Zakażenia układu moczowego u dzieci

Zakażenia układu moczowego u dzieci / pod red. M. Litwina. - 2e wyd. - Warszawa : Medical Tribune Polska, 2018. - 166 s.
L 5956
Medical Tribune Polska
2018
166

Spis treści:
Litwin, M. Wiadomości podstawowe / M. Litwin. - С. 9
Litwin, M. Epidemiologia zakażeń układu moczowego u dzieci i młodzieży / M. Litwin. - С. 17
Litwin, M. Etiologia zakażeń układu moczowego / M. Litwin. - С. 23
Litwin, M. Patogeneza zakażeń układu moczowego / M. Litwin. - С. 26
Litwin, M. Rozpoznawanie zakażeń układu moczowego / M. Litwin. - С. 35
Litwin, M. Czynniki zwiększające prawdopodobieństwo rozpoznania zakażenia układu moczowego / M. Litwin. - С. 48
Litwin, M. Postacie kliniczne i klasyfikacja zakażeń układu moczowego / M. Litwin. - С. 51
Litwin, M. Powikłania zakażeń układu moczowego / M. Litwin. - С. 57
Litwin, M. Odpływ pęcherzowo-moczowodowy i nefropatia refluksowa / M. Litwin. - С. 66
Zasady postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w zakażeniach układu moczowego u dzieci . - С. 103
Litwin, M. Wprowadzenie / M. Litwin. - С. 103
Niemirska, A. Zasady postępowania w zakażeniach układu moczowego u noworodków / A. Niemirska, D. Gruszfeld. - С. 106
Litwin, M. Postępowanie diagnostyczne i lecznicze u dzieci od 2 miesiąca życia / M. Litwin. - С. 111
Litwin, M. Zasady postępowania w objawowych, przebiegających z gorączką ZUM u dzieci od 6 m.ż. do 3 r.ż. / M. Litwin. - С. 121
Litwin, M. Zasady postępowania w zakażeniach układu moczowego u dzieci powyżej 3 r.ż. / M. Litwin. - С. 126
Litwin, M. Leczenie zakażeń układu moczowego / M. Litwin. - С. 134
Litwin, M. Profilaktyka zakażeń układu moczowego / M. Litwin. - С. 145
Litwin, M. Postępowanie w przypadku prenatalnie stwierdzonej wady układu moczowego / M. Litwin. - С. 155