Воєнно-польова терапія

Воєнно-польова терапія : підручник / Г. В. Осьодло [та ін.] ; ред. А. В. Верба ; Укр. військ.-мед. акад. МО України, Військ.-мед. департамент. - Київ : Чалчинська Н.В., 2017. - 620 с. : табл., фот. - (Бібліотека військ. лікаря). - Бібліогр.: с. 610-618.
В-9656

У підручнику висвітлено основні положення теорії та практичної діяльності лікаря-терапевта при бойовій терапевтичній патології внаслідок збройних конфліктів та надзвичайних ситуацій мирного часу. Особливу увагу приділено хворобам внутрішніх органів при пораненнях та ураженнях (променевих, токсичних, біологічних). Наведено основні поняття бойової психічної травми. Описано види та рівні медичної допомоги при терапевтичній патології на етапах медичної евакуації з урахуванням їх реорганізації в умовах проведення АТО.
Зміст:
Становлення воєнно-польової терапії в Україні. - С. 11
Розділ 1. Організація терапевтичної допомоги ураженим і хворим в умовах бойової діяльності військ. - С. 55
1.1. Характеристика бойової терапевтичної патології. - С. 55
1.2. Структура і характер санітарних втрат терапевтичного профілю. - С. 58
1.3. Принципи медичного сортування уражених та хворих терапевтичного профілю. - С. 64
1.4. Лікувально-евакуаційне забезпечення. Види, зміст та обсяг медичної допомоги ураженим і хворим терапевтичного профілю на етапах евакуації. - С. 75
1.5. Організація терапевтичної допомоги у воєнний час та при надзвичайних ситуаціях мирного часу. - С. 95
Розділ 2. Ураження іонізуючим випромінюванням у воєнний та мирний час. - С. 102
2.1. Загальна характеристика радіаційних чинників. - С. 103
2.2. Клінічні форми променевих уражень. - С. 110
2.3. Патогенез радіаційних уражень. - С. 111
2.4. Гостра променева хвороба від зовнішнього відносно рівномірного опромінення. - С. 112
2.4.1. Гемопоетична форма гострої променевої хвороби. - С. 128
2.4.2. Гастроінтестинальна форма гострої променевої хвороби. - С. 132
2.4.3. Нейросудинна форма гострої променевої хвороби. - С. 133
2.5. Особливості нейтронних уражень. - С. 133
2.6. Діагностика радіаційних уражень. - С. 134
2.7. Профілактика радіаційних уражень. - С. 140
2.8. Лікування гострих радіаційних уражень. - С. 146
2.9. Обсяг медичної допомоги на етапах медичної евакуації при гострих радіаційних ураженнях. - С. 163
2.10. Комбіновані радіаційні ураження. - С. 170
2.11. Поєднані радіаційні ураження. - С. 175
2.12. Гостра променева хвороба при нерівномірному опроміненні. - С. 177
2.13. Гострі місцеві радіаційні ураження. - С. 178
2.14. Хронічна променева хвороба. - С. 181
2.15. Особливості радіаційних уражень мирного часу. - С. 191
Розділ 3. Ураження отруйними речовинами у воєнний та мирний час. - С. 193
3.1. Основні поняття токсикології. - С. 195
3.2. Характеристика та класифікації токсичних речовин. - С. 199
3.3. Медико-тактична характеристика вогнищ хімічного зараження. - С. 208
3.4. Ураження бойовими отруйними речовинами. - С. 212
3.4.1. Отруєння речовинами нервово-паралітичної дії (фосфорорганічні сполуки). - С. 212
3.4.2. Отруєння речовинами загальнотоксичної дії. - С. 221
3.4.3. Отруєння речовинами задушливої дії (пульмонотропні іританти). - С. 227
3.4.4. Отруєння речовинами шкірно-наривної дії (везиканти). - С. 234
3.4.5. Отруєння речовинами подразливої та сльозоточивої дії. - С. 241
3.4.6. Отруєння речовинами психотоміметичної дії (інкапаситанти). - С. 245
3.5. Ураження небойовими отруйними речовинами. - С. 250
3.5.1. Отруєння кислотами і нітрогазами. - С. 250
3.5.2. Отруєння лугами і аміаком. - С. 257
3.5.3. Отруєння спиртами та їх ефірами. - С. 261
3.5.4. Отруєння фенолом та його похідними. - С. 267
3.5.5. Отруєння окисом вуглецю. - С. 269
3.5.6. Отруєння сірководнем. - С. 273
3.5.7. Отруєння метаном. - С. 275
3.5.8. Отруєння сірчаним газом. - С. 276
3.5.9. Отруєння неідентифікованою (невідомою) речовиною. - С. 277
Розділ 4. Ушкодження та захворювання внутрішніх органів при бойовій, опіковій та компресійно-роздавленій травмі у воєнний та мирний час. - С. 281
4.1. Класифікація патологічних змін внутрішніх органів при травмі. - С. 283
4.2. Синдромальна характеристика основних видів травм. - С. 290
4.2.1. Вогнепальна травма. - С. 290
4.2.2. Мінно-вибухова травма. - С. 292
4.2.3. Ураження вибуховою хвилею. - С. 293
4.2.4. Термічні ураження. - С. 295
4.2.5. Вогнепальна травма у броні. - С. 297
4.3. Первинні ушкодження та захворювання внутрішніх органів при травмах і пораненнях. - С. 300
4.3.1. Ушкодження та захворювання органів кровообігу при бойовій травмі. - С. 300
4.3.2. Лікування ушкоджень та захворювань органів кровообігу при бойовій травмі. - С. 307
4.3.3. Ушкодження та захворювання органів дихання при бойовій травмі. - С. 311
4.3.4. Лікування ушкоджень та захворювань органів дихання при бойовій травмі. - С. 329
4.3.5. Ушкодження та захворювання органів травлення при бойовій травмі. - С. 338
4.3.6. Лікування ушкоджень та захворювань органів травлення при бойовій травмі. - С. 347
4.3.7. Ушкодження та захворювання нирок при бойовій травмі. - С. 352
4.3.8. Лікування ушкоджень та захворювань нирок при бойовій травмі. - С. 359
4.3.9. Захворювання системи крові при бойовій травмі. - С. 363
4.3.10. Лікування захворювань системи крові при бойовій травмі. - С. 369
4.4. Вторинні захворювання внутрішніх органів після травм і поранень. - С. 372
4.4.1. Вторинні захворювання органів кровообігу при бойовій травмі. - С. 372
4.4.2. Вторинні захворювання органів дихання при бойовій травмі. - С. 379
4.4.3. Вторинні захворювання органів травлення при бойовій травмі. - С. 387
4.4.4. Вторинні захворювання нирок при бойовій травмі. - С. 395
4.4.5. Вторинні захворювання системи крові при бойовій травмі. - С. 397
4.5. Захворювання внутрішніх органів при опіковій травмі. - С. 398
4.6. Захворювання внутрішніх органів при компресійно-роздавленій травмі. - С. 416
Розділ 5. Захворювання, зумовлені впливом фізичних факторів. - С. 422
5.1. Вібраційна хвороба. - С. 422
5.2. Ураження надвисокочастотним електромагнітним випромінюванням. - С. 434
5.3. Ураження лазерним випромінюванням. - С. 443
5.4. Теплові ураження. - С. 448
5.4.1. Гостре перегрівання. - С. 450
5.4.2. Тепловий удар. - С. 451
5.4.3. Хронічне перегрівання. - С. 452
5.4.4. Лікування при перегріванні організму. - С. 452
5.4.5. Тепловий колапс. - С. 453
5.4.6. Теплові судоми. - С. 454
5.4.7. Теплове виснаження. - С. 455
5.4.8. Обсяг медичної допомоги на етапах медичної евакуації при теплових ураженнях. - С. 458
5.5. Переохолодження організму. - С. 458
5.5.1. Обсяг медичної допомоги на етапах медичної евакуації при переохолодженні організму. - С. 463
Розділ 6. Бойова психічна травма та її наслідки. - С. 465
6.1. Гостра реакція на бойовий стрес. - С. 465
6.2. Посттравматичний стресовий розлад. - С. 467
6.2.1. Етіологія та патогенез посттравматичного стресового розладу. - С. 468
6.2.2. Критерії діагностики посттравматичного стресового розладу. - С. 471
6.2.3. Клінічна картина посттравматичного стресового розладу. - С. 474
6.3. Лікування та профілактика бойової психічної травми. - С. 479
6.4. Засоби профілактики перевтоми та відновлення боєздатності у військовослужбовців. - С. 483
6.5. Обсяг медичної допомоги на етапах медичної евакуації при бойовій психічній травмі. - С. 489
Розділ 7. Ураження біологічними чинниками у воєнний та мирний час. - С. 494
7.1. Віспа натуральна. - С. 497
7.2. Геморагічна лихоманка Ебола. - С. 500
7.3. Жовта лихоманка. - С. 503
7.4. Сибірська виразка. - С. 507
7.5. Холера. - С. 511
7.6. Чума. - С. 517
7.7. Геморагічна лихоманка з нирковим синдромом. - С. 521
7.8. Конго-Кримська геморагічна лихоманка. - С. 525
7.9. Туляремія. - С. 529
7.10. Отруєння токсичними сполуками біологічної зброї. - С. 534
7.10.1. Стафілококовий ентеротоксин. - С. 534
7.10.2. Ботулінічний нейротоксин. - С. 535
7.10.3. Бревітоксин. - С. 538
7.10.4. Домоєва кислота. - С. 539
7.10.5. Сакситоксин. - С. 540
7.10.6. Рицин. - С. 541
7.10.7. Т-2 токсин. - С. 543
7.10.8. Епсилон-токсин. - С. 545
7.10.9. Палітоксин. - С. 546
7.10.10. Тетродоксин. - С. 547
7.10.11. Афлатоксин. - С. 548
Ситуаційні задачі. - С. 556
Відповіді на ситуаційні задачі. - С. 567