Алгоритми засвоєння практичних навичок та вмінь в неврології

Литвиненко Н. В. Алгоритми засвоєння практичних навичок та вмінь в неврології : навч. посіб. для лікарів-інтернів зі спец. "неврологія" / Н. В. Литвиненко, О. В. Саник. - Полтава : Укрпромторгсервіс, 2018. - 158 с.
Б-98440
Литвиненко Н. В.
Укрпромторгсервіс
2018
158

У навчальному посібнику викладені алгоритми засвоєння практичних навичок і вмінь у неврології: оцінки анамнестичних даних, дослідження психічного та неврологічного статусу, лабораторних досліджень, нейроофтальмологічного й отоневрологічного досліджень, інтерпретації даних інструментальних методів дослідження, надання невідкладної реанімаційної допомоги в неврологічній практиці.
Зміст:
1. Збір та оцінка анамнестичних даних неврологічних хворих. Виділення із загального анамнезу найбільш важливих даних, які обумовлюють патологію нервової системи хворого (спадковість, етапи розвитку організму, умови праці та побуту) та їх оцінка. - С. 6
2. Дослідження психічного стану (емоційного стану, критики, інтелекту, свідомості). - С. 8
3. Дослідження мови, праксису, гнозису. - С. 11
4. Дослідження функцій черепних нервів (І-ХІІ). - С. 15
5. Дослідження всіх видів загальної чутливості. - С. 24
6. Дослідження рефлекторно-рухової сфери. - С. 30
7. Дослідження координації рухів. - С. 45
8. Дослідження вегетативних функцій організму. - С. 53
9. Дослідження менінгеальних симптомів. - С. 56
10. Оцінка результатів лабораторних досліджень (аналіз крові, сечі). - С. 59
11. Оцінка даних офтальмологічного дослідження. - С. 70
12. Дослідження полів зору (периметрія). - С. 76
13. Оцінка даних отоневрологічного дослідження. - С. 81
14. Виконання діагностичної люмбальної пункції. - С. 87
15. Оцінка даних дослідження ліквору. - С. 89
16. Оцінка даних електроенцефалографії. - С. 94
17. Оцінка даних Ехо-ЕС. - С. 99
18. Оцінка даних ультразвукової доплерографії. - С. 102
19. Оцінка даних електроміографії. - С. 105
20. Оцінка даних рентгенологічного дослідження черепа і хребта. - С. 110
21. Оцінка даних контрастних методів рентгенологічного дослідження (ангіогіографії, пневмоенцефалографії, мієлографії). - С. 117
22. Оцінка даних КТ і МРТ. - С. 125
23. Проведення лікувальних блокад нервових утворень. - С. 136
24. Використання методів психотерапевтичного впливу на хворого. - С. 142
25. Проведення закритого масажу серця. - С. 145
26. Проведення дренажу трахеобронхіального дерева, штучного дихання. - С. 148
27. Оформлення історії хвороби. - С. 151
Правильні відповіді на питання. - С. 157