Єдиний медичний простір України

Сіделковський О. Л. Єдиний медичний простір України: адміністративно-правові засади створення / О. Л. Сіделковський. - Київ : Чалчинська Н.В., 2020. - 325 с.
Б-99674
Сіделковський О. Л.
Чалчинська Н.В.
2020
325

Монографія присвячена комплексному дослідженню адміністративно-правових засад створення єдиного медичного простору України. Проаналізовано єдиний медичний простір як об’єкт адміністративно-правової науки, досліджено адміністративно-правові принципи його формування та функціонування. Розкрито адміністративно-правові засади формування та реалізації публічної політики у контексті єдиного медичного простору України. Особлива увага приділена приватним медичним закладам як важливій складовій даного простору. Запропоновано шляхи удосконалення адміністративно-правового забезпечення єдиного медичного простору України.
Зміст:
Розділ 1. Єдиний медичний простір як об’єкт адміністративно-правової науки. - С. 9
1.1. Теоретико-методологічні та історіографічні аспекти дослідження. - С. 9
1.2. Адміністративно-правова характеристика сучасної системи охорони здоров'я в Україні. - С. 24
1.3. Єдиний медичний простір України: правова сутність, ознаки, складові частини. - С. 42
Розділ 2. Адміністративно-правові принципи єдиного медичного простору України. - С. 56
2.1. Загальна система та класифікація адміністративно-правових принципів єдиного медичного простору України. - С. 56
2.2. Принципи формування та принципи функціонування єдиного медичного простору України: сутність, спільні риси та відмінності. - С. 65
2.3. Характеристика окремих адміністративно-правових принципів єдиного медичного простору України. - С. 79
Розділ 3. Адміністративно-правові засади формування та реалізації публічної політики у контексті єдиного медичного простору України. - С. 102
3.1. Поняття та адміністративно-правова сутність публічної політики у контексті єдиного медичного простору України. - С. 102
3.2. Суб'єкти формування та реалізації публічної політики у сфері охорони здоров'я та медичної діяльності: ознаки, класифікація, правовий статус. - С. 114
3.3. Міністерство охорони здоров'я України як ключовий суб’єкт публічної політики у сфері медичної діяльності: роль та значення щодо формування єдиного медичного простору України. - С. 122
3.4. Комунальні та відомчі заклади охорони здоров'я та їх роль у формуванні та функціонуванні єдиного медичного простору. - С. 129
3.5. Громадські об’єднання як елемент правового впливу на формування публічної політики стосовно єдиного медичного простору України. - С. 139
Розділ 4. Приватні медичні заклади як важлива складова єдиного медичного простору України: адміністративно-правовий вимір. - С. 159
4.1. Поняття, соціальна роль та місце приватних закладів охорони здоров'я у рамках єдиного медичного простору України. - С. 159
4.2. Надання медичних послуг у рамках приватної медицини в системі первинної ланки медичної допомоги: адміністративно-правове регулювання. - С. 170
4.3. Ключові напрями посилення співпраці приватної та державної (комунальної) систем охорони здоров'я з позицій реалізації прав пацієнтів. - С. 184
Розділ 5. Шляхи удосконалення адміністративно-правового забезпечення єдиного медичного простору України. - С. 205
5.1. Ключові організаційно-правові кроки з удосконалення єдиного медичного простору України. - С. 205
5.2. Зарубіжний досвід реалізації проектів єдиного медичного простору: адміністративно-правові засади. - С. 226
5.3. Нормативно-правове супроводження функціонування українського єдиного медичного простору в умовах медичної реформи. - С. 242