Актуальні питання комплементарної/альтернативної (народної і нетрадиційної) медицини у пІдготовці фахівців

РЕЗОЛЮЦІЯ ПРОЕКТ

Конференція з міжнародною участю «Актуальні питання комплементарної/альтернативної (народної і нетрадиційної) медицини у пІдготовці фахівців» 13-14 квітня 2019р.

Останнім часом Всеукраїнська громадська організація «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України» (далі-Асоціація) та співорганізатори наукових заходів приділяли особливу увагу професійному навчанню і перепідготовці фахівців з комплементарної/альтернативної (народної і нетрадиційної) медицини (далі-КМ), тематика якій присвячена дана Конференція . Доробок науковців різних куточків України та світу представлений у доповідях пленарних засідань, майстер-класах, дискусіях.

13-14 квітня 2019 року в м. Києві, за адресою вул. Льва Толстого 9, аудиторія 20, відбулася Конференція з міжнародною участю «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КОМПЛЕМЕНТАРНОЇ/ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ (НАРОДНОЇ І НЕТРАДИЦІЙНОЇ) МЕДИЦИНИ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ», у якій взяли участь фахівці КМ, первинної ланки охорони здоров’я, науковці, викладачі вищих навчальних медичних закладів, практичні лікарі, психологи, молоді вчені, а також науковці інших вищих навчальних закладів України, ближнього і дальнього зарубіжжя (гуманітарних, технічних дисциплін).

Науковці і фахівці у галузі КМ на площадках у Києві, Львові, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, Одесі, Ізмаілі підготували свої наробки і представили шляхом використання онлайн-технологій (навчальна онлайн платформа e-tutorium). Адреси площадок в Україні:
Київ – вул. Льва Толстого, буд. 9, аудиторія 20
Львів – проспект Червоної Калини, буд. 68, 4 міська клініка, 7-й поверх, аудиторія кафедри;
Дніпро- вул. Тітова, буд.10, аудиторія.
Харків – кафедра сімейної медицини ХМАПО.
Запоріжжя – вул. Жуковського, буд.64,1-й корпус, третій поверх, аудиторія 320;
Одеса – вул.Сахарова, буд. 1б, 2-й поверх медичний центр Янко-Медіком,

Міжнародна участь представлена площадкою у Стамбулі (на базі T.C.Üsküdar Belediye Başkanliği Altunizade Kültür / İstanbul, Türkiye), а також слухачами з Македонії, Німеччини, Палестини.
Були розглянуті всі аспекти і проблемні питання підготовки фахівців з КМ (НіНМ) від навчальних програм, методичного забезпечення до технічних засобів, міжнародного досвіду для різних напрямкві народної і нетрадиційної медицини, зокрема фітотерапії, гомеопатії, рефлексотерапії, китайської традиційної медицини, інформаційній медицині, біорезонансних технологій, нутріціології.

Представлені доповіді та практичні майстер-класи щодо ефективності методів апітерапії, гірудотерапії та аюрведи при різних захворюваннях.
Обговорені питання методології технічного забезпечення різних методів КМ (НіНМ).
Обговорені питання якості додипломної та післядипломної освіти фахівців, методів контроля рівня знань;

У зв’язку з цим, учасники науково-практичної Конференції з міжнародною участю «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КОМПЛЕМЕНТАРНОЇ/АЛЬТЕРНАТИВНОЇ (НАРОДНОЇ І НЕТРАДИЦІЙНОЇ) МЕДИЦИНИ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ» пропонують:
1. Впроваджувати методи КМ (народної і нетрадиційної медицини) в усі ланки охорони здоров’я;
2.Навчальні наробки, програми, методичне забезпечення систематизувати та надати інформацію більш доступною через розміщення на електронних носіях (сайтах) ВМНЗ;
3.Поінформувати фахівців щодо наявних навчальних курсів, семінарів, циклів підвищення кваліфікації, методичних посібників, в тому числі через сайт і місцеві осередки НіНМ.
4.Активізувати діяльність місцевих осередків ВГО «Асоціація фахівців з НіНМ України» для швидкого поширення актуальної інформації та міждисциплінарного обміну досвідом.
5.Продовжити подальшу організацію онлайн засобів комунікації фахівців НіНМ .
6.Надалі активно розширювати міжнародне співробітництво ВГО «Асоціація фахівців з народної та нетрадиційної медицини України», кафедр, установ та вищих навчальних закладів.
7.Залучити якомога більше фахівців з НіНМ до поширення інформації щодо позитивного впливу методів НіНМ на принципах доказової медицини, а також позитивного міжнародного досвіду, керуючись рекомендаціями і настановами ВООЗ, у засобах масової інформації.

Обговорено та прийнято на заключному пленарному засіданні Конференції з міжнародною участю «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КОМПЛЕМЕНТАРНОЇ/АЛЬТЕРНАТИВНОЇ (НАРОДНОЇ І НЕТРАДИЦІЙНОЇ) МЕДИЦИНИ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ» 14 квітня 2019р.

МОДЕРАТОРИ:
Президент ПВНЗ «Київський медичний університет», магістр державного управління   О.В.Поканевич

Генеральний директор Національної наукової медичної бібліотеки України А.В.Відьма
Президент Академії наук вищої школи України д.фізико-матем.н., професор, О.Г.Наконечний

Ректор ПВНЗ «Київський медичний університет» (заступник голови); д. мед. н., проф. Б.Б.Івнєв

Президент ВГО «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України»; експерт комісії з фітопрепаратів та гомеопатичних засобів ДЕЦ МОЗ України, зав. каф. фітотерапії, гомеопатії біоенергоінформаційної медицини ПВНЗ «Київський медичний університет»; головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за спеціальністю «Народна та нетрадиційна медицина» (2012-2017р.); академік Академії наук вищої школи України; д.мед.н., професор   Т.П. Гарник

Ректор Дніпровського медичного інституту традиційної і нетрадиційної медицини к.мед.н., доц. С.В. Абрамов

Зав. каф. реабілітації і нетрадиційних методів лікування ДВНЗ «Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького»; головний позаштатний спеціаліст департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації за спеціальністю «Народна та нетрадиційна медицина»
д.мед.н., професор   Л.В. Андріюк

Публікації на цю тему

РЕЗОЛЮЦІЯ ПРОЕКТ

Конференція з міжнародною участю «Актуальні питання комплементарної/альтернативної (народної і нетрадиційної) медицини у пІдготовці фахівців» 13-14 квітня 2019р.

Останнім часом Всеукраїнська громадська організація «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України» (далі-Асоціація) та співорганізатори наукових заходів приділяли особливу увагу професійному навчанню і перепідготовці фахівців з комплементарної/альтернативної (народної і нетрадиційної) медицини (далі-КМ), тематика якій присвячена дана Конференція . Доробок науковців різних куточків України та світу представлений у доповідях пленарних засідань, майстер-класах, дискусіях. 13-14 квітня 2019 року в м. Києві, за адресою вул. Льва Толстого 9, аудиторія 20, відбулася Конференція з міжнародною участю «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КОМПЛЕМЕНТАРНОЇ/ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ (НАРОДНОЇ І НЕТРАДИЦІЙНОЇ) МЕДИЦИНИ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ», у якій взяли участь фахівці КМ, первинної ланки охорони здоров’я, науковці, викладачі вищих навчальних медичних закладів, практичні лікарі, психологи, молоді вчені, а також науковці інших вищих навчальних закладів України, ближнього і дальнього зарубіжжя (гуманітарних, технічних дисциплін). Науковці і фахівці у галузі КМ на площадках у Києві, Львові, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, Одесі, Ізмаілі підготували свої наробки і представили шляхом використання онлайн-технологій (навчальна онлайн платформа e-tutorium). Адреси площадок в Україні: Київ - вул. Льва Толстого, буд. 9, аудиторія 20 Львів - проспект Червоної Калини, буд. 68, 4 міська клініка, 7-й поверх, аудиторія кафедри; Дніпро- вул. Тітова, буд.10, аудиторія. Харків – кафедра сімейної медицини ХМАПО. Запоріжжя – вул. Жуковського, буд.64,1-й корпус, третій поверх, аудиторія 320; Одеса – вул.Сахарова, буд. 1б, 2-й поверх медичний центр Янко-Медіком, Міжнародна участь представлена площадкою у Стамбулі (на базі T.C.Üsküdar Belediye Başkanliği Altunizade Kültür / İstanbul, Türkiye), а також слухачами з Македонії, Німеччини, Палестини. Були розглянуті всі аспекти і проблемні питання підготовки фахівців з КМ (НіНМ) від навчальних програм, методичного забезпечення до технічних засобів, міжнародного досвіду для різних напрямкві народної і нетрадиційної медицини, зокрема фітотерапії, гомеопатії, рефлексотерапії, китайської традиційної медицини, інформаційній медицині, біорезонансних технологій, нутріціології. Представлені доповіді та практичні майстер-класи щодо ефективності методів апітерапії, гірудотерапії та аюрведи при різних захворюваннях. Обговорені питання методології технічного забезпечення різних методів КМ (НіНМ). Обговорені питання якості додипломної та післядипломної освіти фахівців, методів контроля рівня знань; У зв'язку з цим, учасники науково-практичної Конференції з міжнародною участю «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КОМПЛЕМЕНТАРНОЇ/АЛЬТЕРНАТИВНОЇ (НАРОДНОЇ І НЕТРАДИЦІЙНОЇ) МЕДИЦИНИ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ» пропонують: 1. Впроваджувати методи КМ (народної і нетрадиційної медицини) в усі ланки охорони здоров’я; 2.Навчальні наробки, програми, методичне забезпечення систематизувати та надати інформацію більш доступною через розміщення на електронних носіях (сайтах) ВМНЗ; 3.Поінформувати фахівців щодо наявних навчальних курсів, семінарів, циклів підвищення кваліфікації, методичних посібників, в тому числі через сайт і місцеві осередки НіНМ. 4.Активізувати діяльність місцевих осередків ВГО «Асоціація фахівців з НіНМ України» для швидкого поширення актуальної інформації та міждисциплінарного обміну досвідом. 5.Продовжити подальшу організацію онлайн засобів комунікації фахівців НіНМ . 6.Надалі активно розширювати міжнародне співробітництво ВГО «Асоціація фахівців з народної та нетрадиційної медицини України», кафедр, установ та вищих навчальних закладів. 7.Залучити якомога більше фахівців з НіНМ до поширення інформації щодо позитивного впливу методів НіНМ на принципах доказової медицини, а також позитивного міжнародного досвіду, керуючись рекомендаціями і настановами ВООЗ, у засобах масової інформації. Обговорено та прийнято на заключному пленарному засіданні Конференції з міжнародною участю «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КОМПЛЕМЕНТАРНОЇ/АЛЬТЕРНАТИВНОЇ (НАРОДНОЇ І НЕТРАДИЦІЙНОЇ) МЕДИЦИНИ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ» 14 квітня 2019р. МОДЕРАТОРИ: Президент ПВНЗ «Київський медичний університет», магістр державного управління   О.В.Поканевич Генеральний директор Національної наукової медичної бібліотеки України А.В.Відьма Президент Академії наук вищої школи України д.фізико-матем.н., професор, О.Г.Наконечний Ректор ПВНЗ «Київський медичний університет» (заступник голови); д. мед. н., проф. Б.Б.Івнєв Президент ВГО «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України»; експерт комісії з фітопрепаратів та гомеопатичних засобів ДЕЦ МОЗ України, зав. каф. фітотерапії, гомеопатії біоенергоінформаційної медицини ПВНЗ «Київський медичний університет»; головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за спеціальністю «Народна та нетрадиційна медицина» (2012-2017р.); академік Академії наук вищої школи України; д.мед.н., професор   Т.П. Гарник Ректор Дніпровського медичного інституту традиційної і нетрадиційної медицини к.мед.н., доц. С.В. Абрамов Зав. каф. реабілітації і нетрадиційних методів лікування ДВНЗ «Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького»; головний позаштатний спеціаліст департаменту охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації за спеціальністю «Народна та нетрадиційна медицина» д.мед.н., професор   Л.В. Андріюк