Життя в нейрохірургії

Життя в нейрохірургії : до 25-ї річниці діяльності Національної академії медичних наук України / за ред. Є. Г. Педаченка; уклад.: Л. Д. Пічкур, Т. А. Йовенко; упоряд. О. О. Подиман ; Ін-т нейрохірургії ім. А П.Ромоданова НАМН України. - Київ : Імідж України, 2018. - 190 с. : іл
Б-98025

Видання присвячено 25-річчю Національної медичної академії України, у складі якої функціонує Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова. У книзі висвітлено історію створення та розвитку Інституту, основні напрямки роботи його підрозділів, досягнення фахівців, які працюють у галузі нейрохірургії, рятуючи життя тисячам хворих, та перспективи розвитку нейрохірургії в Україні.

Зміст:
Звернення директора до читачів. - С. 3
Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України - крокуючи у майбутнє. - С. 6
Адміністрація та апарат управління. - С. 16
Педаченко Є.Г. Біографія. - С. 18
Вчена рада. - С. 21
Наукова частина. - С. 22
Науково-організаційний відділ з групою епідеміології та прогнозування нейрохірургічних захворювань. - С. 24
Відділ нейрохірургії дитячого віку. - С. 28
Відділення нейрохірургії дітей молодшого віку. - С. 32
Відділення інтенсивної терапії та анестезіології дитячого віку. - С. 36
Відділення транссфеноїдальної нейрохірургії з рентгеноопераційною. - С. 40
Відділення субтенторіальної нейроонкології. - С. 42
Відділення позамозкових пухлин та ендоскопічної нейрохірургії. - С. 46
Відділення внутрішньомозкових пухлин. - С. 50
Відділення відновлювальної нейрохірургії з рентгеноопераційною. - С. 54
Відділення функціональної нейрохірургії та нейромодуляції з рентгеноопераційною. - С. 62
Відділ судинної нейрохірургії. - С. 68
Відділення невідкладної судинної нейрохірургії з рентгеноопераційною. - С. 72
Відділення нейрохірургічної патології судин голови та шиї з рентгеноопераційною. - С. 74
Відділення патології спинного мозку. - С. 78
Відділення малоінвазивної і лазерної спінальної нейрохірургії з рентгеноопераційною. - С. 86
Відділення нейротравми. - С. 90
Відділення інтенсивної терапії та анестезіології. - С. 96
Операційне відділення. - С. 100
Відділення гіпербаричної оксигенації. - С. 104
Відділення нейрореабілітації. - С. 106
Відділення фізіотерапії. - С. 110
Відділ нейрорадіології та відділення радіонейрохірургії. - С. 114
Група ендоскопічної та краніофаціальної нейрохірургії. - С. 122
Група лікування хронічного болю. - С. 126
Консультативне поліклінічне відділення. - С. 128
Відділення нейрорентгенології. - С. 130
Відділення радіонуклідної діагностики. - С. 134
Відділ нейрофізіології та відділення функціональної діагностики. - С. 138
Нейроофтальмологічна група. - С. 142
Отоневрологічна група. - С. 146
Бактеріологічна лабораторія. - С. 150
Відділ нейроімунології. - С. 152
Відділ нейробіохімії. - С. 156
Відділ нейропатоморфології. - С. 160
Відділ експериментальної нейрохірургії та клінічної фармакології. - С. 164
Лабораторія експериментальної нейрохірургії. - С. 166
Лабораторія культивування тканин. - С. 168
Відділ патентно-ліцензійної роботи. - С. 172
Наукова бібліотека. - С. 174
Відділ інформаційно-аналітичного, комп'ютерного та програмного забезпечення. - С. 178
Кафедра нейрохірургії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. - С. 180
Кафедра нейрохірургії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. - С. 184