і діагностика вогнепальних поранень м’яких тканин склепіння черепа - загальні положення. - С. 47
Глава 4. Організація надання медичної допомоги при вогнепальних пораненнях м’яких тканин склепіння черепа. - С. 57
Глава 5. Оперативна хірургія вогнепальних поранень м’яких тканин склепіння черепа. - С. 74
Глава 6. Ускладнення вогнепальних поранень м’яких тканин склепіння черепа. - С. 110