Як підготувати проектну пропозицію на конкурси європейських дослідницьких програм

Як підготувати проектну пропозицію на конкурси європейських дослідницьких програм [за проектом програми ЄС з досліджень та інновацій "Горизонт 2020"] : методичні рекомендації / І. І. Білан [та ін.]. - Київ : Академперіодика, 2019. - 78 с.
001
Академперіодика
2019
78

Представлене видання є своєрідним керівництвом для підготовки проектних пропозицій на конкурси європейських наукових та науково-технічних програм, насамперед, рамкових програм Європейської комісії. В окремих розділах розглянуті підходи та принципи складання проектної заявки, пошуку партнерів для формування міжнародного консорціуму, питання захисту прав інтелектуальної власності, створеної під час виконання проектів, політика ЄС щодо відкритого доступу до результатів проектів, а також окремі розділи рамкових програм. Книга розрахована на дослідників, представників промислового, управлінського, громадського секторів, малого та середнього бізнесу, зацікавлених у міжнародному співробітництві, аспірантів та молодих науковців.
Зміст:
Чемеріс, О. А. Логіко-структурний підхід для підготовки проектних пропозицій / О. А. Чемеріс. - С. 14
Білан, І. І. Новий портал ЄС: фінансування та тендери. Пошук тематичних конкурсів і розміщення інформації про можливості участі у них / І. І. Білан. - С. 21
Смалько, П. Я. Пошук партнерів для участі у проектах програми "Горизонт 2020" / П. Я. Смалько, О. Я. Гороховатська. - С. 36
Міщук, Я. Р. Що таке Європейська Дослідницька Рада та як отримати її грант / Я. Р. Міщук. - С. 47
Гороховатська, М. Я. Дослідницька інфраструктура у програмі "Горизонт 2020" / М. Я. Гороховатська. - С. 57
Шахбазян, К. С. Охорона прав інтелектуальної власності у програмі "Горизонт 2020" / К. С. Шахбазян. - С. 66
Шахбазян, К. С. Політика відкритого доступу у програмі "Горизонт 2020" / К. С. Шахбазян. - С. 70