Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика / Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України; голов. ред. Ю. В. Вороненко ; наук. ред. І. С. Зозуля ; редкол.: М. Л. Анкін [та ін.]. - Київ : НМАПО ім. П.Л. Шупіка , 2018 - . Вип. 29. - 2018. - 448 с. : іл, табл. - Бібліогр.: в кінці ст.
Б-98065

У 29 випуску Збірника наукових праць висвітлені актуальні питання внутрішніх хвороб, хірургії, онкології, нейрохірургії, педіатрії, дитячої хірургії, кардіології, нервових хвороб та ін.