Zaburzenia oddychania podczas snu w praktyce

Zaburzenia oddychania podczas snu w praktyce / dar. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie ; red. nauk. : M. Tażbirek, W. Pierzchała. - Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019. - X, 221 s.
S 11716
PZWL Wydawnictwo Lekarskie
2019
X, 221

Spis treści:
Wichniak, A. 1. Dlaczego śpimy? Sen i jego znaczenie / A. Wichniak. - С. 1
Tażbirek, M. 2. Podział zaburzeń oddychania podczas snu i zasady ich różnicowania / M. Tażbirek, W. Pierzchała. - С. 7
3. Obturacyjny bezdech podczas snu (OBS). - С. 21
Robert, P. Skomro R. P. 4. Centralny bezdech podczas snu (CBS) / P. Skomro R. P. Robert. - С. 85
5. Zespoły hipowentylacji podczas snu. - С. 95
Radliński, J. 6. Podstawy kodowania snu / J. Radliński. - С. 115
7. Przypadki kliniczne. - С. 161