Анатомія людини

Анатомія людини : навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації / В. Г. Черкасов, С. Ю. Кравчук ; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця, Буков. держ. мед. ун-т. - 2-ге вид. - Вінница : Нова Кн., 2018. - 639 с. : іл.
В-9809
Черкасов, В. Г.

Викладено основні відомості з анатомії людини. Анатомічна термінологія наведена у відповідності з Міжнародною анатомічною номенклатурою. У кожному розділі, поданому за системним принципом, розповідається про функціональні та топогра- фічні особливості, можливі аномалії розвитку. Для збільшення інформативності текстовий матеріал доповнений класичними та оригінальними малюнкам

Зміст:
Основи гістології. - С. 13
Основи ембріології. - С. 16
Загальні відомості з історії анатомії. - С. 18
Анатомічна термінологія. - С. 21
Осі та площини. - С. 22
Поняття про орган, систему органів, апарат та організм. - С. 22
Вчення про кістки - остеологія. - С. 24
Будова кістки. - С. 24
Розвиток кістки. - С. 26
Рентгенанатомія кісток. - С. 27
Класифікація кісток. - С. 28
Хребтовий стовп. - С. 28
Шийні хребці. - С. 30
Грудні хребці. - С. 32
Поперекові хребці. - С. 33
Крижова кістка. - С. 33
Куприкова кістка. - С. 35
Вигини та аномалії розвитку хребтового стовпа. - С. 35
Кістки грудної клітки. - С. 35
Ребра. - С. 35
Груднина. - С. 37
Грудна клітка в цілому. - С. 38
Розвиток кісток тулуба у філо- та онтогенезі. - С. 38
Скелет верхньої кінцівки. - С. 39
Лопатка. - С. 40
Ключиця. - С. 41
Кістки вільної частини верхньої кінцівки. - С. 41
Плечова кістка. - С. 41
Кістки передпліччя. - С. 43
Кістки кисті. - С. 45
Скелет нижньої кінцівки. - С. 47
Клубова кістка. - С. 47
Сіднича кістка. - С. 48
Лобкова кістка. - С. 48
Таз у цілому. - С. 49
Кістки вільної частини нижньої кінцівки. - С. 50
Стегнова кістка. - С. 50
Наколінок. - С. 52
Великогомілкова кістка. - С. 52
Малогомілкова кістка. - С. 53
Кістки стопи. - С. 54
Розвиток кісток кінцівок у філо- та онтогенезі. - С. 56
Кістки черепа. - С. 58
Потилична кістка. - С. 58
Тім’яна кістка. - С. 60
Лобова кістка. - С. 61
Решітчаста кістка. - С. 63
Клиноподібна кістка. - С. 64
Скронева кістка. - С. 66
Канали скроневої кістки. - С. 69
Кістки лицевого черепа. - С. 70
Верхня щелепа. - С. 70
Нижня щелепа. - С. 72
Піднебінна кістка. - С. 75
Вилична кістка. - С. 75
Сльозова кістка. - С. 76
Нижня носова раковина. - С. 76
Леміш. - С. 76
Носова кістка. - С. 77
Під’язикова кістка. - С. 77
Череп у цілому. - С. 77
Розвиток черепа, його вікові, індивідуальні та статеві особливості. - С. 85
Вчення про з’єднання кісток - артрологія. - С. 88
Класифікація з’єднань кісток. - С. 88
Класифікація суглобів. - С. 90
Схема характеристики суглоба. - С. 91
З’єднання кісток черепа. - С. 91
Скронево-нижньощелепний суглоб. - С. 91
Атланто-потиличний суглоб. - С. 93
З’єднання кісток тулуба. - С. 93
З’єднання кісток хребтового стовпа. - С. 93
Серединний та бічний атланто-осьові суглоби. - С. 96
Попереково-крижовий суглоб. - С. 96
Крижово-куприкове з’єднання. - С. 97
З’єднання кісток грудної клітки. - С. 97
З’єднання грудного пояса. - С. 99
З’єднання вільної верхньої кінцівки. - С. 100
Плечовий суглоб. - С. 100
Ліктьовий суглоб. - С. 102
Дистальний променево-ліктьовий суглоб. - С. 103
Променево-ліктьовий синдесмоз. - С. 103
Суглоби кисті. - С. 104
З’єднання тазового пояса. - С. 106
З’єднання вільної нижньої кінцівки. - С. 107
Кульшовий суглоб. - С. 107
Колінний суглоб. - С. 109
З’єднання кісток гомілки. - С. 112
Суглоби стопи. - С. 112
Стопа в цілому. - С. 117
Розвиток з’єднань кісток кінцівок в онтогенезі. - С. 117
Вчення про м’язи - міологія. - С. 119
Допоміжний апарат м’язів. - С. 120
М’язи, фасції та ділянки спини. - С. 122
М’язи спини. - С. 122
Поверхневі м’язи спини. - С. 122
Глибокі м’язи спини. - С. 124
Фасції спини. - С. 126
Ділянки спини. - С. 127
М’язи, фасції та ділянки грудної клітки. - С. 127
М’язи грудної клітки. - С. 127
Фасції грудної клітки. - С. 130
Ділянки грудної клітки. - С. 130
Діафрагма. - С. 131
М’язи, фасції та ділянки живота. - С. 132
М’язи живота. - С. 132
Фасції та топографія стінок живота. - С. 135
Біла лінія живота. - С. 135
Піхва прямого м’яза живота. - С. 136
Пахвинний канал. - С. 137
Топографія внутрішньої поверхні передньої черевної стінки. - С. 137
Черевні ділянки. - С. 138
М’язи, фасції та ділянки шиї. - С. 139
Поверхневі бічні м’язи шиї. - С. 139
Поверхневі присередні м’язи шиї. - С. 140
Глибокі бічні м’язи шиї. - С. 141
Глибокі присередні м’язи шиї. - С. 142
Підпотиличні м’язи. - С. 143
Фасції шиї. - С. 144
Ділянки шиї. - С. 145
М’язи, фасції та ділянки голови. - С. 146
М’язи голови. - С. 146
Лицеві м’язи. - С. 146
Жувальні м’язи. - С. 149
Фасції голови. - С. 150
Ділянки голови. - С. 151
М’язи, фасції та топографія верхньої кінцівки. - С. 151
М’язи верхньої кінцівки. - С. 151
М’язи пояса верхньої кінцівки. - С. 151
М’язи вільної верхньої кінцівки. - С. 152
М’язи плеча. - С. 152
М’язи передпліччя. - С. 155
М’язи кисті. - С. 161
Фасції та синовіальні піхви верхньої кінцівки. - С. 163
Топографія верхньої кінцівки. - С. 165
М’язи, фасції та топографія нижньої кінцівки. - С. 167
М’язи нижньої кінцівки. - С. 167
М’язи таза. - С. 167
М’язи стегна. - С. 171
М’язи гомілки. - С. 175
М’язи стопи. - С. 178
Фасції та топографія нижньої кінцівки. - С. 181
Ділянки нижньої кінцівки. - С. 185
Розвиток м’язів. - С. 186
Особливості будови апарату руху людини. - С. 188
Морфологічні передумови виникнення вад розвитку кінцівок людини. - С. 190
Вчення про нутрощі - спланхнологія. - С. 193
План вивчення внутрішніх органів. - С. 194
Травна система. - С. 195
Порожнина рота. - С. 196
Присінок рота. - С. 196
Власне порожнина рота. - С. 196
Зуби. - С. 198
Язик. - С. 203
Ротові залози. - С. 206
Глотка. - С. 208
Стравохід. - С. 211
Шлунок. - С. 213
Тонка кишка. - С. 216
Дванадцятипала кишка. - С. 216
Порожня та клубова кишки. - С. 218
Товста кишка. - С. 219
Сліпа кишка. - С. 219
Червоподібний відросток. - С. 220
Ободова кишка. - С. 220
Пряма кишка. - С. 222
Відхідниковий канал. - С. 223
Підшлункова залоза. - С. 225
Печінка. - С. 227
Жовчний міхур. - С. 232
Очеревина. - С. 234
Розвиток органів травної системи. - С. 240
Дихальна система. - С. 241
Ніс. - С. 241
Порожнина носа. - С. 242
Гортань. - С. 244
М’язи гортані. - С. 249
Трахея. - С. 251
Бронхи. - С. 252
Легені. - С. 252
Плевра. - С. 256
Середостіння. - С. 257
Розвиток органів дихання у філо- та онтогенезі. - С. 258
Сечова система. - С. 260
Нирка. - С. 261
Сечовід. - С. 265
Сечовий міхур. - С. 267
Чоловічий сечівник. - С. 269
Жіночий сечівник. - С. 270
Статеві системи. - С. 271
Чоловіча статева система. - С. 271
Внутрішні чоловічі статеві органи. - С. 271
Яєчко. - С. 271
Над’яєчко. - С. 272
Сім’явиносна протока. - С. 272
Сім’яний пухирець. - С. 273
Сім’яний канатик та оболонки яєчка. - С. 274
Передміхурова залоза. - С. 275
Цибулинно-сечівникова залоза. - С. 276
Зовнішні чоловічі статеві органи. - С. 277
Статевий член. - С. 277
Калитка. - С. 279
Жіноча статева система. - С. 279
Внутрішні жіночі статеві органи. - С. 279
Яєчник. - С. 279
Матка. - С. 282
Маткова труба. - С. 285
Піхва. - С. 285
Зовнішні жіночі статеві органи. - С. 287
Клітор. - С. 288
Промежина. - С. 288
Сечостатева діафрагма. - С. 289
Діафрагма таза. - С. 291
Розвиток органів сечової та статевої систем. - С. 293
Ендокринні залози. - С. 296
Гіпофіз. - С. 298
Шишкоподібна залоза. - С. 300
Щитоподібна залоза. - С. 301
Прищитоподібні залози. - С. 302
Надниркові залози. - С. 303
Вилочкова залоза. - С. 305
Острівці підшлункової залози. - С. 305
Ендокринна частина статевих залоз. - С. 305
Вчення про судини - ангіологія. - С. 306
Кровоносна система. - С. 306
Серце. - С. 309
Будова стінки серця. - С. 313
Провідна система серця. - С. 314
Кровопостачання серця. - С. 315
Вени серця. - С. 316
Лімфатичні судини серця. - С. 317
Іннервація серця. - С. 317
Осердя. - С. 318
Топографія серця. - С. 319
Розвиток серця та кровоносних судин. - С. 320
Судини малого (легеневого) кола кровообігу. - С. 321
Артерії великого кола кровообігу. - С. 322
Аорта. - С. 322
Висхідна частина аорти. - С. 322
Дуга аорти. - С. 322
Плечо-головний стовбур. - С. 323
Загальна сонна артерія. - С. 323
Зовнішня сонна артерія. - С. 324
Внутрішня сонна артерія. - С. 327
Анастомози між системами внутрішньої та зовнішньої сонних артерій і підключичної артерії. - С. 331
Підключична артерія. - С. 331
Пахвова артерія. - С. 334
Плечова артерія. - С. 336
Променева артерія. - С. 337
Ліктьова артерія. - С. 338
Артеріальні анастомози верхньої кінцівки. - С. 338
Низхідна частина аорти. - С. 339
Грудна частина аорти. - С. 340
Черевна частина аорти. - С. 341
Непарні нутрощеві гілки черевної частини аорти. - С. 341
Парні нутрощеві гілки черевної частини аорти. - С. 345
Пристінкові гілки черевної частини аорти. - С. 345
Загальна клубова артерія. - С. 346
Внутрішня клубова артерія. - С. 346
Зовнішня клубова артерія. - С. 349
Стегнова артерія. - С. 349
Підколінна артерія. - С. 351
Задня великогомілкова артерія. - С. 351
Передня великогомілкова артерія. - С. 353
Артеріальні анастомози нижньої кінцівки. - С. 354
Вени великого кола кровообігу. - С. 354
Притоки верхньої порожнистої вени. - С. 355
Плечо-головна вена. - С. 357
Вени голови та шиї. - С. 358
Внутрішня яремна вена. - С. 358
Внутрішньочерепні притоки внутрішньої яремної вени. - С. 358
Позачерепні притоки внутрішньої яремної вени. - С. 362
Шийні притоки внутрішньої яремної вени. - С. 363
Зовнішня яремна вена. - С. 364
Підключична вена. - С. 364
Пахвова вена. - С. 364
Вени верхньої кінцівки. - С. 364
Притоки нижньої порожнистої вени. - С. 366
Ворітна вена. - С. 367
Вени таза. - С. 369
Внутрішня клубова вена. - С. 369
Зовнішня клубова вена. - С. 370
Вени нижньої кінцівки. - С. 370
Портокавальні та кавокавальні анастомози. - С. 371
Кровообіг зародка та плода. - С. 373
Лімфатична система. - С. 376
Червоний кістковий мозок. - С. 377
Вилочкова залоза. - С. 378
Селезінка. - С. 380
Лімфатичне кільце глотки. - С. 382
Піднебінний мигдалик. - С. 382
Глотковий мигдалик. - С. 383
Язиковий мигдалик. - С. 383
Трубний мигдалик. - С. 384
Лімфатичні вузлики шлунково-кишкового тракту. - С. 384
Лімфатичні стовбури та протоки. - С. 384
Лімфатичні вузли. - С. 387
Лімфатичні вузли голови та шиї. - С. 389
Лімфатичні вузли верхньої кінцівки. - С. 391
Лімфатичні вузли грудної клітки. - С. 392
Лімфатичні вузли живота. - С. 393
Лімфатичні вузли таза. - С. 395
Лімфатичні вузли нижньої кінцівки. - С. 395
Філо- та онтогенез лімфатичної системи. - С. 397
Вчення про нервову систему - неврологія. - С. 399
Розвиток нервової системи. - С. 401
Центральна нервова система. - С. 403
Спинний мозок. - С. 403
Сіра речовина. - С. 406
Біла речовина. - С. 408
Центральні структури спинного мозку. - С. 410
Оболони спинного мозку. - С. 410
Головний мозок. - С. 412
Кінцевий мозок. - С. 414
Півкулі великого мозку. - С. 414
Лобова частка. - С. 416
Тім’яна частка. - С. 418
Скронева частка. - С. 419
Потилична частка. - С. 419
Острівцева частка. - С. 420
Нюховий мозок. - С. 421
Будова кори великого мозку. - С. 422
Внутрішня будова півкуль. - С. 425
Базальні ядра. - С. 425
Внутрішня капсула. - С. 426
Мозолисте тіло. - С. 428
Склепіння. - С. 429
Бічні шлуночки. - С. 430
Проміжний мозок. - С. 432
Таламус. - С. 432
Гіпоталамус. - С. 434
Метаталамус. - С. 435
Епіталамус. - С. 435
Третій шлуночок. - С. 436
Середній мозок. - С. 437
Зовнішня будова середнього мозку. - С. 437
Ніжки мозку. - С. 438
Покрівля середнього мозку. - С. 440
Водопровід середнього мозку. - С. 441
Перешийок ромбоподібного мозку. - С. 441
Задній мозок. - С. 441
Міст. - С. 441
Мозочок. - С. 443
Довгастий мозок. - С. 446
Четвертий шлуночок. - С. 448
Ромбоподібна ямка. - С. 449
Проекція ядер черепних нервів на ромбоподібну ямку. - С. 450
Оболони головного мозку. - С. 452
Тверда оболона головного мозку. - С. 452
Павутинна оболона головного мозку. - С. 453
М’яка оболона головного мозку. - С. 455
Провідні шляхи головного і спинного мозку. - С. 455
Висхідні проекційні шляхи. - С. 457
Низхідні проекційні шляхи. - С. 460
Скупчення хемергічних клітин головного мозку. - С. 462
Порівняльна анатомія нервової системи. - С. 462
Розвиток головного мозку людини та його вікові особливості. - С. 465
Периферійна нервова система. - С. 467
Черепні нерви. - С. 467
Кінцевий нерв. - С. 468
Нюховий нерв. - С. 468
Зоровий нерв. - С. 468
Окоруховий нерв. - С. 469
Блоковий нерв. - С. 469
Трійчастий нерв. - С. 469
Відвідний нерв. - С. 478
Лицевий нерв. - С. 478
Присінково-завитковий нерв. - С. 481
Язико-глотковий нерв. - С. 481
Блукаючий нерв. - С. 483
Додатковий нерв. - С. 486
Під’язиковий нерв. - С. 487
Спинномозкові нерви. - С. 487
Шийні нерви. - С. 488
Шийне сплетення. - С. 489
Плечове сплетення. - С. 491
Короткі гілки плечового сплетення. - С. 492
Довгі гілки плечового сплетення. - С. 492
Грудні нерви. - С. 498
Міжреберні нерви. - С. 499
Поперекові нерви. - С. 500
Поперекове сплетення. - С. 500
Крижові нерви. - С. 502
Крижове сплетення. - С. 502
Короткі гілки крижового сплетення. - С. 503
Довгі гілки крижового сплетення. - С. 504
Куприковий нерв. - С. 508
Куприкове сплетення. - С. 508
Автономна нервова система. - С. 509
Парасимпатична частина автономної нервової системи. - С. 511
Симпатична частина автономної нервової системи. - С. 514
Симпатичний стовбур. - С. 514
Нутрощеві сплетення та вузли. - С. 518
Черепно-шийна частина. - С. 518
Грудна частина. - С. 519
Черевна частина. - С. 520
Тазова частина. - С. 522
Органи чуттів. - С. 523
Орган зору. - С. 523
Очне яблуко. - С. 523
Оболонки очного яблука. - С. 524
Ядро очного яблука. - С. 529
Додаткові структури ока. - С. 531
Сльозовий апарат. - С. 533
Зовнішні м’язи очного яблука. - С. 534
Зоровий нерв. - С. 537
Судини та нерви органа зору. - С. 539
Розвиток органа зору та морфологічні передумови виникнення його вад. - С. 539
Присінково-завитковий орган. - С. 541
Зовнішнє вухо. - С. 542
Середнє вухо. - С. 543
Внутрішнє вухо. - С. 547
Кістковий лабіринт. - С. 548
Перетинчастий лабіринт. - С. 550
Провідний шлях присінково-завиткового органа. - С. 552
Статокінетичний аналізатор. - С. 552
Аналізатор слуху. - С. 553
Судини та нерви присінково-завиткового органа. - С. 554
Розвиток присінково-завиткового органа. - С. 554
Орган нюху. - С. 556
Орган смаку. - С. 556
Загальний покрив. - С. 557
Шкіра. - С. 558
Придатки та залози шкіри. - С. 560
Грудна залоза. - С. 561
Українсько-латинський предметний покажчик. - С. 565
Латинсько-український предметний покажчик. - С. 602