Захарія Катерина Андріївна

Захарія Катерина Андріївна – засновниця кафедри клінічної лабораторної діагностики Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. До 90-ліття з дня народження. Київ, 2017. – 99 с. Біобібліографічний покажчик містить науковий доробок професора, засновниці кафедри клінічної лабораторної діагностики Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького К. А. Захарії, який відображає наукові праці, біографічні дані та матеріали про неї. Видання розраховане на спеціалістів медичної галузі та всіх, хто цікавиться питаннями історії медичної науки, освіти.
Читати Біобібліографічний покажчик