Застосування інноваційних технологій в хірургічному лікуванні гнійно-некротичних ран м’яких тканин

Застосування інноваційних технологій в хірургічному лікуванні гнійно-некротичних ран м'яких тканин / О. М. Петренко [та ін.]. - Київ : LAT and K, 2018. - 254 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 243-254.
Б-98185

У розділах посібника проаналізовані сучасні принципи діагностики та вибору тактики хірургічного лікування таких патологічних станів як діабетична стопа, венозні трофічні виразки, ранові дефекти стоп внаслідок відмороження, атеросклеротичні виразки, гіпертонічні виразки, пролежні, тощо. Багато уваги приділено питанням вибору тактики лікування пацієнтів, способів виконання хірургічних втручань, в залежності від виду та характеру ураження тканин.

Зміст:
Розділ 1. Вступ. - С. 8
Розділ 2. Етіологія та патогенез ранових дефектів. - С. 11
2.1. Історичні аспекти загоєння ран. - С. 11
2.2. Патофізіологія хронічних ран та виразок. - С. 26
2.3. Класифікація хронічних ран. - С. 33
2.4. Лікування хронічних ран. - С. 36
Розділ 3. Загальна методологія та характеристика методів клінічних досліджень. - С. 43
3.1. Клінічна характеристика груп пацієнтів. - С. 43
3.2. Характеристика методів клінічних досліджень. - С. 45
Розділ 4. Ефективність (найближчі та віддалені результати) традиційного способу лікування гнійно-некротичних дефектів шкіри та м’яких тканин. - С. 51
4.1. Характер та структура гнійно-некротичних дефектів при проведенні лікування традиційним способом. - С. 51
4.2. Ефективність традиційного способу лікування гнійно-некротичних дефектів шкіри та м’яких тканин (найближчі результати). - С. 52
4.3. Ефективність традиційного способу лікування гнійно-некротичних дефектів шкіри та м’яких тканин (віддалені результати). - С. 57
Розділ 5. Вплив біоплівок на загоєння ран. - С. 64
5.1.1. Біоплівка. Загальні відомості. - С. 64
5.1.2. Структурно-функціональні особливості біоплівок бактерій. - С. 66
5.1.3. Стадії утворення біоплівок. - С. 67
5.1.4. Генетичний контроль формування плівок. - С. 69
5.1.5. Роль біоплівок в патогенезі раньових інфекцій та хронізації ран. - С. 71
5.1.6. Методи боротьби з бактеріальними біоплівками. - С. 74
5.2. Методи та матеріали. - С. 76
5.2.1. Дослідження біоплівок флегмон нижніх кінцівок. - С. 76
5.2.2. Дослідження біоплівок хронічних ран нижніх кінцівок у пацієнтів із синдромом діабетичної стопи. - С. 77
5.2.3. Ультразвукова кавітація хронічних ран. - С. 78
5.3.1. Дослідження формування біоплівок збудниками флегмон м’яких тканин кінцівок. - С. 80
5.3.2. Дослідження ролі мікробних біоплівок у хронізації ран за синдрому діабетичної стопи. - С. 85
5.3.3. Здатність ультразвукової кавітації пригнічувати ріст бактеріальних плівок у пацієнтів із ускладненнями синдрому діабетичної стопи. - С. 92
5.4. Формування біоплівок як важлива патогенетична ланка хронізації ран (підсумки до розділу). - С. 98
Розділ 6. Модуляція активності матриксних металопротеїназ як ключової ланки патофізіології хронічних ран. - С. 103
6.1. Роль протеолітичних ензимів у загоєнні ран. - С. 103
6.1.1. Загальна характеристика ММП. - С. 106
6.1.2. Участь ММП у нормальному загоєнні. - С. 111
6.1.3. ММП в хронічних ранах. - С. 114
6.1.4. Залучення екзогенних протеїназ до хронізації проблемних ран. - С. 115
6.1.5. Клінічні перспективи та інновації. - С. 117
6.2.1. Реактиви для ензиматичного аналізу. - С. 121
6.2.2. Підготовка біологічного матеріалу для визначення активності ММП. - С. 121
6.2.3. Визначення активності колагенолітичних протеїназ методом желатинової зимографії. - С. 123
6.3. Визначення активності ММП при загоєнні різних типів ран. - С. 125
6.4. Екзогенні колагенолітичні протеїнази у гнійних ранах пацієнтів з синдромом діабетичної стопи. - С. 138
6.5. Вплив вакуумної терапії на активність ММП у хронічних ранах м’яких тканин пацієнтів з цукровим діабетом. - С. 147
6.6. Модуляція активності ММП як ключової ланки патофізіології хронічних ран. - С. 157
Розділ 7. Використання мезенхімальних стовбурових клітин в лікуванні гнійно-некротичних дефектів м’яких тканин. - С. 163
7.1.1. Клітинні технології та лікуванні ран. Загальні відомості. - С. 163
7.1.2. Роль мезенхімальних стовбурових клітин в процесах загоєння. - С. 166
7.1.3. Отримання мезенхімальних стовбурових клітин жирової тканини (МСКЖТ). - С. 169
7.1.4. Застосування мезенхімальних стовбурових тканин із жирової тканин (МСКЖТ) у лікуванні хронічних ран. - С. 140
7.2. Морфологічно-цитологічна оцінка процесів загоєння у хронічних ранах при застосуванні клітинних технологій. - С. 176
7.3. Застосування мультипотентних мезенхімальних стовбурових клітин жирової тканини (МСКЖТ) у лікуванні гнійно-некротичних дефектів м’яких тканин нижніх кінцівок. - С. 185
7.4. Роль клітинних технологій у пластичному закритті дефектів шкіри та м’яких тканин. - С. 192
Розділ 8. Шкірна пластика в гнійній хірургії. - С. 202
8.1. Тенденції розвитку пластичної хірургії. - С. 202
8.2. Шкірна пластика в гнійній хірургії. - С. 209
8.2.1. Особливості пластики із осьовим кровообігом при різних локалізаціях відморожень IV ст. та їх наслідками. - С. 218
8.3. Помилки та ускладнення при пластиці із осьовим кровопостачанням. - С. 226
8.4. Перспективи вирішення проблем шкірної пластики із осьовим кровообігом. - С. 234
Розділ 9. Ефективність (найближчі результати) нового розробленого способу лікування гнійно-некротичних дефектів шкіри та м’яких тканин. - С. 236
9.1. Характер та структура гнійно-некротичних дефектів у пацієнтів досліджуваної групи при лікуванні розробленим методом. - С. 236
9.2. Ефективність нового розробленого способу лікування гнійно-некротичних дефектів шкіри та м’яких тканин (найближчі результати). - С. 238
Розділ 10. Резюме. - С. 241