Єдиний медичний простір та військова медицина

Єдиний медичний простір та військова медицина / В. О. Жаховський, В. Г. Лівінський ; НДІ пробл. війск. медицини Укр. військ.-мед. акад. МО України. - Київ : Вид-во Людмила, 2018. - 339 с. : табл., іл. - (Україніка). - Бібліогр.: с. 246-268.
Б-98027
Жаховський, В. О.

У виданні проаналізовано історичні аспекти розвитку системи медичного забезпечення військ, стан і проблеми медичного забезпечення ЗС України на початку та в різні періоди АТО, розкриваються їх причини та пропонуються шляхи вирішення. Аналізуються нормативно-правові засади реформування охорони здоров'я в Україні та його вплив на розвиток військової охорони здоров'я, а також роль та значення цивільних закладів охорони здоров'я в системі медичного забезпечення військ.

Зміст:
Розділ 1. Медичне забезпечення військовослужбовців і цивільного населення під час воєн та збройних конфліктів: історичні аспекти. - С. 15
1.1. Надання медичної допомоги пораненим під час воєн і збройних конфліктів у дорадянському періоді. - С. 15
1.2. Організація медичного забезпечення військовослужбовців у Радянській Армії. - С. 20
1.3. Формування системи медичного забезпечення Збройних Сил України. - С. 30
1.4. Іноземний досвід медичного забезпечення військ. - С. 40
Розділ 2. Організація та стан медичного забезпечення військ під час АТО на сході України. - С. 57
Розділ 3. Нормативно-правові засади регулювання охорони здоров’я військовослужбовців. - С. 79
Розділ 4. Загальні положення медичного забезпечення військ. - С. 92
4.1. Організація медичного забезпечення Збройних Сил України у мирний час. - С. 98
4.2. Організація медичного забезпечення Збройних Сил України в особливий період. - С. 108
Розділ 5. Концепція розвитку лікувально-евакуаційних заходів в системі медичного забезпечення Збройних Сил України. - С. 121
Розділ 6. Реформування охорони здоров’я в Україні та медичне забезпечення Збройних Сил України. - С. 137
6.1. Стан охорони здоров’я в Україні. - С. 137
6.2. Світовий досвід організації охорони здоров’я. - С. 145
6.3. Досвід країн Східної та Центральної Європи щодо запровадження системи медичного страхування. - С. 162
6.4. Перспективи та напрями реформування охорони здоров’я в Україні. - С. 169
Розділ 7. Роль та місце цивільних закладів охорони здоров’я в системі медичного забезпечення військ. - С. 184
Розділ 8. Єдиний медичний простір як елемент формування медичного потенціалу держави. - С. 219
Додаток 1. Проект Воєнно-медичної доктрини України. - С. 269
Додаток 2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 352-р “Деякі питання медичного забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та поліцейських, які беруть участь в антитерористичній операції”. - С. 282
Додаток 3. Наказ Міністерства оборони України та Міністерства охорони здоров’я України від 7.02.2018 р. №49/180 “Про визначення механізму надання вторинної (спеціалізованої) і третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги військовослужбовцям, які беруть участь в антитерористичній операції”, що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.02.2018 р. за № 252/31704. - С. 284
Додаток 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 травня 2017 року №412 “Про утворення Координаційного центру з питань організації діяльності медичних служб сил оборони та органів і закладів охорони здоров’я. - С. 290
Додаток 5. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 05.01.2017 р. №6 “Про затвердження переліків лікарських засобів та медичних виробів, які повинні бути в складі аптечок медичних загальновійськових індивідуальних, аптечки автомобільної загальновійськової, наплічника медичного загальновійськового санітара та наплічника медичного загальновійськового санітарного інструктора”, що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.02.2017 р. за № 113/29981. - С. 296
Додаток 6. Проект Принципів і політики медичного забезпечення Сил оборони. - С. 306
Додаток 7. Проект Концепції розвитку лікувально-евакуаційних заходів в системі медичного забезпечення Збройних Сил України. - С. 328