Актинічний кератоз

Святенко Т. В. Актинічний кератоз: діагностика, лікування, профілактика / Т. В. Святенко, В. С. Глушок. - [Харків] : Юнісофт, 2019. - 135 с.
Б-99342
Святенко Т. В.
Юнісофт
2019
135

Це видання є першою спробою подати доступну авторам інформацію про причини, патогенез, клінічні прояви, діагностику і лікування актинічного кератозу. Метою написання монографії було бажання ознайомити дерматологів, косметологів, лікарів загальної практики, онкологів і лікарів-інтернів з основними принципами діагностики, лікування і профілактики актинічного кератозу, який є маловивченим і рідко діагностується в Україні.
Зміст:
1. Епідеміологія. - С. 8
2. Фактори ризику. - С. 11
3. Патофізіологія. - С. 14
4. Клініка. - С. 19
4.1. Клінічні варіанти. - С. 21
4.2. Клініко-анамнестичні дані проявів актинічного кератозу у досліджуваних пацієнтів. - С. 23
4.3. Особливості клінічних проявів при різних клінічних варіантах і ступенях важкості актинічного кератозу. - С. 30
5. Діагностика актинічного кератозу. - С. 38
5.1. Клінічні симптоми. - С. 38
5.2. Дерматоскопічні патерни. - С. 44
5.3. Дані дерматоскопії досліджуваних пацієнтів. - С. 45
6. Гістоморфологія при актинічному кератозі. - С. 54
6.1. Морфологічні та гістологічні характеристики шкіри, ураженої актинічним кератозом, у досліджуваних пацієнтів. - С. 55
7. Імуногістохімія, як додатковий метод діагностики актинічного кератозу. - С. 60
7.1. Оцінка експресії маркерів онкогенної трансформації (р53) та проліферативної активності (Кі-67, cyclin D1) при актинічному кератозі. - С. 61
7.2. Оцінка експресії маркерів васкуляризації (CD34) та стромальної деградації (ММП-9 і ТІМР-1). - С. 68
8. Лікування актинічного кератозу. - С. 76
8.1. Короткий огляд сучасних методик. - С. 76
8.2. Методика комбінованої послідовної терапії актинічного кератозу і її обгрунтування. - С. 84
8.3. Динаміка регресу клінічних проявів захворювання після проведеної монотерапії. - С. 89
8.4. Динаміка регресу клінічних проявів захворювання після проведеної комбінованої терапії. - С. 93
8.5. Порівняльна оцінка основних параметрів ефективності комбінованої і монотерапії актинічного кератозу. - С. 98
9. Профілактика виникнення, прогресування і рецидивування актинічного кератозу. - С. 104
9.1. Патогенетичне обгрунтування потреби сонцезахисту при АК. - С. 104
9.2. Про сонцезахисні засоби, їх склад, ефективність. - С. 111
9.3. Авторська методика мотиваційного консультування пацієнтів з актинічним кератозом. - С. 121
10. Додатки. - С. 124
10.1. Патент. - С. 124
10.2. Інформаційний лист. - С. 125
10.3. Рекламні матервали СЗЗ БІОДЕРМИ. - С. 126