Zachowanie płodności w chorobach nowotworowych

Zachowanie płodności w chorobach nowotworowych / red. nauk. : K. Pankiewicz, G. Szewczyk. - Warszawa : Medical Tribune Polska, 2019. - 103 s.
L 5960
Medical Tribune Polska
2019
103

Spis treści:
Maciejewski. Epidemiologia nowotworów okresu reprodukcyjnego / Maciejewski. - С. 9
Raciborska, A. Nowotwory u dzieci i młodzieży / A. Raciborska, Rogowska. - С. 18
Filipp, E. Wpływ leczenia onkologicznego na płodność / E. Filipp. - С. 24
Pankiewicz, K. Zamrażanie zarodków i komórek jajowych / K. Pankiewicz. - С. 33
Pankiewicz, K. Zamrażanie tkanki jajnikowej / K. Pankiewicz. - С. 41
Sachadel, K. Transpozycja jajników / K. Sachadel. - С. 54
Szewczyk, G. Leczenie oszczędzające płodność w nowotworach ginekologicznych / G. Szewczyk, K. Pankiewicz. - С. 66
Miedzińska, M. Supresja hormonalna jajników w trakcie chemioterapii / M. Miedzińska. - С. 81
Pankiewicz, K. Markery oceny płodności u kobiet leczonych onkologicznie / K. Pankiewicz. - С. 86
Źolnierek, J. Metody zachowania płodności u mężczyzn / J. Źolnierek. - С. 95