Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику

Жіноче здоров'я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику : збірник наукових праць Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції 1-2 березня, Тернопіль / Терноп.  держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України ; ред.: М. М. Корда, М. І. Швед, С. М. Геряк. - Тернопіль : Підруч. і посіб., 2018. - 178 с. : табл. - Бібліогр.: с. 168.
Б-97913

Для сприяння науковому і практичному розв’язку сучасних  проблем охорони здоров’я жінки-матері та дитини, підвищення рівня  кваліфікації акушерів-гінекологів, лікарів загальної практики -  сімейної медицини, інтерністів.

Зміст:

Андрейчин, С. М. Практика використання алопуриналу при захворюваннях серцево-судинної системи (огляд літератури) / С. М. Андрейчин [та ін.]. - С. 3
Другие авторы: Кавецька Н. А., Кучер С. В., Чернець Т. Ю.

Андрейчин, С. М. Гостра мітральна недостатність в результаті відриву хорди на тлі травми (випадок із практики) / Андрейчин С. М.  [та ін.]. - С. 5
Другие авторы: Ярема Н. З., Верещагіна Н. Я., Кучер С. В.,  Руда М. М.

Бабінець, Л. С. Аналіз ефективності комплексної реабілітації із застосуванням голкорефлексотерапії на основі оцінки лабораторних показників та якості життя у хворих із цукровим діабетом / Л. С. Бабінець [та ін.]. - С. 6
Другие авторы: Редьква О. В., Палихата М. В., Старичков П. В.

Бабінець, Л. С. Показники трофологічного статусу при хронічному біліарному панкреатиті / Л. С. Бабінець, К. Ю. Кицай. - С. 7

Багній, Н. І. Фітопрепарати у лікуванні пацієнток із функціональними кістами яєчників / Н. І. Багній [та ін.]. - С. 8
Другие авторы: Геряк С. М., Куценко В. В., Стельмах О. Є.,  Корда І. В.,  Петренко Н. В.,  Багній Л. В.

Біла, В. В. Профілактика венозного тромбоемболізму в акушерстві / В. В. Біла [та ін.]. - С. 9
Другие авторы: Нікітіна Ю. О., Жук С. І., Ус І. В.

Бількевич, Н. А. Рецепторна активність Т-лімфоцитів на тлі ендогенної інтоксикації на при негоспітальній пневмонії / Н. А. Бількевич [та ін.]. - С. 10
Другие авторы: Андрейчин С. М., Ганьбергер І. І., Мудра У. О.

Бобкович, К. О. Гемостатичний дисбаланс у хворих із хронічною серцевою недостатністю та його фітокорекція / К. О. Бобкович, Г. Г. Свинарчук, О. С. Каглюк. - С. 12

Бойко, Т. В. Ефективність кальцеміну в комплексній терапії хворих на поєднану патологію органів травлення з остеопенією / Т. В. Бойко, Г. В. Лихацька. - С. 15

Бондаренко, Т. Я. Динаміка запального процесу шляхом визначення вмісту інтерлейкіну-6 та с-реактивного білка в бронхоальвеолярній рідині при хронічному бронхіті та хронічному бронхіті ускладненому вторинними бронхоектазами / Т. Я. Бондаренко, М. М. Островський. - С. 17

Варченко, Л. М. Вплив Левотироксину на покращення репродуктивного здоров’я та відновлення якості життя жінок фертильного віку з субклінічним гіпотиреозом / Л. М. Варченко. - С. 20

Волошин, О. І. Особливості десинхронозів як додаткових патогенетичних факторів при захворюваннях внутрішніх органів: можливості фітофармакорекції / О. І. Волошин [та ін.]. - С. 22
Другие авторы: Бойчук Т. М., Волошина Л. О., Васюк В. Л.

Волошин, О. І. «Стратегія всесвітньої організації охорони здоров’я в галузі народної медицини 2014-2023 рр.»: який поступ зроблено в Україні? / О. І. Волошин [та ін.]. - С. 24
Другие авторы: Гарник Т. П., Васюк В. Л., Доголіч О. І.,  Гарник К. В.

Геряк, С. М. Особливості діагностики та прогнозування дисгормональних захворювань молочної залози у жінок групи високого ризику / С. М. Геряк [та ін.]. - С. 27
Другие авторы: Багній Н. І., Корда І. В., Добрянська В. Ю.,  Якимчук В. Д.,  Сак І. М.,  Марушка В. Р.

Геряк, С. М. Прогностичні фактори ризику важких ускладнень при артеріальній гіпертензії у вагітних / С. М. Геряк [та ін.]. - С. 31
Другие авторы: Гуменна І. Є., Добрянська В. Ю., Куценко Т. І.,  Багній Н. І.,  Куценко І. В.,  Петренко Н. В.,  Базян І. Г.

Геряк, С. М. Лікування порушень біоценозу піхви у жінок групи високого ризику / С. М. Геряк [та ін.]. - С. 35
Другие авторы: Куценко В. В., Лабівка О., Сак І. М.,  Трояненко А. М.,  Добрянська В. Ю.,  Почтарь М. К.,  Стельмах О. Є.

Геряк, С. М. Шляхи зниження частоти ускладнень вагітності за допомогою вітамінно-мінерального комплексу / С. М. Геряк [та ін.]. - С. 37
Другие авторы: Петренко Н. В., Добрянська В. Ю., Швед М. І.

Гроховська, М. В. Вибір гестагенних препаратів при лікуванні гіперплазії ендометрію у жінок з екстрагенітальною патологією / М. В. Гроховська, В. Г. Корнієнко. - С. 45

Добрянська, В. Ю. Клінічна ефективність тіворелю у комплексному лікуванні вагітних із шлуночковою екстрасистолією на фоні пролапсу мітрального клапану / В. Ю. Добрянська, М. І. Швед, С. М. Геряк. - С. 47

Дрогомирецька, Н. В. Оцінка інтенсивності больового синдрому у жінок з хронічними запальними процесами внутрішніх статевих органів на фоні варикозного розширення вен малого тазу / Н. В. Дрогомирецька, Н. І. Геник. - С. 51

Ілащук, Т. О. Корвітин у лікуванні пацієнтів з гострими та хронічними формами ішемічної хвороби серця / Т. О. Ілащук, І. В. Окіпняк, І. І. Ілащук. - С. 52

Каланжова, О. М. Вплив способу консервативного розродження на акушерський травматизм матері при тазовому передлежанні плода / О. М. Каланжова, С. Р. Галич. - С. 56

Кіндратів, Е. О. Модель визначення ступеня важкості дисплазії шийки матки, що асоціюється з папіломаірусною інфекцією у жінок хворих на безпліддя / Е. О. Кіндратів. - С. 57

Колеснік, О. П. Невирішені питання раку яєчників у сучасній онкології / О. П. Колеснік, А. О. Кабаков. - С. 58

Корда, І. В. Формування груп ризику зниження оваріального резерву у жінок пізнього репродуктивного віку / І. В. Корда [та ін.]. - С. 59
Другие авторы: Геряк С. М., Якимчук В. Д., Стельмах О. Є.,  Багній Л. В.,  Петренко Н. В.

Корильчук, Н. І. Характер лептину у жінок з абдомінальним ожирінням / Н. І. Корильчук. - С. 60

Корсак, В. В. Профілактика порушень менструального циклу в пубертатному періоді / В. В. Корсак, І. І. Пацкань. - С. 62

Корчинська, О. А. Особливості діагностики та лікування генітального ендометріозу у жінок періоду менопаузи та постменопаузи у взаємозв’язку із супутніми екстрагенітальними захворюваннями / О. А. Корчинська, Б. М. Корчинський. - С. 63

Кошарський, Д. В. Профілактика низькоенергетичних переломів у підлітків / Д. В. Кошарський, Л. П. Мартинюк. - С. 64

Куценко, В. В. Інструментальні вагінальні пологи: реалії та перспективи / В. В. Куценко, А. В. Куценко, І. Л. Грабчак. - С. 66

Куценко, І. В. Функціональний стан печінки у вагітних із ожирінням / І. В. Куценко, В. Ю. Добрянська, А. В. Куценко. - С. 68

Левицька, Л. В. Особливості реабілітації хворих, які перенесли гострий інфаркт міокарда, на підгострому етапі спостереження / Л. В. Левицька [та ін.]. - С. 69
Другие авторы: Швед М. І., Цуглевич Л. В., Левицький І. Б.

Лимар, Л. Є. Диференційований підхід до комплексної терапії АМК репродуктивного віку на тлі хронічних вірусних гепатитів - запорука успішного результату лікування / Л. Є. Лимар, Н. А. Лимар. - С. 71

Лимар, Л. Є. Консервативне лікування міоми матки та можливість реалізації репродуктивної функції / Л. Є. Лимар, Н. А. Лимар, І. М. Кулініч. - С. 72

Лоскутова, Т. О. Плацента-асоційовані ускладнення при прееклампсії вагітних / Т. О. Лоскутова. - С. 74

Лукашевич, І. В. Доцільність застосування кренфорсу в якості засобу ад’ювантної терапії при ураженні нирок у хворих на подагру / І. В. Лукашевич, Н. В. Бачук-Понич. - С. 75

Ляхович, Р. М. Застосування тривалої внутрішньошлункової оксигенотерапії в поєднанні з тівортином та їх вплив на стан пероксидного окиснення ліпідів на тлі гострого тетрахлорметанового гепатиту / Р. М. Ляхович [та ін.]. - С. 78
Другие авторы: Кіцак Я. М., Джус М. Я., Савчук В. М.,  Земляк О. С.,  Новікова П. П.

Мазур, Ю. Ю. Патоморфологічні характеристики рецидивуючої ускладненої ектопії шийки матки у жінок репродуктивного віку / Ю. Ю. Мазур, В. І. Пирогова. - С. 80

Макаренко, М. В. Роль методу тромбоеластографії у визначенні стану системи гемостазу у вагітних з антифосфоліпідним синдромом / М. В. Макаренко [та ін.]. - С. 81
Другие авторы: Говсєєв Д. О., Берестовий В. О., Сокол І. В.,  Ворона Р. М.

Макаренко, М. В. Визначення цистатину С - золотий стандарт оцінки швидкості клубочкової фільтрації? / М. В. Макаренко [та ін.]. - С. 83
Другие авторы: Говсєєв Д. О., Берестовий В. О., Сокол І. В.,  Ворона Р. М.

Макаренко, М. В. Клінічний протокол: «Сепсис при вагітності» / М. В. Макаренко [та ін.]. - С. 84
Другие авторы: Говсєєв Д. О., Берестовий В. О., Сокол І. В.,  Ворона Р. М.

Макаренко, М. В. Визначення рівня експресії стероїдних рецепторів у поліпах ендометрію жінок в постменопаузі / М. В. Макаренко [та ін.]. - С. 85
Другие авторы: Говсєєв Д. О., Берестовий В. О., Сокол І. В.,  Ворона Р. М.

Макаренко, М. В. Клінічний протокол: «Гестаційна тромбоцитопенія» / М. В. Макаренко [та ін.]. - С. 87
Другие авторы: Говсєєв Д. О., Берестовий В. О., Сокол І. В.,  Ворона Р. М.

Макаренко, М. В. Ефективністю серкляжу при пролабуванні плідного міхура / М. В. Макаренко [та ін.]. - С. 88
Другие авторы: Говсєєв Д. О., Берестовий В. О., Сокол І. В.,  Ворона Р. М.

Макарчук, Н. Р. Вплив препарату Келтікан на стан перекисного окиснення ліпідів та стан антиоксидантного захисту у хворих на цукровий діабет 2-го типу з діабетичною полінейропатією / Н. Р. Макарчук [та ін.]. - С. 89
Другие авторы: Мартинюк Л. П., Гулько Н. Я., Сов’як І. В.,  Ремезюк О. М.,  Шумська О. А.

Маланчук, Л. М. Зміни в естральному циклі щурів при експериментально-індукованому ендометріозі під впливом метаболічного імуномодулятора 5 аміно-1,2,3,4-тетрагідрофталазин-1,4-діону натрієвої солі / Л. М. Маланчук [та ін.]. - С. 91
Другие авторы: Краснянська Л. О., Ковальчук А. О., Кучма З. М.,  Мартинюк В. М.

Маланчук, С. Л. Раціональна фармакотерапія дисплазій шийки матки / С. Л. Маланчук [та ін.]. - С. 93
Другие авторы: Маланчук А. С., Мартинюк В. М., Куценко В. В.,  Доброродня Л. В.

Мартинюк, Л. П. Особливості впливу показників ліпідограми на мінеральну щільність кісткової тканини у жінок в періоді менопаузи / Л. П. Мартинюк. - С. 95

Мартинюк, Л. П. Оцінка ефективності впливу γ-аміно-β-феніломасляної кислоти гідрохлориду на показники якості життя у пацієнтів на цукровий діабет та хронічну хворобу нирок / Л. П. Мартинюк [та ін.]. - С. 96
Другие авторы: Вонс Л. З., Ружицька О. О., Чайковська М. І.,  Філюк А. І.

Марченко, Н. Є. Застосування препарату Мультисорб в терапії супроводу раннього гестозу / Н. Є. Марченко, Т. П. Яремчук, С. А. Сороківська. - С. 98

Місюра, А. Г. Розродження жінок з ускладненим перебігом вагітності / А. Г. Місюра. - С. 100

Ольшевська, О. В. Перебіг вагітності у жінок з прееклампсією на тлі хронічного пієлонефриту / О. В. Ольшевська, В. С. Ольшевський. - С. 102

Палихата, М. В. Оцінка якості життя хворих на хронічний панкреатит в залежності від наявності анемії / М. В. Палихата, Л. С. Бабінець, О. В. Редьква. - С. 103

Петренко, Н. В. Аналіз поширеності ГРВІ серед вагітних та їх вплив на перебіг гестаційного процесу / Н. В. Петренко [та ін.]. - С. 105
Другие авторы: Геряк С. М., Мігай О. С., Багній Н. І.,  Корда І. В.

Петренко, Н. В. Вагітність у підлітковому віці: причини, наслідки та можливість збереження репродуктивного потенціалу / Н. В. Петренко, М. В. Наконечна, І. О. Богданець. - С. 108

Петренко, Н. В. Колоректальний рак: аналіз обізнаності населення та профілактика / Н. В. Петренко [та ін.]. - С. 109
Другие авторы: Шандаровська Н. В., Стельмах О. Є., Багній Л. В

Посохова, К. А. Побічні реакції антибактеріальних препаратів у закладах охорони здоров’я Тернопільської області у 2017 році / К. А. Посохова, Л. М. Матюк. - С. 113

Продан, А. М. Особливості ведення вагітності з варикозною хворобою вен нижніх кінцівок / А. М. Продан, В. Г. Дживак. - С. 114

Слободян, Ю. В. Методика профілактики інтра- та післяопераційних ускладнень кесарева розтину / Ю. В. Слободян, О. В. Голяновський. - С. 116

Стельмах, О. Є. Профілактика невиношування ранніх термінів вагітності у жінок з нейроендокринними порушеннями / О. Є. Стельмах [та ін.]. - С. 117
Другие авторы: Геряк С. М., Багній Н. І., Корда І. В.,  Петренко Н. В.,  Якимчук В. Д.,  Багній Л. В.

Стецюк, К. В. Комплексна профілактика ускладнень вагітності у жінок з передлежанням плаценти / К. В. Стецюк, О. В. Голяновський. - С. 119

Сусла, О. Б. Вплив цукрового діабету 2 типу на показники ліпідного обміну у хворих з прогресуючою стенокардію / О. Б. Сусла [та ін.]. - С. 120
Другие авторы: Водвуд В. К., Піжицька К. Б., Ковальська М. П.,  Ястремська І. О.

Сусла, О. Б. Характер артеріальної гіпертензії у хворих на діабетичну хворобу нирок, які отримують лікування програмним гемодіалізом / О. Б. Сусла, З. І. Літовкіна, О. О. Говда. - С. 122

Сусла, О. Б. Динаміка показників ремоделювання сонних артерій під впливом модифікованого 12-місячного лікування з включенням аргініну глутамату і мельдонію у хворих на програмному гемодіалізі / О. Б. Сусла [та ін.]. - С. 123
Другие авторы: Сидоренко О. Л., Прокопович О. А., Літовкіна З. І.,  Мальська Т. Л.

Фейта, Ю. Р. Екстрагенітальна патологія і післяпологові гнійно-септичні ускладнення: ризики та прогнози / Ю. Р. Фейта, В. І. Пирогова. - С. 126

Шахбун, І. В. Можливості проведення заходів вторинної профілактики серед пацієнтів офтальмологічного профілю з коморбідною кардіологічною паталогією / І. В. Шахбун [та ін.]. - С. 128
Другие авторы: Левицька Л. В., Швед А. М., Радіонова І. В.,  Піговська Ю. А.,  Гринчук У. І.

Швед, А. М. Роль ангіопротекторної терапії в лікуванні хворих з діабетичною ретинопатією / А. М. Швед, У. І. Гринчук, Ю. А. Піговська. - С. 129

Швед, М. І. Особливості змін варіабельності ритму серця у хворих на стенокардію навантаження II-III функціонального класу та субклінічний гіпотиреоз / М. І. Швед [та ін.]. - С. 138
Другие авторы: Киричок І. Б., Липовецька С. Й., Волобуєва А. В.,  Припхан Б. В.

Швед, М. І. Ефективність метаболічної терапії у жінок хворих на інфаркт міокарда в поєднанні з менопаузальним метаболічним синдромом / М. І. Швед, М. Я. Пельо. - С. 139

Швед, М. І. Шляхи покращення ефективності кардіореабілітації хворих з гострим коронарним синдромом, які перенесли коронарну реперфузію / М. І. Швед [та ін.]. - С. 141
Другие авторы: Левицька Л. В., Цуглевич Л. В., Земляк О. С.

Швед, М. І. Співвідношення факторів ризику інфаркта міокарда в залежності від віку пацієнтів / М. І. Швед [та ін.]. - С. 143
Другие авторы: Піжицька К. Б., Водвуд В. К., Садлій Л. В.,  Піговська Ю. А.

Швед, М. І. Оцінка ефективності застосування біофлавоноїдів у комплексному лікуванні хворих з гострим коронарним синдромом та порушеннями функціонального стан печiнки / М. І. Швед, О. А. Прокопович, В. Т. Гурський. - С. 146

Швед, М. І. Перспективи застосування метаболічної терапії у жінок клімактеричного віку з фібриляцією передсердь / М. І. Швед, О. Л. Сидоренко, Н. М. Ковбаса. - С. 148

Шевчук-Будз, У. І. Особливості поєднання і клінічного перебігу хронічного бронхіту та гастроезофагеальної рефлюксної хвороби / У. І. Шевчук-Будз. - С. 150

Щербина, І. М. Лікування хронічного циститу у жінок з запальними захворюваннями малого тазу / І. М. Щербина, В. В. Бобрицька, О. В. Бондаренко. - С. 155

Щербина, І. М. Патофізіологія психосоматичних порушень у жінок в перименопаузальному періоді / І. М. Щербина, О. В. Мерцалова, Н. Ю. Курічова. - С. 156

Юхимчук, Х. В. Реабілітація хворих з перенесеним інсультом / Х. В. Юхимчук, С. Б. Стоян, О. І. Шершун. - С. 158

Яремчук, Т. П. Особливості інфузійно-трансфузійної терапії допологових акушерських кровотеч / Т. П. Яремчук [та ін.]. - С. 159
Другие авторы: Паєнок В. О., Марченко Н. Є., Федорів Г. Ю.

Яцишин, Р. І. Бронхіальна астма у фокусі передменструальної магніфікації / Р. І. Яцишин, П. Р. Герич, Б. В. Доскалюк. - С. 160

Швед, М. І. Гострий коронарний синдром: гендерні відмінності крізь призму нових рекомендацій Європейського кардіологічного товариства / М. І. Швед, С. Й. Липовецька. - С. 162