Якість вищої медичної освіти (до 60-ти річчя ТДМУ)

Якість вищої медичної освіти (до 60-ти річчя ТДМУ) / А. В. Вихрущ [та ін.]; за ред. А.Г. Шульгая, Н.О. Федчишин ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2017. - 480 с. : іл. - Бібліогр.: с. 467-468.
Б-97587

У монографії узагальнено теоретичні та практичні аспекти якості вищої медичної освіти, з'ясовано стандарти і моделі якісної підготовки медиків в історичній ретроспективі, закцентовано увагу на особливостях та модифікаціях медичної освіти в країнах Європи й Америки, розглянуто методологічні засади неперервної медичної освіти, проаналізовано складові професійного формування компетентності лікаря.
Зміст:
Вихрущ, А. В. Вступ / А. В. Вихрущ. - С. 5
Розділ І. Теоретичні основи професійного розвитку майбутніх лікарів у вищих навчальних закладах. - С. 7
Саварин, Т. В. 1.1. Модель якісної підготовки медиків на західноукраїнських землях: ретроспективний аналіз / Т. В. Саварин. - С. 7
Гаврищак, І. І. 1.2. До витоків вищої медичної освіти в Європі: становлення та розвиток / І. І. Гаврищак. - С. 30
Бобак, М. І. 1.3. Викладання іноземних мов в історичній ретроспективі в контексті якісної підготовки майбутнього лікаря / М. І. Бобак. - С. 55
Сокол, М. О. 1.4. Єдність тріади понять «людина-індивід-особистість» як невід’ємна складова професії лікаря / М. О. Сокол. - С. 67
Розділ ІІ. Вища медична освіта в контексті компаративістики. - С. 86
Горпініч, Т. І. 2.1. Особливості оцінки якості вищої освіти в Європі та США / Т. І. Горпініч. - С. 86
Єлагіна, Н. І. 2.1. Професійно-педагогічна компетентність викладачів вищих медичних закладів Канади та США / Н. І. Єлагіна, А. В. Вихрущ. - С. 104
Колодницька, О. Д. 2.3. Професійна підготовка медсестер у контексті транснаціональної вищої освіти Канади / О. Д. Колодницька. - С. 122
Кітура, Г. Я. 2.4. Іншомовна компетентність як феномен формування культури майбутнього лікаря в системі медичної освіти / Г. Я. Кітура. - С. 140
Розділ III. Практичні аспекти якісної підготовки лікаря у європейських країнах. - С. 158
Федчишин, Н. О. 3.1. Концепт забезпечення якості вищої медичної освіти: досвід України й традиції Німеччини / Н. О. Федчишин, А. В. Бичок. - С. 158
Кліщ, Г. І. 3.2. Розвиток професійної компетентності майбутніх лікарів в медичних університетах Австрії / Г. І. Кліщ, І. М. Кліщ. - С. 177
Кічула, М. Я. 3.3. Якість вищої освіти в Польщі та Україні / М. Я. Кічула. - С. 196
Прокоп, І. А. 3.4. Професійна підготовка лікарів-бакалаврів у вищих медичних школах Великої Британії / І. А. Прокоп. - С. 218
Пермякова, О. Г. 3.5. Якість медичної освіти: досвід Франції / О. Г. Пермякова. - С. 245
Розділ IV. Акмеологічні засади неперервної медичної освіти. - С. 267
Платаш, Л. Б. 4.1. Моделювання безпечного інклюзивного середовища якісної освіти осіб з особливими потребами / Л. Б. Платаш. - С. 267
Паласюк, Г. Б. 4.2. Підвищення якості професійної освіти медичних сестер в Австрії в контексті неперервної освіти / Г. Б. Паласюк. - С. 312
Олексій, К. Б. 4.3. Тенденції якості післядипломної медичної освіти: європейський контекст / К. Б. Олексій. - С. 339
Царик, О. М. 4.4. Культура мовлення як основа допрофесійної підготовки фахівців / О. М. Царик. - С. 355
Гуменна, І. Р. 4.1. Формування професійної комунікації майбутніх лікарів у вищих медичних навчальних закладах / І. Р. Гуменна. - С. 380
Розділ V. Система формування іншомовної компетентності лікаря у контексті забезпечення якості медичної освіти. - С. 395
Нахаєва, Я. М. 5.1. Особливості професійно-мовленнєвої підготовки майбутніх лікарів до використання латинської термінології / Я. М. Нахаєва. - С. 395
Ворона, І. І. 5.2. Удосконалення якості медичної освіти крізь призму формування термінологічної компетентності майбутніх лікарів у процесі вивчення латинської мови / І. І. Ворона. - С. 412
Корольова, Т. В. 5.3. Вплив іншомовної комунікації на якість формування професійно-етичної культури майбутніх лікарів / Т. В. Корольова. - С. 432
Кучма, М. О. 5.4. Технології вивчення іншомовної лексики студентами-медиками / М. О. Кучма. - С. 454
Гомахів, М. В. 5.5. Англомовна відео лекція як інструмент підвищення рівня іншомовної та фахової компетентності студентів-медиків / М. В. Гомахів. - С. 468
Федчишин, Н. О. Висновки / Н. О. Федчишин. - С. 478