Воєнно-польова хірургія

Воєнно-польова хірургія : практ. і навч. посіб. для військ. лікарів та лікарів системи охорони здоров'я України / за ред. : Я. Л. Заруцького, В. Я. Білого ; М-во оборони України, МОЗ України. - Київ : Фенікс, 2018. - 544 с.
Г-1341
Фенікс
2018
544

"Воєнно-польова хірургія" є методологічним продовженням "Вказівок з воєнно-польової хірургії" (2014), підручника "Воєнно-польова хірургія" (2016). Праця приурочена до 25-річчя кафедри військової хірургії Української військово-медичної академії, яка є опорною для вищих медичних навчальних закладів МОЗ України. Відповідає потребам практичних лікарів, які надають медичну допомогу в умовах бойових дій і надзвичайних ситуацій мирного часу як керівництво для дій, а також програмам з воєнно-польової хірургії та навчальним завданням підготовки слухачів Української військово-медичної академії, лікарів-інтернів, слухачів факультетів підвищення кваліфікації лікарів, закладів післядипломної освіти МОЗ України. У кінці кожного розділу посібника є списки літератури та питання для самоконтролю. Рекомендована як практичний і навчальний посібник для військових лікарів і лікарів системи охорони здоров’я України.
Зміст:
Заруцький, Я. Л. Передмова / Я. Л. Заруцький, В. Я. Білий. - С. 8
Білий, В. Я. Основні визначення / В. Я. Білий, Я. Л. Заруцький. - С. 10
Частина І. Загальні питання воєнно-польової хірургії. - С. 12
Заруцький, Я. Л. Розділ 1. Історичний нарис розвитку воєнно-польової хірургії / Я. Л. Заруцький, М. П. Бойчак, І. В. Пасько. - С. 12
1.1. Предмет і особливості воєнно-польової хірургії. - С. 12
1.2. Виникнення і розвиток воєнно-польової хірургії. - С. 12
1.3. Воєнно-польова хірургія Російської імперії XVII - початку XX століття. - С. 15
1.4. Воєнно-польова хірургія в СРСР. - С. 17
1.5. Становлення та розвиток військової медицини в Україні. - С. 19
1.6. Військова хірургія в незалежній Україні (1991-2014). - С. 22
1.7. Воєнно-польова хірургія в Україні (2014-2016). - С. 24
Хоменко, І. П. Розділ 2. Організація і зміст хірургічної допомоги пораненим на війні / І. П. Хоменко [та ін.]. - С. 29
Другие авторы: Заруцький Я.Л., Білий В. Я., Верба А. В., Жаховський В. О., Лівінський В. Г.
2.1. Організація хірургічної допомоги. - С. 29
2.2. Рівні медичного забезпечення. - С. 31
2.3. Медичне сортування на етапах медичної евакуації. - С. 33
2.4. Обсяг і зміст медичної допомоги на етапах медичної евакуації. - С. 36
2.5. Медична евакуація. - С. 39
Заруцький, Я. Л. Розділ 3. Бойова хірургічна травма / Я. Л. Заруцький [та ін.]. - С. 45
Другие авторы: Хоменко І. П., Верба А. В., Бурлука В. В.
3.1. Структура і класифікація бойової хірургічної травми. - С. 46
3.2. Балістична і морфологічна характеристика вогнепальної рани. - С. 47
3.3. Вибухова травма. - С. 53
3.4. Загальні принципи лікування бойової хірургічної травми. - С. 56
Заруцький, Я. Л. Розділ 4. Травматична хвороба / Я. Л. Заруцький [та ін.]. - С. 60
Другие авторы: Трутяк І. Р., Гур'єв С. О., Коваленко В. М.
4.1. Основи концепції травматичної хвороби. - С. 60
4.2. Етіологія і патогенез травматичної хвороби. - С. 62
4.3. Клінічний перебіг травматичної хвороби. - С. 63
4.4. Особливості діагностики травматичної хвороби. - С. 66
4.5. Сучасні підходи до лікування травматичної хвороби. - С. 72
Денисенко, В. М. Розділ 5. Травматичний шок / В. М. Денисенко [та ін.]. - С. 77
Другие авторы: Заруцький Я. Л., Рощін Г. Г., Ткаченко А. Є.
5.1. Етіологія і патогенез травматичного шоку. - С. 78
5.2. Класифікація і клініка травматичного шоку. - С. 81
5.3. Діагностика травматичного шоку. - С. 82
5.4. Особливості клінічного перебігу травматичного шоку при травмах різної локалізації. - С. 84
5.5. Профілактика і лікування травматичного шоку на ЕМЕ. - С. 85
Заруцький, Я. Л. Розділ 6. Оцінка тяжкості поранень і травм / Я. Л. Заруцький [та ін.]. - С. 93
Другие авторы: Денисенко В. М., Жовтоножко О. І., Король С. О.
6.1. Функціональні шкали оцінки тяжкості стану. - С. 95
6.2. Анатомічні шкали оцінки тяжкості ушкоджень. - С. 98
6.3. Анатомо-функціональні шкали оцінки тяжкості поранень і травм. - С. 100
Заруцький, Я. Л. Розділ 7. Хірургічна тактика в лікуванні поранень і травм / Я. Л. Заруцький, І. С. Богдан, А. Є. Ткаченко. - С. 105
7.1. Концепції хірургічного лікування поранень і травм. - С. 105
7.2. Тактика "damage control surgery" при бойовій хірургічній травмі. - С. 108
7.3. Особливості застосування тактики "damage control surgery" при травмах різної локалізації. - С. 112
Частина ІІ. Спеціальні питання воєнно-польової хірургії. - С. 117
Собко, І. В. Розділ 8. Асептика і антисептика на етапах медичної евакуації / І. В. Собко [та ін.]. - С. 117
Другие авторы: Герасименко О. С., Гуменюк М. І., Петкау В. В.
8.1. Принципи та методи асептики в хірургії. - С. 118
8.2. Антисептика при наданні хірургічної допомоги та лікуванні поранених і хворих. - С. 123
8.3. Особливості епідеміології післяопераційних інфекцій у хірургічному відділенні. - С. 125
8.4. Застосування принципів та методик асептики і антисептики на ЕМЕ. - С. 127
Хитрий, Г. П. Розділ 9. Анестезія, реанімація та інтенсивна терапія на етапах медичної евакуації / Г. П. Хитрий, В. М. Мельник. - С. 129
9.1. Анестезія. - С. 130
9.2. Реанімація. - С. 137
9.3. Інтенсивна терапія. - С. 139
Каштальян, М. А. Розділ 10. Кровотеча, крововтрата / М. А. Каштальян [та ін.]. - С. 150
Другие авторы: Олійник Ю. М., Замковий А. Д., Собко І. В.
10.1. Класифікація кровотеч. - С. 151
10.2. Клініка і діагностика зовнішньої та внутрішньої кровотеч. - С. 152
10.3. Патогенез крововтрати та її наслідки. - С. 154
10.4. Класифікація гострої крововтрати. - С. 154
10.5. Методи тимчасового та остаточного припинення кровотечі. - С. 156
10.6. Переливання крові та її компонентів. - С. 158
10.7. Гемотрансфузії на ЕМЕ. - С. 166
Денисенко, В. М. Розділ 11. Компресійно-роздавлена травма / В. М. Денисенко, М. А. Каштальян, І. В. Собко. - С. 168
11.1. Патогенез компресійно-роздавленої травми. - С. 169
11.2. Класифікація компресійно-роздавленої травми. - С. 170
11.3. Клінічний перебіг компресійно-роздавленої травми. - С. 172
11.4. Медична допомога на ЕМЕ при компресійно-роздавленій травмі. - С. 174
Денисенко, В. М. Розділ 12. Комбінована травма / В. М. Денисенко, Ф. І. Панов, В. М. Величко. - С. 180
12.1. Комбінована радіаційна травма. - С. 181
12.2. Комбінована хімічна травма. - С. 185
12.3. Комбінована термомеханічна травма. - С. 188
Козинець, Г. П. Розділ 13. Опікова травма / Г. П. Козинець, В. М. Денисенко, В. П. Циганков. - С. 191
13.1. Діагностика глибини і площі опіку. - С. 193
13.2. Клінічні прояви опікової травми (опікова хвороба). - С. 194
13.3. Загальні принципи лікування опікової хвороби. - С. 197
13.4. Медична допомога на ЕМЕ при опіковій травмі. - С. 198
Козинець, Г. П. Розділ 14. Холодова травма / Г. П. Козинець, В. М. Денисенко, В. Ю. Шаповалов. - С. 203
14.1. Класифікація, клінічні ознаки холодової травми. - С. 203
14.2. Медична допомога на ЕМЕ при холодовій травмі. - С. 206
Заруцький, Я. Л. Розділ 15. Інфекційні ускладнення поранень і травм / Я. Л. Заруцький, І. Р. Трутяк, С. А. Асланян. - С. 212
15.1. Етіологія інфекційних ускладнень і фактори протимікробного захисту організму. - С. 213
15.2. Патогенез і клінічний перебіг гнійного ранового процесу. - С. 215
15.3. Загальні принципи профілактики та лікування ранової інфекції на ЕМЕ. - С. 219
15.4. Анаеробна інфекція. - С. 227
15.5. Правець. - С. 231
Трихліб, В. І. Розділ 16. Інфекційні захворювання у поранених / В. І. Трихліб. - С. 235
16.1. Бешиха. - С. 236
16.2. ВІЛ/СНІД-інфекція . - С. 238
16.3. Вірусні гепатити. - С. 241
16.4. Герпетичні інфекції. - С. 243
16.5. Грип і гострі респіраторні захворювання. - С. 245
16.6. Псевдотуберкульоз. Ієрсиніоз . - С. 246
16.7. Псевдомембранозний коліт. - С. 248
16.8. Сказ. - С. 249
16.9. Сибірка. - С. 251
16.10. Туляремія. - С. 253
16.11. Черевний тиф. Паратифи. - С. 255
16.12. Холера. - С. 256
16.13. Шигельоз. - С. 256
Частина ІІІ. Зміст і особливості надання хірургічної допомоги при бойовій травмі різної локалізації. - С. 260
Данчин, А. О. Розділ 17. Травми черепа і головного мозку / А. О. Данчин, М. Є. Поліщук, О. Г. Данчин. - С. 260
17.1. Вогнепальні поранення черепа і головного мозку. - С. 260
17.2. Клініка і діагностика вогнепальних поранень черепа і головного мозку. - С. 268
17.3. Медична допомога на ЕМЕ при вогнепальних черепно-мозкових пораненнях. - С. 271
17.4. Черепно-мозкова травма. - С. 278
17.5. Медична допомога на ЕМЕ при черепно-мозковій травмі. - С. 283
Жупан, Б. Б. Розділ 18. Травма органів зору / Б. Б. Жупан, І. І. Храмов. - С. 287
18.1. Класифікація бойових ушкоджень органа зору. - С. 287
18.2. Клініка і діагностика бойової травми органа зору. - С. 290
18.3. Медична допомога на ЕМЕ. - С. 294
Компанієць, О. А. Розділ 19. Травма ЛОР-органів / О. А. Компанієць. - С. 300
19.1. Класифікація травми ЛОР-органів. - С. 301
19.2. Клініка бойових ушкоджень ЛОР-органів. - С. 301
19.3. Діагностичні аспекти травми ЛОР-органів. - С. 310
19.4. Акустична травма. - С. 312
19.5. Медична допомога на ЕМЕ при травмі ЛОР-органів. - С. 315
Лихота, А. М. Розділ 20. Травми щелепно-лицевої ділянки / А. М. Лихота, І. В. Федірко, В. В. Коваленко. - С. 319
20.1. Класифікація ушкоджень щелепно-лицевої ділянки. - С. 319
20.2. Клініка, діагностика ушкоджень щелепно-лицевої ділянки. - С. 321
20.3. Оцінка тяжкості поранень щелепно-лицевої ділянки. - С. 322
20.4. Медична допомога на ЕМЕ. - С. 322
Данчин, А. О. Розділ 21. Травма хребта і спинного мозку / А. О. Данчин, М. Є. Поліщук, О. Г. Данчин. - С. 332
21.1. Класифікація та особливості патогенезу бойових травм хребта і спинного мозку. - С. 332
21.2. Клінічна картина та діагностика бойових ушкоджень хребта і спинного мозку. - С. 336
21.3. Медична допомога на ЕМЕ. - С. 338
Заруцький, Я. Л. Розділ 22. Травма грудної клітки / Я. Л. Заруцький, В. В. Бурлука, В. М. Денисенко. - С. 345
22.1. Морфологія і патогенез бойової торакальної травми. - С. 345
22.2. Клінічна картина травми грудної клітки. - С. 350
22.3. Загальні принципи хірургічного лікування поранень і травм грудної клітки. - С. 355
22.4. Медична допомога на ЕМЕ. - С. 363
Білий, В. Я. Розділ 23. Травма живота / В. Я. Білий [та ін.]. - С. 369
Другие авторы: Хоменко І. П., Заруцький Я. Л., Каштальян М. А., Асланян С. А., Шаповалов В. Ю., Світличний Е. В.
23.1. Анатомо-фізіологічні особливості бойової травми живота. - С. 370
23.2. Діагностика травм живота. - С. 372
23.3. Особливості клінічної картини при пораненнях і травмах органів живота. - С. 376
23.4. Загальні принципи хірургічного лікування при пораненнях і травмах живота. - С. 380
23.5. Хірургія ушкоджень органів живота. - С. 384
23.6. Медична допомога на ЕМЕ. - С. 393
Бурлука, В. В. Розділ 24. Травма таза / В. В. Бурлука [та ін.]. - С. 402
Другие авторы: Заруцький Я. Л., Лурін І. А., Герасименко О. С.
24.1. Топографо-анатомічні особливості травми таза. - С. 402
24.2. Клініка і діагностика травми таза. - С. 403
24.3. Загальні принципи лікування ушкоджень тазової ділянки. - С. 408
24.4. Медична допомога на ЕМЕ. - С. 416
Заруцький, Я. Л. Розділ 25. Травма сечостатевої системи / Я. Л. Заруцький, О. Ф. Савицький. - С. 423
25.1. Ушкодження нирок. - С. 423
25.2. Ушкодження сечовода. - С. 425
25.3. Ушкодження сечового міхура. - С. 427
25.4. Ушкодження уретри. - С. 430
25.5. Ушкодження мошонки та її органів. - С. 432
25.6. Ушкодження статевого члена. - С. 434
25.7. Медична допомога на ЕМЕ. - С. 435
Бондарчук, В. В. Розділ 26. Ушкодження органів таза у жінок / В. В. Бондарчук [та ін.]. - С. 437
Другие авторы: Савицький О. Ф., Бурлака О. В., Шевченко О. М., Туренко О. В.
26.1. Особливості бойової хірургічної травми у жінок. - С. 437
26.2. Медична допомога на ЕМЕ. - С. 439
Лакша, А. М. Розділ 27. Травма кінцівок / А. М. Лакша [та ін.]. - С. 446
Другие авторы: Борзих Н. О., Страфун С. С., Савка І. С.
27.1. Анатомічні особливості бойової травми кінцівок. - С. 447
27.2. Етіологія та патогенез бойової травми кінцівок. - С. 449
27.3. Діагностика ушкоджень кінцівок. - С. 451
27.4. Хірургічна тактика при вогнепальних і вибухових пораненнях кінцівок. - С. 452
27.5. Хірургічна тактика при невогнепальних ушкодженнях кінцівок. - С. 458
27.6. Медична допомога на ЕМЕ. - С. 459
Бондаревський, А. О. Розділ 28. Ушкодження магістральних судин / А. О. Бондаревський, В. М. Роговський. - С. 473
28.1. Етіологія, патогенез і класифікація поранень та ушкоджень кровоносних судин. - С. 474
28.2. Діагностика поранень і ушкоджень кровоносних судин. - С. 477
28.3. Загальні принципи лікування поранень і ушкоджень судин. - С. 479
28.4. Особливості ушкодження магістральних судин різної локалізації. - С. 486
28.5. Медична допомога на ЕМЕ. - С. 490
Заруцький, Я. Л. Розділ 29. Рани м'яких тканин / Я. Л. Заруцький [та ін.]. - С. 498
Другие авторы: Борзих О. В., Асланян С. А., Ткаченко А. Є.
29.1. Геометрія ран. - С. 498
29.2. Лікування ран м'яких тканин. - С. 500
29.3. Способи закриття ран. - С. 507