Загальна хірургія

Загальна хірургія : підруч. для студентів 3 курсів вищ. навч. закл. мед. профілю III-IV рівнів акредитації / за ред. : Я. С. Березницького [та ін.]. - 2-ге вид. - Вінниця : Нова кн., 2020. - 342 с. - (Національний підручник).
В-10124
Нова книга
2020
342

У підручнику викладено: загальні практики з питань вивчення та засвоєння основних розділів загальної хірургії; організацію хірургічної допомоги; обстеження та нагляд за хворими; діагностичні та лікувальні принципи надання медичної допомоги хворим з травмами основних, соціально значущих хірургічних захворювань.
Зміст:
Розділ 1. Основи організації хірургічної допомоги. - С. 9
1.1. Загальні принципи організації хірургічної допомоги. - С. 9
1.2. Догляд за хірургічними хворими. - С. 20
1.3. Десмургія. - С. 45
1.4. Асептика та антисептики. - С. 67
1.5. Загальні уявлення про біль, знеболення, інтенсивну терапію невідкладних станів, серцево-легеневу та церебральну реанімацію. - С. 85
Розділ 2. Загальні питання хірургічної патології. - С. 125
2.1. Термінологія, діагностика і лікування кровотеч. - С. 125
2.2. Рани та рановий процес. - С. 133
2.3. Бойова хірургічна травма (догоспітальна допомога). - С. 146
2.4. Термічні, хімічні ураження та холодова травма. - С. 156
2.5. Некрози, нориці, виразки. - С. 173
2.6. Основи клінічної онкології. - С. 182
Розділ 3. Клінічна трансфузіологія. - С. 197
3.1. Загальні питання трансфузіології. - С. 197
3.2. Імунологічні основи гемотрансфузії. - С. 198
3.3. Система групи крові АВО. - С. 200
3.4. Антигенна система резус-фактора. - С. 204
3.5. Методи переливання компонентів та препаратів крові. - С. 206
3.6. Техніка переливання компонентів та препаратів крові. - С. 208
3.7. Сучасні підходи до гемотрансфузійної терапії. - С. 212
3.8. Ускладнення трансфузійної терапії. - С. 216
3.9. Донорство. - С. 221
3.10. Юридичні аспекти гемотрансфузій. - С. 222
Розділ 4. Хірургічна інфекція. - С. 227
4.1. Гнійні захворювання шкіри та підшкірної клітковини. - С. 229
4.2. Запальні захворювання лімфатичних судин і вузлів. - С. 239
4.3. Гнійно-запальні захворювання пальців і кисті. - С. 242
4.4. Запальні захворювання залозистих органів. - С. 252
4.5. Гнійні захворювання кісток і суглобів. - С. 256
4.6. Анаеробна інфекція. - С. 265
4.7. Специфічна хірургічна інфекція. - С. 270
Розділ 5. Загальні питання обстеження хворого. - С. 280
5.1. Послідовність і методологія обстеження хірургічного хворого. - С. 280
5.2. Методика фізикального обстеження хворого. - С. 288
5.3. Додаткові методи обстеження хворого. - С. 295
5.4. Документування стану обстежуваного хворого. - С. 306