Zarys foniatrii klinicznej

Опис: Zarys foniatrii klinicznej / dar. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie ; red. : A. Pruszewicz, A. Obrębowski. – Poznań : Wydawnictwo naukowe universytetu medycznego im. Karola Marcinkowskego, 2019. – 354 s.
Шифр ННМБУ: Z 3440
Видавець: Wydawnictwo naukowe universytetu medycznego im. Karola Marcinkowskego
Рік видання: 2019
Сторінок: 354
Spis treści:
Część 1. Podstawy teoretyczne i wiadomości ogólne dotyczące proc komunikatywnego. – С. 23
Obrebowski, A. 1. Biostruktura narządu głosu, mowy i słuchu / A. Obrebowski. – С. 23
Pruszewicz, A. 2. Podstawy fizjologii głosu, mowy i słuchu / A. Pruszewicz, A. Sinkiewicz, H. Czernijewska-Wolska. – С. 38
Demenko, G. 3. Wprowadzenie do podstaw biolingwistyki / G. Demenko. – С. 63
Kociemba, W. 4. Przydatność badań radiologicznych w foniatrii / W. Kociemba. – С. 81
Studziunska, K. 5. Problematy ka psychologiczna w foniatrii i pedoaudiologii / K. Studziunska. – С. 94
Latos-Bielenska, A. 6. Wybrane zagadnienia genetyki w foniatrii / A. Latos-Bielenska. – С. 108
Zeromski, J. 7. Problemy immunologiczne w zaburzeniach procesu komunikatywnego ze szczególnym uwzględnieniem narządu słuchu / J. Zeromski. – С. 117
Część 2. Zaburzenia głosu. – С. 125
Wiskirska-Woznica, B. 8. Badanie kliniczne narządu głosu i układu oddechowego / B. Wiskirska-Woznica, A. Pruszewicz. – С. 125
Swidzinski, P. 9. Analizy akustyczne głosu i mowy w praktyce foniatrycznej / P. Swidzinski. – С. 137
Pruszewicz, A. 10. Fizjologiczny rozwój głosu / A. Pruszewicz. – С. 149
Pruszewicz, A. 11. Zaburzenia dysplastyczne głosu / A. Pruszewicz. – С. 151
Obrebowski, A. 12. Zaburzenia głosu wieku rozwojowego / A. Obrebowski, I. Kaminska. – С. 155
Pruszewicz, A. 13. Organiczne zaburzenia głosu / A. Pruszewicz, A. Obrebowski. – С. 158
Pruszewicz, A. 14. Hormonalnie uwarunkowane zaburzenia głosu i mowy / A. Pruszewicz, A. Obrebowski. – С. 166
Pruszewicz, A. 15. Dysfonia porażenna / A. Pruszewicz, A. Obrebowski. – С. 174
Pruszewicz, A. 16. Zasady fonochirurgii / A. Pruszewicz, A. Obrebowski, W. Wojnowski. – С. 178
Pruszewicz, A. 17. Czynnościowe zaburzenia głosu / A. Pruszewicz. – С. 183
Pruszewicz, A. 18. Głos przedsionkowy / A. Pruszewicz. – С. 187
Obrebowski, A. 19. Dysfonia spastyczna / A. Obrebowski, A. Wojciechowska. – С. 189
Obrebowski, A. 20. Zaburzenia głosu śpiewaczego / A. Obrebowski, J. Krasny. – С. 191
Pruszewicz, A. 21. Zawodowe zaburzenia głosu / A. Pruszewicz, A. Obrebowski. – С. 196
Obrebowski, A. 22. Zasady leczenia, rehabilitacji i profilaktyki zaburzeń głosu / A. Obrebowski, B. Wiskirska-Woznica. – С. 199
Pruszewicz, A. 23. Problemy foniatryczne w chorobach nowotworowych krtani / A. Pruszewicz, M. Pruszewicz-Leszynska. – С. 205
Część 3. Zaburzenia mowy i języka. – С. 215
Pruszewicz, A. 24. Badanie narządu mowy / A. Pruszewicz, A. Obrebowski. – С. 215
Pruszewicz, A. 25. Zaburzenia rozwoju mowy / A. Pruszewicz. – С. 220
Pruszewicz, A. 26. Zaburzenia artykulacji / A. Pruszewicz, A. Obrebowski. – С. 228
Sekula, A. 27. Nosowanie / A. Sekula, A. Pruszewicz. – С. 232
Pruszewicz, A. 28. Zaburzenia płynności mowy / A. Pruszewicz, A. Obrebowski. – С. 238
Poplawska-Domaszewicz, K. 29. Zaburzenia mowy w chorobach neurologicznych / K. Poplawska-Domaszewicz, W. Kozubski. – С. 244
Rajewski, A. 30. Zaburzenia głosu i mowy w schorzeniach psychiatrycznych / A. Rajewski. – С. 257
Obrebowski, A. 31. Leczenie i rokowanie w ośrodkowych zaburzeniach mowy / A. Obrebowski, T. Donat-Jasiak. – С. 261
Część 4. Zaburzenia słuchu w wieku rozwojowym (pedoaudiologia). – С. 265
Sekula, A. 32. Badania przesiewowe słuchu / A. Sekula. – С. 265
Switzinski, P. 33. Metody badania słuchu w wieku rozwojowym / P. Switzinski, A. Pruszewicz, A. Obrebowski. – С. 269
Pruszewicz, A. 34. Diagnosty ka zaburzeń słuchu w wieku rozwojowym / A. Pruszewicz. – С. 281
Pruszewicz, A. 35. Etiologia zaburzeń słuchu u dzieci / A. Pruszewicz. – С. 287
Sekula, A. 36. Nagła głuchota, niedosłuch postępujący i fluktuacyjny w w ieku rozwojowym / A. Sekula, A. Obrebowski. – С. 292
Obrebowski, A. 37. Głos i mowa dziecka z uszkodzonym słuchem / A. Obrebowski, T. Wika. – С. 295
Pruszewicz, A. 38. Leczenie i rehabilitacja zaburzeń słuchu u dzieci / A. Pruszewicz, T. Donat-Jasiak, A. Obrebowski. – С. 298
Sekula, A. 39. Wskazania do chirurgicznego leczenia niedosłuchów u dzieci / A. Sekula, A. Obrebowski, W. Gawecki. – С. 302
Pruszewicz, A. 40. Aparaty słuchowe, protezowanie słuchu / A. Pruszewicz, P. Swidzinski, D. Hojan-Jezierska. – С. 305
Zebryk-Stopa, A. 41. Niewerbalne sposoby porozumiewania się / A. Zebryk-Stopa, A. Obrebowski. – С. 319
Maciejewska, B. 42. Zasady kwalifikowania dzieci z uszkodzonym słuchem do szkół / B. Maciejewska, A. Obrebowski. – С. 324
Część 5. Zaburzenia połykania w praktyce foniatrycznej. – С. 331
Obrebowski, A. 43. Zaburzenia połykania w praktyce foniatrycznej / A. Obrebowski [и др.]. – С. 331
Другие авторы: Wiskirska-Woznica B., Zebryk-Stopa A., Obrebowski Z.
Część 6. Orzecznictwo lekarskie w foniatriii audiologii. – С. 339
Obrebowski, A. 44. Orzecznictwo lekarskie w foniatrii i audiologii / A. Obrebowski, K. Tuszynski. – С. 339