Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. - Київ : НМАПО ім. П.Л. Шупика, 2019. - Вип. 33. - 234 с.
Б-99160
НМАПО ім. П.Л. Шупика
2019
234

Зміст:
Герасимюк, Б. С. Експериментальне дослідження напружено-деформованого стану структур задніх відділів стопи на моделях стопи із зап’ятковим бурситом та синдромом haglund’a в різних біомеханічних умовах / Б. С. Герасимюк, І. А. Лазарев, О. С. Мовчан. - С. 5-10
Мохамед, Шахм Б. Вивчення мінерального складу субстанцій, отриманих з плодів Prunus domestica / Шахм Б. Мохамед, Т. В. Упир, Л. В. Ленчик. - С. 12-16
Бекетова, Г. В. Сучасні підходи до якісного підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників на кафедрі дитячих і підліткових захворювань / Г. В. Бекетова, І. П. Горячева, О. В. Солдатова. - С. 19-28
Кирик, Д. Л. Особливості професійної етики і деонтології у роботі бактеріолога / Д. Л. Кирик, Д. Ю. Нечаєв. - С. 28-36
Пімінов, О. Ф. Синдром професійного вигоряння: як зберегти психоемоційне здоров’я спеціалісту фармації / О. Ф. Пімінов, Г. І. Квітчата, К. О. Бур’ян. - С. 36-46
Круть, А. Г. Аналіз стану стоматологічного здоров’я населення України (огляд літератури) / А. Г. Круть. - С. 47-56
Луньова, Г. Г. Важливість впровадження резидентури в підготовку спеціалістів з лабораторної медицини / Г. Г. Луньова, В. В. Колядінцев, О. П. Завадецька. - С. 56-62
Файзуллін, О. В. Функціональний взаємозв’язок елементного балансу в організмі людини та стану системи травлення / О. В. Файзуллін, К. С. Безкровна, Л. І. Шульга. - С. 63-73
Лялькін, С. А. Прогностична роль пухлина інфільтруючих лімфоцитів у пацієнток з метастатичним тричі негативним раком грудної залози / С. А. Лялькін, Н. О. Верьовкіна, Л. А. Сивак. - С. 74-84
Bandazhevskyi, Yu. I. The state of folate metabolism and calcium metabolism in children living in districts affected by the Chernobyl nuclear power plant accident / Yu. I. Bandazhevskyi, N. F. Dubovaia. - С. 85-96
Біляєв, А. В. Частота та фактори ризику виникнення постопераційних стресових виразок у дітей / А. В. Біляєв, Ю. А. Іскра. - С. 96-105
Гудзенко, A. В. Вивчення компонентного складу летких сполук плодів горобини чорноплідної (Aronia melanocarpa Міснх.) з використанням методу газової хроматографії з мас-детекцією / A. В. Гудзенко, С. О. Власенко. - С. 105-111
Дибкалюк, С. В. Методики екстравазальної декомпресії хребтових артерій, визначення порівняльної ефективності / С. В. Дибкалюк, Г. І. Герцен, В. Ю. Зоргач. - С. 112-121
Зубатюк, О. В. Порушення соціального функціонування у пацієнтів з депресивно-параноїдною симптоматикою при ендогенних психозах / О. В. Зубатюк. - С. 121-128
Лисянська, О. Ю. Клініко-лабораторні та функціональні порушення в пацієнтів із хронічною хворобою нирок на першому сеансі гемодіалізу / О. Ю. Лисянська. - С. 128-136
Харченко, B. В. Диференційний діагноз неалкогольної жирової хвороби печінки як складова створеної онтологічної моделі / B. В. Харченко, Н. О. Носко. - С. 136-150
Корольова, Н. Д. Вплив на здоров’я студентів-медиків їжі швидкого приготування / Н. Д. Корольова, В. В. Чорна, Н. І. Гуменюк. - С. 151-156
Білоклицька, Г. Ф. Прогностична значимість поліморфізмів гена KLK 4 в виникненні гіперестезії твердих тканин зубів на тлі порушення функції щитоподібної залози / Г. Ф. Білоклицька, М. А. Ковальова, С. П. Кір’яченко. - С. 157-163
Горголь, К. О. Структура заболеваемости и влияние локальных факторов риска на развитие заболеваний тканей пародонта у лиц молодого возраста / К. О. Горголь. - С. 164-172
Турянська, H. І. Оцінка прогностичної значимості поліморфізмів гена ММР 20 (матриксна металопротеїназа) в виникненні ерозій зубів на тлі захворювань тканин пародонта в осіб молодого віку / H. І. Турянська. - С. 172-181
Чорненький, I. М. Ультраструктурна організація дентину кореневих каналів багатокореневих зубів в нормі при підготовці під суцільнолиті штифтові конструкції обертальними ендодонтичними інструментами / I. М. Чорненький. - С. 181-200
Коваленко, О. М. Сучасні вимоги до лікування хворих з поширеними опіками на етапах медичної евакуації / О. М. Коваленко, Г. П. Козинець, В. П. Циганков. - С. 201-210
Саволюк, С. І. Постдекомпресійна дисфункція печінки як проблема хірургічного лікування непухлинної патології позапечінкових жовчних протоків / С. І. Саволюк. - С. 211-222
Сікаленко, Є. С. Ішемія спинного мозку у пацієнтів при операціях на атеросклеротично ураженій черевній частині аорти / Є. С. Сікаленко. - С. 222-230