Загальна хірургія

Загальна хірургія : підручник для студентів вищих навчальних закладів / В. П. Андрющенко [та ін.] ; за ред.: Я.С. Березницького [та ін.]. - Вінниця : Нова Кн., 2018. - 342 с. : табл., іл. - Дод.: с. 335-337. - Бібліогр.: с. 334.
В-9811

Поряд з питаннями організації хірургічної допомоги, обстеження та нагляду за хірургічними хворими, у підручнику наведено основні термінологічні, діагностичні та лікувальні принципи надання медичної допомоги хворим з проявами основних, соціально значущих хірургічних захворювань. Матеріал у підручнику структурований, із чітким виділенням основних розділів теми, та викладений відповідно до професійно орієнтованих завдань, затверджених галузевих стандартів. Кожний розділ теми представлений в алгоритмізованому вигляді.

Зміст:
Розділ І. Основи організaції хірургічної допомоги. - С. 8
1.1. Загальні принципи організації хірургічної допомоги. - С. 9
Загальні питання термінології та організації медичної допомоги. - С. 9
Загальні питання, термінологія та періоди хірургічного лікування. - С. 11
Передопераційний період. - С. 12
Інтраопераційний період. - С. 14
Післяопераційний період. - С. 15
1.2. Догляд за хірургічним хворим. - С. 20
Загальні принципи догляду за хворими. - С. 20
Загальний догляд за хворими. - С. 21
Методи введення лікарських препаратів. - С. 27
Постін'єкційні ускладнення. - С. 32
Застосування найпростіших лікувальних процедур. - С. 33
Спеціальний догляд за оперованими хворими. - С. 40
Операції на грудній стінці та органах грудної порожнини. - С. 40
Операції на черевній стінці та органах черевної порожнини. - С. 41
Урологічні операції. - С. 41
Проктологічні операції. - С. 42
Догляд за тяжкохворими та агонуючими хворими. - С. 43
1.3. Десмургія. - С. 45
Десмургія — поняття про пов'язку, перев'язку та перев'язні засоби. - С. 45
Класифікація пов'язок. - С. 45
Бинт і його елементи, правила накладання бинтових пов'язок. - С. 46
Техніка накладання бинтових, косинкових, пращоподібних, клейових пов'язок і пов'язок із трубчасто-еластичних бинтів. - С. 47
1.4. Асептика та антисептика. - С. 67
Загальні положення і термінологія. - С. 67
Основи сучасної асептики. - С. 67
Основні шляхи поширення інфекції та її профілактика. - С. 68
Повітряно-краплинна інфекція та її профілактика. - С. 68
Профілактика контактної інфекції та стерилізація. - С. 69
Загальні принципи стерилізації. - С. 69
Фізичні методи стерилізації. - С. 70
Хімічні методи стерилізації. - С. 71
Окремі питання стерилізації. - С. 71
Імплантаційна інфекція та її профілактика. - С. 75
Ендогенна інфекція та її профілактика. - С. 76
Госпітальна інфекція та її профілактика. - С. 77
Проблема ВІЛ-інфекції та інших трансмісійних інфекцій в хірургії. - С. 77
Алгоритм дій медпрацівників у разі медичної аварії. - С. 79
Основи і види сучасної антисептики. - С. 80
Механічна антисептика. - С. 80
Фізична антисептика. - С. 81
Хімічна антисептика. - С. 82
Біологічна антисептика. - С. 83
Класичні принципи раціональної антибіотикотерапії. - С. 83
1.5. Загальні уявлення про біль, знеболення, інтенсивну терапію невідкладних станів, серцево-легеневу та церебральну реанімацію. - С. 85
Термінологічні дефініції спеціальності "Анестезіологія та інтенсивна терапія". - С. 85
Основні уявлення про біль в хірургічній практиці. - С. 87
Знеболення: термінологія і загальні питання. - С. 88
Методи анестезії. - С. 88
Термінальна (місцева) анестезія. - С. 88
Деякі периферичні блокади місцевими анестетиками. - С. 91
Блокада міжреберних нервів. - С. 91
Ретромамарна новокаїнова блокада. - С. 92
Коротка новокаїнова блокада. - С. 92
Внутрішньотазова блокада за Школьником-Селівановим. - С. 92
Післяопераційний біль та основні принципи його усунення. - С. 93
Загальні поняття про біль, пов'язаний з оперативним втручанням, його механізми та принципи знеболювання залежно від виду та обсягу оперативного втручання. - С. 93
Загальні принципи організації інтенсивної терапії. - С. 97
Загальні питання діагностики та інтенсивної терапії гострої дихальної недостатності. - С. 100
Загальні питання діагностики та інтенсивної терапії гострої серцево-судинної недостатності та шоків. - С. 105
Крововтрата та гіповолемічний шок. - С. 107
Термінальні стани та патофізіологія вмирання і клінічної смерті. - С. 110
Передагонія. - С. 111
Термінальна пауза. - С. 111
Агонія. - С. 112
Види смерті. - С. 113
Клінічна смерть. - С. 113
Соціальна смерть. - С. 114
Комплекс серцево-легеневої і церебральної реанімації. - С. 114
Базові реанімаційні заходи (BLS). - С. 114
Друга стадія реанімації (ACLS). - С. 117
Контрольні питання до розділу 1. - С. 121
Розділ II. Загальні питання хірургічної патології. - С. 124
2.1. Термінологія, діагностика і лікування кровотеч. - С. 125
Загальні питання кровотечі та принципи її класифікації. - С. 125
Клініка гострої та хронічної кровотечі. - С. 127
Зупинка кровотечі. - С. 129
2.2. Рани та рановий процес. - С. 133
Загальні поняття про рани і рановий процес. - С. 133
Види загоєння ран та фази перебігу ранового процесу. - С. 136
Принципи лікування ран. - С. 140
Лікування операційних ран. - С. 141
Лікування свіжоінфікованих ран. - С. 141
Лікування гнійних ран. - С. 143
2.3. Бойова хірургічна травма (догоспітальна допомога). - С. 146
2.4. Термічні, хімічні ураження та холодова травма. - С. 156
Термінологія термічних та хімічних уражень. - С. 156
Термічні опіки. - С. 156
Опікова хвороба. - С. 161
Місцеве лікування опікових ран. - С. 164
Особливості догляду за хворим при лікуванні опіків. - С. 165
Методи реабілітації хворих з опіками. - С. 166
Хімічні опіки. - С. 167
Холодова травма. - С. 168
2.5. Некрози, нориці, виразки. - С. 173
Некроз (місцева смерть тканин). - С. 173
Гангрена. - С. 176
Нориці. - С. 177
Виразки. - С. 179
2.6. Основи клінічної онкології. - С. 182
Термінологія і класифікація новоутворень. - С. 182
Загальна симптоматологія і діагностика новоутворень. - С. 184
Принципи лікування пухлин. - С. 188
Профілактика і рання діагностика пухлин. - С. 190
Контрольні питання до розділу 2. - С. 192
Розділ III. Клінічна трансфузіологія. - С. 196
3.1. Загальні питання трансфузіології. - С. 197
3.2. Імунологічні основи гемотрансфузії. - С. 198
Поняття про групові антигени та антитіла крові. - С. 198
3.3. Система групи крові АВ0. - С. 200
Групи крові за системою АВ0. - С. 200
Визначення групової приналежності крові за системою АВ0. - С. 201
Визначення групи крові моноклональними антитілами. - С. 201
Визначення групи крові перехресним методом (подвійною реакцією). - С. 202
3.4. Антигенна система резус-фактора. - С. 204
Антигенна система резус-фактора. - С. 204
Визначення резус-належності крові моноклональними антитілами (цоліклонами). - С. 204
Помилки при визначенні групи крові за системою АВ0 та резус-належності крові. - С. 205
3.5. Методи переливання компонентів та препаратів крові. - С. 206
3.6. Техніка переливання компонентів та препаратів крові. - С. 208
3.7. Сучасні підходи до гемотрансфузійної терапії. - С. 212
Класифікація трансфузійних середовищ. - С. 212
Компоненти крові. - С. 212
Препарати крові. - С. 214
3.8. Ускладнення трансфузійної терапії. - С. 216
3.9. Донорство. - С. 221
3.10. Юридичні аспекти гемотрансфузій. - С. 222
Юридичні аспекти гемотрансфузій. - С. 222
Контрольні питання до розділу 3. - С. 225
Розділ IV. Хірургічна інфекція. - С. 226
Загальні питання розвитку, діагностики та лікування запальних і гнійних захворювань. - С. 227
4.1. Гнійні захворювання шкіри та підшкірної клітковини. - С. 229
Гнійні захворювання шкіри та підшкірної клітковини (фурункул, карбункул, абсцес). - С. 229
Флегмона. - С. 232
Гідраденіт. - С. 234
Бешиха. - С. 235
Еризипелоїд. - С. 237
4.2. Запальні захворювання лімфатичних судин і вузлів. - С. 239
Лімфангіт. - С. 239
Лімфаденіт. - С. 240
4.3. Гнійно-запальні захворювання пальців і кисті. - С. 242
Панарицій (гнійні процеси пальців кисті). - С. 243
Гнійні захворювання кисті. - С. 249
4.4. Запальні захворювання залозистих органів. - С. 252
Мастит. - С. 252
Лактаційний мастит. - С. 252
Паротит. - С. 254
4.5. Гнійні захворювання кісток і суглобів. - С. 256
Загальні питання розвитку, діагностики і лікування остеомієліту. - С. 256
Гематогенний остеомієліт. - С. 258
Післятравматичний остеомієліт. - С. 260
Гнійні захворювання суглобів. - С. 261
Гострий гнійний артрит. - С. 261
Гострий гнійний бурсит. - С. 263
4.6. Анаеробна інфекція. - С. 265
Клостридіальна хірургічна інфекція (газова гангрена). - С. 265
Неклостридіальна анаеробна хірургічна інфекція. - С. 268
4.7. Специфічна хірургічна інфекція. - С. 270
Правець. - С. 270
Сибірка. - С. 273
Дифтерія ран. - С. 274
Контрольні питання до розділу 4. - С. 276
Розділ V. Загальні питання обстеження хворого. - С. 279
5.1. Послідовність і методологія обстеження хірургічного хворого. - С. 280
Скарги хворого. - С. 280
Характеристика болю за локалізацією. - С. 281
Блювання. - С. 282
Гикавка. - С. 283
Печія. - С. 283
Дисфагія. - С. 284
Відрижка. - С. 284
Регургітація. - С. 284
Порушення спорожнювання товстої кишки. - С. 284
Порушення сечовипускання. - С. 284
Порушення менструального циклу. - С. 284
Анамнез захворювання. - С. 285
Історія життя пацієнта. - С. 286
Оцінка загального стану хворого. - С. 286
5.2. Методика фізикального обстеження хворого. - С. 288
Шкіра і видимі слизові оболонки. - С. 288
Лімфатичні вузли. - С. 288
М'язова система і кістково-суглобовий апарат. - С. 288
Голова і обличчя. - С. 289
Шия. - С. 289
Грудна клітка. - С. 289
Органи дихання. - С. 290
Серцево-судинна система. - С. 290
Живіт. - С. 291
Органи травлення. - С. 291
Пряма кишка і періанальна ділянка. - С. 292
Сечовидільна система. - С. 292
Нервова система і психічний статус. - С. 293
Дослідження місцевого статусу. - С. 293
5.3. Додаткові методи обстеження хворого. - С. 295
Лабораторні методи дослідження. - С. 295
Інструментальні методи дослідження. - С. 296
Ендоскопічні методи дослідження. - С. 296
Ультразвукові методи дослідження. - С. 300
Рентгенологічні і радіологічні методи дослідження. - С. 301
5.4. Документування стану обстежуваного хворого. - С. 306
Контрольні питання до розділу 5. - С. 307
Контрольні тести. - С. 309