Впровадження системи управління якістю

Касянчук В. В. Впровадження системи управління якістю у лікувально-профілактичних організаціях за ISO 9001:2015 : навч. посіб. / В. В. Касянчук, О. М. Бергілевич, О. І. Сміянова - Суми : Сум. держ. ун-т, 2019. - 245 с.
В-10067
Касянчук В. В.
Сумський державний університет
2019
245

Навчальний посібник спрямований на одержання базових знань щодо питань розроблення та впровадження системи управління якістю в лікувально-профілактичних організаціях згідно з вимогами ISO 9001:2015. Призначений для студентів медичних спеціальностей, а також усіх тих, хто прагне розширювати свої знання щодо сучасних вимог розроблення, впровадження системи управління якістю в лікувально-профілактичних організаціях.
Зміст:
Розділ 1. Терміни та визначення понять, застосовані в навчальному посібнику. - С. 8
Розділ 2. Вимоги нормативних документів щодо забезпечення якості медичної допомоги. - С. 14
2.1. Міжнародні вимоги щодо забезпечення якості медичної допомоги. - С. 14
2.2. Національні вимоги щодо забезпечення якості медичної допомоги. - С. 19
Розділ 3. Передумови підвищення вимог до якості медичної допомоги. - С. 24
3.1. Проблеми неефективності медицини в різних країнах. - С. 24
3.2. Причини неефективності медицини та види лікарських помилок. - С. 27
Розділ 4. Якість медичної допомоги. - С. 30
4.1. Історія розвитку якості медичної допомоги. - С. 30
4.2. Поняття якості медичної допомоги. - С. 39
4.3. Показники якості медичної допомоги. - С. 42
4.4. Оцінювання якості та ефективності медичної допомоги. - С. 47
4.5. Контроль якості медичної допомоги в закладах охорони здоров’я. - С. 51
4.6. Ліцензування, акредитація та сертифікація системи якості. - С. 53
4.7. Спільні та відмінні риси акредитації і сертифікації системи управління якістю в організаціях із надання медичної допомоги. - С. 61
Розділ 5. Система управління якістю в організаціях із надання медичної допомоги відповідно до ISO 9001:2015. - С. 63
5.1. Загальні вимоги до впровадження системи управління якістю в організаціях із надання медичної допомоги відповідно до ISO 9001:2015. - С. 63
5.2. Проблеми, що сповільнюють упровадження системи управління якістю в медичній організації. - С. 65
5.3. Порівняння структур ISO 9001:2008 та ISO 9001:2015. - С. 66
Розділ 6. Порівняння змісту та принципів стандартів ISO 9001:2008 та ISO 9001:2015. - С. 68
6.1. Характеристика нової ідеології ISO 9001:2015 (Вступ). - С. 68
6.1.1. Цикл PDCA. - С. 68
6.1.2. Ризик-орієнтоване мислення та можливості. - С. 70
6.1.3. Процесний підхід. - С. 72
6.1.4. Принципи управління якістю та їх застосування в організаціях із надання медичної допомоги. - С. 74
6.1.5. Порівняння базових принципів системи управління якістю згідно з ISO 9001:2008 та ISO 9001:2015. - С. 76
6.1.6. Взаємозв’язок з іншими стандартами системи управління якістю. - С. 77
Розділ 7. Характеристика базових принципів системи управління якістю. - С. 79
7.1. Принцип 1. Орієнтація на замовника. - С. 79
7.2. Принцип 2. Лідерство керівництва. - С. 79
7.3. Принцип 3. Залучення працівників організації. - С. 81
7.4. Принцип 4. Процесний підхід. - С. 81
7.5. Принцип 5. Поліпшення. - С. 93
7.6. Принцип 6. Ухвалення рішень на підставі фактів. - С. 94
7.7. Принцип 7. Взаємовигідні відносини з постачальниками. - С. 95
Розділ 8. Характеристика основних розділів ISO 9001:2015. - С. 97
8.1. Характеристика розділів № 1–10 ISO 9001:2015. - С. 97
8.1.1. Сфера застосування (розділ 1 ISO 9001:2015). - С. 97
8.1.2. Нормативні посилання. - С. 97
8.1.3. Терміни та визначення понять. - С. 97
8.1.4. Cередовище організації (розділ 4 ISO 9001:2015). - С. 98
8.1.5. Визначення стратегії (стратегічного плану) організації, стратегічних цілей та заходів для їх досягнення. - С. 104
8.1.6. Розуміння потреб та очікувань зацікавлених сторін. - С. 107
8.1.7. Визначення сфери застосування системи управління якістю. - С. 110
8.1.8. Система управління якістю та її процеси. - С. 112
Розділ 9. Лідерство. - С. 115
9.1. Лідерство та прихильність. - С. 115
9.2. Політика. Розроблення політики у сфері якості. - С. 116
9.3. Функції, обов’язки та повноваження керівництва в межах організації. - С. 117
Розділ 10. Планування системи управління якістю (розділ 6 ISO 9001:2015). - С. 119
10.1. Дії щодо ризиків і можливостей. - С. 119
10.2. Цілі у сфері якості та планування для їх досягнення. - С. 125
10.3. Планування досягнення цілей у сфері якості. - С. 129
10.4. Введення в дію і документування планів з якості. - С. 131
Розділ 11. Підтримання системи управління якістю (розділ 7 ISO 9001:2015). - С. 133
11.1. Ресурси. - С. 133
11.2. Профіль компетенцій медичного персоналу у сфері якості. - С. 135
11.3. Задокументована інформація, необхідна для функціонування системи управління якістю. - С. 138
Розділ 12. Виробництво (розділ 8 ISO 9001:2015). - С. 144
Розділ 13. Оцінювання дієвості (розділ 9 ISO 9001:2015). - С. 149
13.1. Моніторинг та вимірювання. - С. 150
13.2. Внутрішній аудит. - С. 155
Розділ 14. Поліпшування (розділ 10 ISO 9001:2015). - С. 161
14.1. Планування поліпшування. - С. 164
14.2. Складання блок-схеми процесу. - С. 164
14.3. Збирання, систематизація і подання даних та інформації. - С. 166
14.4. Оцінювання ефективності системи управління якістю в лікарні. - С. 167
14.5. Ефективність обслуговування пацієнтів. - С. 170
14.6. Інформація про згоду пацієнта. - С. 172
14.7. Ідентифікація пацієнтів. - С. 172
Розділ 15. Характеристика етапів розроблення системи управління якістю. - С. 175
15.1. Підготовчі етапи створення системи управління якістю в лікарнях. - С. 175
15.2. Етапи впровадження системи управління якістю. - С. 177
Розділ 16. Сертифікація системи управління якістю. - С. 182